Skapa en självgående presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genom att använda en självgående presentation som skapats i Microsoft PowerPoint 2010 kan du förmedla information utan någon presentatör. Du kan exempelvis köra en obevakad presentation i en monter eller på en kiosk på en mässa eller en konferens, eller skicka en CD med en självgående presentation till en kund.

Du kan göra de flesta kontroller oåtkomliga så att ingen kan ändra i presentationen. En självgående presentations startar om när den har kommit till slutet, samt när en bild som ska klickas på har varit inaktiv längre än fem minuter.

I den här artikeln beskrivs viktig information och viktiga överväganden som du bör tänka igenom när du skapar och producerar en självgående presentation. I andra artiklar beskrivs olika sätt att distribuera en självgående presentation, däribland hur du paketerar en presentation på en CD och hur du förvandlar presentationen till en video.

I den här artikeln

Konfigurera en självgående presentation

Prova och spela in tidsinställningar

Lägga till en berättarröst

Konfigurera en självgående presentation

Så här konfigurerar du en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Gör något av följande under Visningstyp i dialogrutan Inställningar för bildspel:

 3. Om presentationen ska visas för användare klickar du på Informationskiosk (helskärm).

Viktigt!:  Om en presentation ska köras på en informationsdator måste du även ange tidsinställningar för bilderna eller använda hyperlänkar till andra dokument eller webbplatser. Du kan också använda händelseknappar, t.ex. i form av grafik, som användarna kan klicka på för att gå framåt eller bakåt i presentationen. Annars visar inte din självgående presentation något mer än den första bilden.

Prova och spela in tidsinställningar

Obs!: Var beredd att börja göra tajma presentationen omedelbart efter att du har genomfört det första steget i den här proceduren.

 1. Klicka på Tidsinställningar i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Verktygsfältet Repetition visas och i rutan Bildtid börjar tiden att ticka.

  Dialogrutan Repetition
  Verktygsfältet Repetition

  1 Nästa (gå vidare till nästa bild)

  2 Paus

  Bild Bildtid

  Bild Upprepa

  5 Total presentationstid

 2. Gör något av följande i verktygsfältet Repetition medan du tajmar presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

Överst på sidan

Lägga till en berättarröst

Genom att lägga till en berättarröst kan du göra informationen i en självgående presentation tydligare.

Om du vill spela in en berättarröst måste ha datorn ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt om mikrofonen inte är en del av din dator. Du kan spela in en berättarröst innan du kör en presentation eller spela in den under presentationen och inkludera målgrupp kommentarer. Om du inte vill berättarröst i hela presentationen kan du spela in separata ljud eller kommentarer på markerade bilder eller objekt. Mer information finns i post och lägga till en berättarröst och tidsinställningar i ett bildspel.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×