Skapa en radiell lista

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En radiell lista visar grafiskt delar som kommer tillsammans för att bilda en huvud-eller central idé. Du kan till exempel använda en radiell lista för att Visa grupper som bildar en helhet, till exempel de olika grupper av personer som behövs för att skapa en lyckad teater produktion: Cast, besättning och mål grupp. När du använder en radiell lista kan du Visa en bild i bildens huvud cirkel. Genom att använda SmartArt-grafik kan du skapa en radiell lista och infoga den i kalkyl bladet, e-postmeddelandet, presentationen eller dokumentet.

Bild av layouten Radiell lista

 1. Klicka på fliken Infoga och sedan på SmartArt.

  Klicka på SmartArt på fliken Infoga

 2. I galleriet Välj en SmartArt-grafik klickar du på relationoch dubbelklickar sedan på radiell lista.

 3. Om du vill lägga till en bild i den centrala cirkeln klickar du på bild ikonen Bildikon väljer den bild du vill visa i den centrala cirkeln och klickar sedan på Infoga.

 4. Infoga text på något av följande sätt:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka i en cirkel i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet efter att du har lagt till alla cirklar som du vill använda.

Lägga till en cirkel

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en cirkel för.

 2. Klicka på den befintliga cirkel som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya cirkeln.

 3. Klicka på fliken design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på pilen under Lägg till figur.

  Cliick Lägg till figur

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en cirkel efter den markerade cirkeln klickar du på Lägg till figur efter.

  • Om du vill infoga en cirkel före den markerade cirkeln klickar du på Lägg till figur före.

Ta bort en cirkel

Om du vill ta bort en cirkel klickar du på kanten på den cirkel du vill ta bort och trycker sedan på DELETE.

Meddelanden: 

 • När du behöver lägga till en cirkel till din radiella lista kan du experimentera med att lägga till cirkeln före eller efter den markerade cirkeln för att få den placering du vill ha för den nya cirkeln. Det är enkelt att korrigera vanliga SmartArt-misstag.

 • Så här lägger du till en cirkel från textfönstret:

 1. På cirkel nivå placerar du markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny cirkel.

 2. Tryck på RETUR och skriv sedan den text du vill använda i den nya cirkeln.

 • Om du vill flytta en cirkel klickar du på cirkeln och drar den sedan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en cirkel mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Om du snabbt vill lägga till en designer och en polsk bild för SmartArt-grafiken kan du ändra färgerna eller använda ett SmartArt-format i listan radiell. Du kan också lägga till effekter, exempelvis ljussken, mjuka kanter och 3D-effekter. I PowerPoint-presentationer kan du Animera din radiella lista.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på cirklar i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 2. Klicka på fliken design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på ändra färger.

  Klicka på Ändra färger

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik.

 3. Klicka på den färgkombination du vill använda.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller linjeformat på en cirkels kant

 1. Högerklicka på kanten på den cirkel du vill ändra i SmartArt-grafiken, och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg, tjocklek och utseende på cirkelns kant linje klickar du på konturoch sedan på de alternativ du vill använda.

 3. Om du vill ändra formatet på cirkelns kant linje klickar du på formatoch väljer sedan det linje format du vill använda.

Ändra bakgrunds färg på en cirkel i radiell lista

 1. Högerklicka på kant linjen till en cirkel, klicka på Formatera figuroch sedan på fyllning.

 2. Klicka på den färg du vill använda.

 3. Välj toning för att ange hur stort du vill visa genom bakgrunds färgen. Du kan också ändra procent andelen genomskinlighet från 0% (helt ogenomskinligt, standardinställningen) till 100% (helt genomskinlig) i fönstret fyllning .

Ett SmartArt-format är en kombination av olika effekter, till exempel linje format, fasning eller 3D, som du kan använda på cirklarna i SmartArt-grafiken för att skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken vars SmartArt-format du vill ändra.

 2. Klicka på fliken design under SmartArt-verktygoch klicka sedan på det SmartArt-format du vill använda.

  Klicka på SmartArt-formatet

  Klicka på pilen bredvid gruppen SmartArt-format för formatmallar som bäst matchar dokumentet och andra format alternativ.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller design kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

  Meddelanden: 

Om du använder PowerPoint kan du animera din radiella lista för att framhäva varje cirkel.

 1. Klicka på den radiella SmartArt-lista som du vill animera.

 2. På fliken animeringar klickar du på Animeraoch sedan en i taget.

Obs!: Om du kopierar en radiell lista med en animering till en annan bild kopieras även animeringen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×