Skapa en publiceringssidlayout

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs sidlayouter och hur de är relaterade till publiceringssidor, huvudsidor och innehållstyper. I den här artikeln beskrivs också hur du skapar en sidlayout med innehållstyp för sidlayout, samt hur du skapar en ny publiceringssida baserad på den nya sidlayouten med webbläsaren.

Viktigt!: Om du ska skapa en publiceringssidlayout måste webbplatsen finnas på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007, och publicering måste vara aktiverad på den översta nivån för en webbplatssamling. Dessutom måste du ha behörighet för den översta nivån för att kunna skapa innehållstyper. Kontakta webbplatsadministratören om du inte lyckas skapa en sidlayout.

Artikelinnehåll

Vad är publicering?

Skapa en innehållstyp för sidan-layout

Skapa en sidlayout

Skapa en sida från en ny sidlayout

Vad är publicering?

Med Office SharePoint Server 2007 är det enkelt för användare att överföra dokument till dokumentbibliotek och lägga till tabellinformation i listor. När du vill publicera längre och mer ostrukturerad information i ett webbsideformat och du vill att innehållsägarna ska kunna producera sidorna själva så kan du använda publiceringssidor för att aktivera webbläsarbaserad sidredigering av behöriga deltagare. I en grupp som hanterar en nyhetswebbplats är det t.ex. enklare för reportrar att skicka in artiklar om de kan lägga in dem via webbläsaren. Det kan också vara användbart för att standardisera information från varje författare.

Alla publiceringssidor är associerade med en sidlayout. Sidlayouten styr utseendet på den publiceringssida som skapas från den. Den definierar också fälten där deltagare kan ange olika slags artikelinnehåll, t.ex. artikelrubriker, grafik, citat och ostrukturerad text.

Publiceringssidor använder publiceringsfunktionen i Office SharePoint Server 2007. Publicering automatiserar arbetsflödesprocessen vilket gör det enkelt att använda webbläsaren för att skapa nya sidor som är baserade på en sidlayout. När sidan har skapats och redigerats skickar innehållsägaren in den för granskning. När granskaren godkänner artikeln och publicerar den visas den för andra användare på webbplatsen.

Stadier i publiceringsprocessen

1. En webbutvecklare skapar och anpassar sidlayouten i Office SharePoint Designer 2007.

2. En innehållsägare skapar en ny sida baserad på en av de tillgängliga sidlayouterna (i webbläsaren).

3. Innehållsägaren slutför sidan i webbläsaren och skickar sedan in den för godkännande.

4. En behörig granskare redigerar och godkänner eller avvisar artikeln.

5. Artikeln publiceras om den godkänns.

Om du vill ange vilket innehåll som hör till en sidlayout kan du skapa din egen innehållstyp. En innehållstyp identifierar de fält på sidan där sidredigerare anger innehåll. Med en innehållstyp kan du välja vilka sidfält och innehållsfält som är tillgängliga i en sidlayout och därmed de fält som är tillgängliga i publiceringssidor som skapas från den sidlayout som innehållsägare kan ange innehåll i. Sidfält definierar vilket innehåll som ska visas på en sida, vilka metadata som är associerade till sidan och vilken typ av kontroller som fält ska visas som (t.ex. en textrad, en hyperlänk eller en bild). Innehållsfält definierar innehållet på sidan som tillhandahålls av deltagaren. Den information som anges i innehållsfält lagras i SharePoint-listposter i siddokumentbiblioteket. När en besökare ser publiceringssidan hämtas innehåll från listan och visas i fältkontrollerna.

Med publiceringssidor kan du automatisera hur information matas in och ange exakt hur den informationen ska visas. Det här är några av de nyckelelement som publicering utgörs av.

Element och beskrivning

Var har den skapats eller redigeras

Exempel

Publiceringssida    Det här är en sida som skapats från en publiceringssidlayout och lagrats i webbplatsens eller underwebbplatsens siddokumentbibliotek.

Endast webbläsare

Reportern bläddrar till webbplatsen och klickar sedan på Publiceringssida på sidan Skapa. Reportern måste välja en sidlayout för att ange hur sidan ska se ut och vara organiserad.

Publiceringssidlayout    Det här är en sidmall som styr hur sidan ser ut och vilka element (t.ex. listor och bibliotek) som ska finnas med på sidan. Publiceringssidlayouten kan vara kopplad till en huvudsida som anger dess layout och formatering. Sidlayouter och huvudsidor lagras i Galleri för huvudsidor på webbplatsens översta nivå.

Webbläsare eller Office SharePoint Designer 2007
(All anpassning görs med Office SharePoint Designer 2007.)

Webbdesignern skapar en tilltalande sidlayout som reportrarna kan välja när de skapar en ny sida baserad på en publiceringssida via webbläsaren. Den här sidlayouten kan hantera grafik eller anteckningar och kan ange vilka innehållstyper som används på de sidor som skapas med sidlayouten.

