Skapa en sidlayout med tidningsspalter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard skapar Word text i en enda kolumn som körs från en marginal till en annan. Du kan formatera text i flera kolumner, som också kallas ”tidningsspalter”. Text fylls vanligtvis kolumner i den ordning som kolumnerna visas, bryta från en spalt till en annan när fylls i en kolumn. Om du vill ha mer kontroll över där kolumner bryter du kan infoga en spaltbrytning manuellt på en viss plats eller du kan justera alla spalter är lika långa.

När du använder flera kolumner, flödar texten kontinuerligt längst ned i en kolumn till början av nästa kolumn som tecknat nedan.

En sida med text i kolumner

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

  För att skapa spalter i

  Gör följande

  Hela dokumentet

  Klicka på Markera allt på menyn Redigera.

  En del av dokumentet

  Markera texten.

  Befintligt avsnitt

  Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 3. Klicka på antalet kolumner som du vill använda på fliken Layoutkolumner Knappen Kolumn .

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

  För att använda ändringar på

  Gör följande

  Hela dokumentet

  Klicka på Markera allt på menyn Redigera.

  En del av dokumentet

  Markera texten.

  Befintligt avsnitt

  Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 3. Klicka på antalet kolumner som du vill använda på fliken Layoutkolumner Knappen Kolumn .

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

  För att använda ändringar på

  Gör följande

  Hela dokumentet

  Klicka på Markera allt på menyn Redigera.

  En del av dokumentet

  Markera texten.

  Befintligt avsnitt

  Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 3. Klicka på kolumner Knappen Kolumn på fliken Layout och klicka sedan på fler kolumner.

 4. Du kan justera avstånd för varje kolumn under bredd och avstånd. Avmarkera kryssrutan Samma spaltbredd om du vill att spalterna ska ha olika bredd.

 5. I listan Använd på väljer du markerad text eller hela dokumentet.

 6. Klicka på OK.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill bryta en spalt.

 2. Klicka på brytningar på fliken Layout och markera kolumnen från den nedrullningsbara listrutan.

Om dokumentet innehåller spalter med text som inte fyller en sida helt kan du göra spalterna på sidan lika långa så att texten fördelas jämnt mellan dem.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Om texten inte redan är formaterad i spalter skapar du spalterna.

 3. Klicka efter det sista tecknet i slutet av de spalter som du vill justera.

 4. Klicka på brytningar på fliken Layout och klicka sedan på löpande under Avsnittsbrytningar.

  Word infogar en löpande avsnittsbrytning som fördelar texten jämnt mellan spalterna.

  Obalanserade och balanserade kolumner

  Obalanserade och balanserade kolumner

  Tips: Om du vill tvinga en ny sida att börja efter de justerade spalterna klickar du efter den löpande avsnittsbrytningen och infogar sedan en manuell sidbrytning.

För att göra layouten enklare kan du visa en prickad linje för gränser runt spalter, sidmarginaler och objekt. Gränserna skrivs inte ut.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Visa.

 3. Markera kryssrutan Textgränser under Visa i dokument.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

  För att skapa spalter i

  Gör följande

  Hela dokumentet

  Klicka på Markera allt på menyn Redigera.

  En del av dokumentet

  Markera texten.

  Befintligt avsnitt

  Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 3. På fliken Start klickar du på Knappen Kolumn under Stycke och sedan på antalet spalter som du vill använda.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

  För att använda ändringar på

  Gör följande

  Hela dokumentet

  Klicka på Markera allt på menyn Redigera.

  En del av dokumentet

  Markera texten.

  Befintligt avsnitt

  Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 3. På fliken Start klickar du på Knappen Kolumn under Stycke och sedan på antalet spalter som du vill använda.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Gör något av följande:

  För att använda ändringar på

  Gör följande

  Hela dokumentet

  Klicka på Markera allt på menyn Redigera.

  En del av dokumentet

  Markera texten.

  Befintligt avsnitt

  Klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt.

 3. På fliken Start klickar du på Knappen Kolumn under Stycke och klickar sedan på Spalter.

 4. I rutorna Bredd ställer du in bredden på spalterna.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill bryta en spalt.

 2. På fliken Layout klickar du på Brytning under Utskriftsformat och klickar sedan på Spalt.

  Fliken Layout i Word, gruppen Utskriftsformat

Om dokumentet innehåller spalter med text som inte fyller en sida helt kan du göra spalterna på sidan lika långa så att texten fördelas jämnt mellan dem.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Om texten inte redan är formaterad i spalter skapar du spalterna.

 3. Klicka efter det sista tecknet i slutet av de spalter som du vill justera.

 4. På fliken Layout klickar du på Brytning under Utskriftsformat och klickar sedan på Löpande under Avsnittsbrytningar.

  Fliken Layout i Word, gruppen Utskriftsformat

  Word infogar en löpande avsnittsbrytning som fördelar texten jämnt mellan spalterna.

  Obalanserade och balanserade kolumner

  Obalanserade och balanserade kolumner

  Tips: Om du vill tvinga en ny sida att börja efter de justerade spalterna klickar du efter den löpande avsnittsbrytningen och infogar sedan en manuell sidbrytning.

För att göra layouten enklare kan du visa en prickad linje för gränser runt spalter, sidmarginaler och objekt. Gränserna skrivs inte ut.

 1. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 2. Under Redigerings- och språkverktyg klickar du på Visa.

 3. Under Visa markerar du kryssrutan Textgränser.

Se även

Styra sidbrytningarna

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×