Skapa en regel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En regel är en åtgärd som utförs automatiskt för inkommande eller utgående meddelanden, utifrån de villkor som du anger. Du kan skapa regler för att det ska bli enklare att organisera. Du kan till exempel skapa regler för att automatiskt sortera in meddelanden i mappar eller tilldela kategorier till meddelanden.

Gör något av följande:

Skapa snabbt en regel baserad på meddelandets avsändare eller mottagare

En vanlig typ av regel anger att meddelanden ska flyttas till en mapp, baserat på avsändaren eller mottagaren. Du kan till exempel skapa en regel som flyttar alla meddelanden från "Toni Poe" till en mapp som heter "E-post från Toni". Det finns en genväg i Outlook för att skapa de här typerna av regler utifrån ett befintligt meddelande.

Tips: Om du får meddelanden från en kontaktgrupp (kallas även en distributionslista), kan du skapa en regel som automatiskt flyttar meddelanden som skickas till gruppen till en mapp.

 1. I meddelandelistan klickar du på ett meddelande med den avsändare eller mottagare som du vill skapa en regel för.

 2. Gå till fliken Start, klicka på Regler och klicka sedan på Flytta meddelanden från (avsändarens namn) eller Flytta meddelanden till (mottagarens namn).

  Fliken Start, gruppen 4

 3. I mappens sökruta börjar du skriva namnet på den mapp som du vill flytta meddelanden till.

 4. När den mapp du vill använda visas klickar du på mappnamnet, klickar på Välj och klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Om du har ett Microsoft Exchange-konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare, sparas regeln automatiskt på Exchange-servern. Mer information finns i Serverbaserade regler och På den här datorn-regler.

  • Om du skapar flera regler körs reglerna i Outlook i den ordning som de visas i fönstret Regler. Information om hur du ändrar ordning finns i Redigera en regel.

  • Innan regler körs för meddelanden används först distributionslisteregler och sedan reglerna för skräppostskydd. De vanliga reglerna tillämpas sist. De gäller dock även för meddelanden i kategorin Skräppost. Mer information om distributionslisteregler finns i Ordna distributionslistemeddelanden.

Skapa en regel baserat på ett befintligt e-postmeddelande

När du skapar en regel från ett befintligt meddelande fylls avsändare, mottagare och ämne automatiskt i regelinstruktionerna.

 1. Klicka i meddelandelistan på det meddelande som du vill skapa en regel för.

 2. På fliken Start klickar du på Regler och klickar sedan på Skapa regel.

  Fliken Start, gruppen 4

 3. Under När ett nytt meddelande kommer in redigerar du villkoren som du önskar.

  Om du vill ta bort ett villkor klickar du på . Knappen Ta bort sökvillkor Om du vill lägga till fler villkor klickar du på Knappen Lägg till sökvillkor .

 4. Under Gör följande anger du de åtgärder som ska utföras.

 5. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • Om du har ett Microsoft Exchange-konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare, sparas regeln automatiskt på Exchange-servern. Mer information finns i Serverbaserade regler och På den här datorn-regler.

  • Om du skapar flera regler körs reglerna i Outlook i den ordning som de visas i fönstret Regler. Information om hur du ändrar ordning finns i Redigera en regel.

  • Innan regler körs för meddelanden används först distributionslisteregler och sedan reglerna för skräppostskydd. De vanliga reglerna tillämpas sist. De gäller dock även för meddelanden i kategorin Skräppost. Mer information om distributionslisteregler finns i Ordna distributionslistemeddelanden.

Skapa en anpassad regel

I stället för att skapa en regel från ett befintligt meddelande kan du skapa en anpassad regel baserat på valfria villkor. Du måste skapa en anpassad regel om du har ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare och du vill spara regeln på datorn. (Om du skapar regeln utifrån ett befintligt meddelande sparas regler för konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare på Exchange-servern, inte på datorn.)

 1. Verktyg-menyn klickar du på Regler.

 2. Gör något av följande i rutan till vänster i dialogrutan Regler:

Om du vill

Gör du så här

Skapa en regel som körs på datorn när Outlook är öppet

Under PÅ DEN HÄR DATORN klickar du på kontotyp.

Skapa en regel som körs på Exchange-servern (alternativet är endast tillgängligt för konton som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare)

Under EXCHANGE-SERVRAR klickar du på kontonamnet.

Om du inte vet vilken typ av konto du har

 1. I dialogrutan Regler klickar du på Visa alla, och under Personliga inställningar klickar du på Konton.

 2. I den vänstra rutan i dialogrutan Konton klickar du på kontot. Kontotypen visas under kontobeskrivningen. I det här exemplet är kontot ett POP-konto. Indikator för kontotyp

 3. Du återgår till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla. Under E-post klickar du på Regler.

 1. Klicka på Lägg till  Lägg till .

 2. Ange ett namn på regeln i rutan Regelnamn.

 3. Under När ett nytt meddelande kommer in går du till popup-menyn längst till vänster och klickar du på den typ av information som du vill identifiera.

  För de flesta villkor kan du flytta från vänster till höger för att använda fler popup-menyer eller textrutor. Om du till exempel vill identifiera alla meddelanden som skickas från medarbetare kan villkoret vara "Från" "Innehåller" "@alpineskihouse.com".

  Om du vill ha flera villkor avgränsade med "eller"

  För regler som sparas på Exchange-servern gör du så här:

  1. I popup-menyn längst till vänster väljer du ett fält som innehåller text, till exempel Från, Mottagare eller Ämne.

  2. Flytta åt höger till den andra popup-menyn och välj Innehåller.

  3. Klicka på Lägg till sökord. I söklistan klickar du sedan på Lägg till Lägg till för varje term som du vill lägga till.

   Obs!: För regler som sparas på datorn kan du använda popup-menyn ovanför villkoren för att välja Om något villkor uppfylls eller andra alternativ.

 4. Om du vill ta bort ett villkor klickar du på . Knappen Ta bort sökvillkor Om du vill lägga till fler villkor klickar du på Knappen Lägg till sökvillkor .

 5. Under Gör följande anger du de åtgärder som ska utföras.

 6. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  1. Med ett Microsoft Exchange-konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2007 kan du inte använda Outlook för Mac för att redigera eller skapa regler som sparas på Exchange-servern (t.ex. regler som skapats i Outlook för Windows). Regler som du skapar i Outlook för Mac sparas på datorn och körs på meddelanden som synkroniseras med Outlook för Mac. Mer information finns i Serverbaserade regler och regler på datorn.

  2. Om du skapar flera regler körs reglerna i Outlook i den ordning som de visas i fönstret Regler. Information om hur du ändrar ordning finns i Redigera en regel.

  3. Innan regler körs för meddelanden används först distributionslisteregler och sedan reglerna för skräppostskydd. De vanliga reglerna tillämpas sist. De gäller dock även för meddelanden i kategorin Skräppost. Mer information om distributionslisteregler finns i Ordna distributionslistemeddelanden.

Se även

Aktivera och inaktivera frånvaromeddelanden

Redigera en regel

Skapa fler mappar i navigeringsfönstret

Regeln jag skapat fungerar inte

Serverbaserade regler och På den här datorn-regler

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!