Huvudsida    Den här sidan anger layout, teckensnitt och formatering för sidorna som är kopplade till den. Huvudsidor och sidlayouter lagras i Galleri för huvudsidor på webbplatsens översta nivå.

Office SharePoint Designer 2007

Webbdesignern kopplar en huvudsida till publiceringssidlayouten så att layouten använder samma teckensnitt och formatering som resten av webbplatsen.

Innehållstyp    Den här styr hur innehåll anges och visas. Publiceringsinnehållstyper anger vilka fält som är tillgängliga på publiceringssidorna. Innehållstyper anges på webbplatsens översta nivå och lagras i galleriet för innehållstyper.

Endast webbläsare

Webbdesignern skapar innehållstypen Artiklar som innehåller fält för följande innehåll: artikelrubrik, brödtext, ett foto, bildtext, fotografens namn, ett källnamn och länkar till mer information.

Överst på sidan

Skapa en innehållstyp för sidlayout

En innehållstyp definierar hur deltagaren ska ange varje innehållstyp, hur det innehållet ska visas och hur det hanteras i en arbetsflödesmiljö. I det tidigare scenariot där en grupp reportrar skickar in artiklar för granskning av redaktören kanske du vill ha ett kontaktnamn som krav för varje artikel som skickas in, eller att alla artiklar ska associeras med ett befintligt arbetsflöde. Du kan t.o.m. lägga till nya fält som fältet Källnamn och ange om det ska döljas i alla formulär. Du skapar innehållstyper för att se till att viss information skickas med varje artikel, att artikeln är associerad med ett arbetsflöde, att nyckelfält ingår, m.m.

Innehållstyper läggs till på webbplatsens översta nivå. Därefter är de tillgängliga för alla underwebbplatser på den webbplatssamlingen. Om du vill skapa eller redigera innehållstyper måste du ha redigeringsbehörigheter på webbplatsens översta nivå. Så här skapar du en ny innehållstyp:

 1. Gör något av följande i webbläsaren:

  • Starta från valfri gruppwebbplats och klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

  • Från valfritt portalområde klickar du på Webbplatsåtgärder, pekar på Webbplatsinställningar och klickar sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. På sidan Webbplatsinställningar, under Administration av webbplatssamling klickar du på Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån.

  Du kan också gå direkt till http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, där your_top_level_site är URL-Adressen till rotwebbplatsen, till exempel fabrikamweb för webbplatsen http://fabrikamweb.

 3. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 4. Klicka på Skapa på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp, på menyraden.

 5. I rutan Namn anger du namnet på innehållstypen.

  Det här är det namn som visas i listan innehållstyper i steg 6 i avsnittet Skapa en sidlayout.

 6. I rutan Beskrivning anger du en beskrivning av innehållstypen.

 7. Klicka på Innehållstyper för publicering i listan Välj överordnad innehållstyp från.

 8. Klicka på Sida i listan Överordnad innehållstyp.

 9. Klicka på Befintlig grupp under Lägg denna webbplatsinnehållstyp i och klicka sedan på Sidlayoutinnehållstyper i listan.

  Innehållstypsida för ny webbplats

  Obs!: Om du vill göra den nya innehållstypen tillgänglig för de sidlayouter som du skapar eller anpassar i Office SharePoint Designer 2007, sparar du innehållstypen i gruppen Sidlayoutinnehållstyper där den är lätt att hitta. I nästa avsnitt visas hur du använder den nya innehållstypen i Office SharePoint Designer 2007.

 10. Klicka på OK.

  Sidan Webbplatsinnehållstyp öppnas.

Använd alternativen på sidan Webbplatsinnehållstyp som beskrivs nedan för att anpassa hur information anges, visas eller hanteras i en arbetsflödesmiljö.

Obs!: Se till att ange inställningar för ett innehållstypfält för alla fält du vill ska visas på publiceringssidan.

 • Inställningar     Med de här alternativen kan du göra övergripande ändringar som passar dina behov. Klicka t.ex. på Arbetsflöde för att associera ett arbetsflöde med den här innehållstypen.

 • Kolumner     Klicka på kolumnen Namn så kan du ändra typen av fält (t.ex. hyperlänk, textruta eller alternativruta) eller status (t.ex. obligatorisk, valfri eller dold). De kolumner du konfigurerar blir tillgängliga som fält på publiceringssidan, så se till att konfigurera alla du behöver. Kolumnerna visas i åtgärdsfönstret Verktygslåda i Office SharePoint Designer 2007 när du redigerar sidlayouten. När du öppnar sidlayouten i Office SharePoint Designer 2007 kommer du att se att obligatoriska fält visas på sidan, att fält som ärvs av innehållstypen Sida visas i avsnittet Sidfält i Verktygslåda och att fält från den särskilda innehållstypen du skapade visas i avsnittet Innehållsfält i Verktygslåda.

