Skapa en punktlista eller numrerad lista

Du kan snabbt lägga till punkter eller numrering på befintliga textrader, eller så kan Word skapa listor automatiskt medan du skriver. Om du inleder ett stycke genom att skriva en asterisk följt av ett blanksteg, skapar Word som standard en punktlista. Om du börjar genom att skriva en siffra skapar Word en numrerad lista. Om du inte vill att texten ska omvandlas till en lista klickar du på knappen Alternativ för autokorrigering Bild av knapp som visas och väljer ett alternativ.

Du kan ändra hur listor ska hanteras i alla dokument. Mer information finns i artikeln om att aktivera eller inaktivera automatiska punktlistor eller numrerade listor.

Du kan skapa en lista med bara en nivå eller en lista med flera nivåer som innehåller flera listor. Gör något av följande när du skapar en punktlista eller numrerad lista:

 • Använda biblioteken för punkter och numreringar   
  Använd standardformaten för punkter och numrering för listor, för att anpassa listorna eller välja andra format från biblioteken för punkter och numrering.

  Punktlistebiblioteket i Word 2010

 • Formatera punkter eller numrering   
  Välj ett annat format för punkter eller numrering än för texten i listan. Klicka på ett tal och ändra till exempel talfärgen för hela listan, utan att ändra texten i listan.

  Lista med olika teckenfärger för text och nummer

 • Använda bilder och symboler   
  Skapa en bildpunktlista om du vill göra ett dokument eller en webbsida mer visuellt intressant.

  Punktlista med bilder som punkter

 1. Gör något av följande:

  • Ange en * (asterisk) följt av ett blanksteg om du vill skapa en punktlista.

  • Ange ett tal (1) om du vill skapa en numrerad lista.

 2. Skriv in texten och tryck sedan på Retur för att skapa nästa objekt.

  Obs!: Word infogar automatiskt nästa punkt eller nummer.

 3. När du vill avsluta listan trycker du två gånger på Retur, eller så trycker du på Backsteg om du vill ta bort den sista punkten eller numret i listan.

 1. Markera de objekt som du vill numrera eller lägga till punkter för.

 2. På fliken Start väljer du gruppen Stycke och klickar på Punktlista eller Numrerad lista.

Knappen Punktlista och knappen Numrerad lista i Word 2010

1 Punktlista

2 Numrerad lista

Obs!: Du hittar olika punkt- och numreringsformat genom att klicka på nedåtpilen bredvid Punktlista eller Numrerad lista.

Du kan öka avståndet mellan raderna i en lista.

 1. På fliken Start går du till gruppen Format. Klicka på pilen Mer bredvid formatgalleriet och högerklicka sedan på formatet Liststycke.

  Knappen för fler formatmallar i Word 2010

 2. Klicka på Ändra.

 3. I dialogrutan Ändra format klickar du på Format och sedan på Stycke.

 4. Avmarkera kryssrutan Infoga inte tom rad mellan stycken med samma format.

Mer information finns i Justera radavståndet mellan punkterna i en lista.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

  Obs!: I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering

 3. .

 4. Markera kryssrutorna Automatiska punktlistor och Automatiska numrerade listor under Använd vid inskrivning av text på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 1. Klicka på en punkt eller ett nummer i listan för att markera listan.

 2. Dra listan till en ny plats.

  Obs!: Hela listan flyttas när du drar. Numreringsnivåerna ändras inte.

  Markera listan genom att klicka på ett listobjekt och dra listan till den nya platsen

Du kan omvandla en befintlig lista till en flernivålista genom att ändra objektens hierarkinivå i listan.

 1. Klicka på ett objekt som du vill flytta till en annan nivå.

 2. På fliken Start går du till gruppen Stycke, och klickar på nedåtpilen för Punktlista eller Numrerad lista.

  Ändra listnivå i Word 2010

 3. Klicka på Ändra listnivå och välj sedan den nivå du vill ha.

Formaten kan tillämpas på valfri flernivålista.

 1. Klicka på ett objekt i listan.

 2. På fliken Start går du till gruppen Stycke. Välj sedan nedåtpilen Flernivålista och välj det format du vill ha för din flernivålista.

  Format för flernivålistor i Word 2010

Om du inte hittar ett format för flernivålistor i galleriet som du kan använda, kan du skapa och definiera ett nytt format för flernivålista. Ditt nya listformat kan sedan användas varje gång du skapar en ny flernivålista i ett dokument. Det nya listformatet läggs automatiskt till i galleriet.

 1. Klicka på nedåtpilen bredvid Flernivålista i gruppen Stycke på fliken Start.

  Format för flernivålistor i Word 2010

 2. Klicka på Definiera en ny flernivålista.

  Obs!: När du definierar ett format för flernivålista kan du välja både nummer och punkter i samma lista. I rutan Listtecken för den här nivån kan du till exempel rulla nedåt och klicka på ett punktformat för en viss nivå.

 3. Börja med nivå 1 och ange talformat, teckensnitt och placeringsalternativ, och fortsätt sedan med att definiera varje nivå som du vill använda i din flernivålista.

 4. Klicka på OK så konfigureras formatet för flernivålista som du definierat automatiskt som det aktuella formatet för flernivålista.

  Den

Obs!: Om du vill flytta ett flernivåobjekt till en annan numreringsnivå går du till fliken Start och väljer objektet i gruppen Stycke. Klicka sedan på nedåtpilen för Punktlista eller Numrerad lista, välj Ändra listnivå och klicka sedan på den listnivå som du vill flytta listobjektet till.

Vad är skillnaden mellan kommandona Definiera ny flernivålista och Definiera nytt listformat? Kommandot Definiera ny flernivålista är praktiskt när du vill skapa och spara ett listformat som du inte tänker ändra eller som du vill använda i enbart ett dokument. Använd kommandot Definiera nytt listformat om du vill kunna ändra formatet du skapar. Om du använder kommandot Definiera nytt listformat för att definiera ett nytt listformat och sedan gör ändringar i formatet, uppdateras alla förekomster av listformatet i dokumentet.

För vissa numrerade listor, till exempel juridiska listor, är det nödvändigt att kunna ändra ett nummer manuellt, och att Word sedan ändrar numren som följer korrekt. Du kan använda alternativet Ange startvärde för numrerad lista för att ändra numret manuellt medan Word ändrar numren i resten av listan.

 1. Högerklicka på det nummer i listan som du vill ändra.

 2. Klicka på Ange startvärde för numrerad lista och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Börja ny lista och ändra värdet på det valda numret i rutan Ange värde till.

  • Klicka på Fortsätt från föregående lista, markera kryssrutan Flytta fram värde (hoppa över nummer) och ändra sedan värdet på det valda numret i rutan Ange värde till som motsvarar nivån för det nummer som du har valt.

Snabbreferens

Justera radavståndet mellan punkterna i en lista

Ändra punktindragen

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×