Skapa en punktlista eller numrerad lista

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Word

Gör något av följande:

Lägga till punkter eller numrering till text

 1. Markera den text som du vill numrera eller lägga till punkter till.

  Obs!: Punkter och numrering används på varje nytt stycke.

 2. På fliken Start går du till Stycke och gör något av följande:

Om du vill lägga till

Klickar du på

Punktlista

Punktlista  Knappen Punktlista

Numrerad lista

Numrerad lista  Knappen Numrerad lista

flernivålista

Flernivålista Flernivålista , och sedan på det format som du vill använda.

 1. Så här startar du om numreringen på 1

  1. Klicka på det objekt som ska vara först i den nya listan.

  2. På menyn Format klickar du på Punkter och numrering och klickar sedan på fliken Numrerad lista.

  3. Under Numrering klickar du på Starta om numrering.

Indrag av punkter i en lista

 1. Markera de rader i listan som ska ha indrag.

 2. På fliken Start går du till Stycke och klickar på Öka indrag Knappen Öka indrag .

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Börja en ny rad, skriv * (asterisk) och tryck sedan på BLANKSTEG eller TABB.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på RETUR för att lägga till nästa listpunkt.

 4. Avsluta listan genom att trycka på RETUR två gånger.

  Tips: Om du vill flytta en hel lista åt vänster eller höger klickar du på den första punkten eller det första numret i listan och drar till en ny plats. Hela listan flyttas när du drar, utan att numreringsnivåerna ändras.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Börja på en ny rad, skriv 1. (siffran 1 följt av en punkt), och tryck sedan på BLANKSTEG eller TABB.

 2. Skriv önskad text.

 3. Tryck på RETUR för att lägga till nästa listpunkt.

 4. Avsluta listan genom att trycka på RETUR två gånger.

  Tips: Om du vill flytta en hel lista åt vänster eller höger klickar du på den första punkten eller det första numret i listan och drar till en ny plats. Hela listan flyttas när du drar, utan att numreringsnivåerna i listan ändras.

Ta bort punkter från en lista

 1. Markera de punkter som du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete.

Se även

Avsluta en punktlista eller numrerad lista

Formatera en punktlista eller numrerad lista

Skapa en flernivålista

PowerPoint

Gör något av följande:

Lägga till punkter eller numrering till text

 1. Markera den text som du vill numrera eller lägga till punkter till.

 2. På fliken Start går du till Stycke och gör något av följande:

Om du vill lägga till

Klicka på

Punktlista

Punktlista  Knappen Punktlista

Numrerad lista

Numrerad lista  Knappen Numrerad lista

Indrag av punkter i en lista

 1. Markera de rader i listan som ska ha indrag.

 2. På fliken Start går du till Stycke och klickar på Öka indrag Knappen Öka indrag .

Ta bort punkter från en lista

 1. Markera de punkter som du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete.

Se även

Avsluta en punktlista eller numrerad lista

Formatera en punktlista eller numrerad lista

Animera punktlistor på en bild

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×