  Verktygslåda med avsnitten Sidfält och Innehållsfält expanderade

 • Lägga till från befintliga webbplatskolumner     Använd det här alternativet om du vill lägga till datafält från en befintlig lista över tillgängliga fält.

 • Lägga till från en ny webbplatskolumn     Använd det här alternativet om du vill lägga till egna datafält (kolumner).

 • Kolumnordning     Använd det här alternativet om du vill ändra posternas visningsordning för användare som skickar in information i indataformuläret.

Överst på sidan

Skapa en sidlayout

Nu när du har skapat en ny innehållstyp kan du skapa en sidlayout från den. Eftersom du först skapade en egen innehållstyp har sidorna som skapas från den här sidlayouten alla de kolumner som du angav skulle vara tillgängliga.

 1. Med Office SharePoint Designer 2007 öppnar du webbplatsen som du vill skapa en sidlayout i.

 2. Peka på NyArkiv-menyn och klicka på SharePoint-innehåll.

 3. Klicka på SharePoint-publicering i dialogrutan Ny.

  Obs!: Om alternativet inte finns med i listan beror det antagligen på att webbplatsen som du arbetar på inte har publicering aktiverat i Office SharePoint Server 2007. Om du har redigeringsbehörighet på webbplatsens översta nivå kan du aktivera publicering för webbläsaren genom att peka på AdministrationWebbplats-menyn i Office SharePoint Designer och sedan klicka på Administrationsstartsida. Under Webbplatsadministration klickar du på Webbplatsfunktioner och sedan på Aktivera bredvid alternativet Office SharePoint Server-publicering. Därefter går du tillbaka till Office SharePoint Designer 2007 och börjar om med steg 1, men klicka på UppdateraVisa-menyn mellan steg 1 och steg 2.

 4. Klicka på Sidlayout.

 5. Klicka på Sidlayoutinnehållstyper i listan Innehållstypgrupp under Alternativ.

 6. Klicka på den innehållstyp du vill använda i listan Innehållstypnamn.

  Fliken SharePoint-innehåll i dialogrutan Ny som visar vald sidlayout

  Om du har skapat en innehållstyp i föregående avsnitt, och om du sparar innehållstypen i gruppen Sidtyper Layout innehåll, bör du se den innehållstypen i den här listan. Lär dig hur du skapar en innehållstyp i föregående avsnitt, Skapa en innehållstyp för sidan layout.

 7. I rutan URL-namn anger du ett namn för den här sidlayouten.

  Det blir sidlayoutens namn. Om du t.ex. skriver in MyPageLayout i den här rutan blir namnet på sidlayoutfilen MyPageLayout.aspx.

 8. Skriv in en rubrik för sidlayouten i rutan Rubrik.

  Det här blir sidlayoutens rubrik som visas i listan över tillgängliga sidlayouter när du skapar en ny publiceringssida på sidan Skapa i webbläsaren. Ge sidlayouten en rubrik som användare som skapar publiceringssidor baserade på den här sidlayouten kan känna igen.

 9. Klicka på OK.

  Sidlayouten öppnas i designvyn. Den är kopplad till standardhuvudsidan som standard. Mer information om hur du anpassar sidlayouten finns i artikeln Anpassa en publiceringssidlayout.

  Obs!: Webbplatssidlayouter i Office SharePoint Server 2007 använder publiceringshuvudsidan som inte behöver vara densamma som default.master.

  Ny sidlayout skapas på den högsta nivån. Du kan kontrollera att den skapats genom att bläddra till galleriet för huvudsidor på http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx där your_top_level_site är namnet på den högsta nivån. En ny sidlayout ska visas på den här sidan.

Överst på sidan

Skapa en publiceringssida från den nya sidlayouten

Genom att följa de här stegen kan du skapa en ny publiceringssida som använder en särskild sidlayout:

 1. Bläddra till valfri sida på din webbplats med webbläsaren.

 2. Klicka på Visa allt webbplatsinnehållWebbplatsåtgärder-menyn.

  Obs!: Om alternativet inte finns med i listan beror det antagligen på att webbplatsen som du arbetar på inte har publicering aktiverat i Office SharePoint Server 2007. Om du har redigeringsbehörighet på webbplatsens översta nivå kan du aktivera publicering för webbläsaren genom att peka på AdministrationWebbplats-menyn i Office SharePoint Designer och sedan klicka på Administrationsstartsida. Under Webbplatsadministration klickar du på Webbplatsfunktioner och sedan på Aktivera bredvid alternativet Office SharePoint Server-publicering.

 3. Klicka på Skapa på menyraden.

 4. Klicka på Publiceringssida under Webbsidor.

 5. Skriv in ett namn på den här sidan i rutan Rubrik.

  Det här är rubriken som visas i webbläsarens namnlist när du visar den nya sidan.

 6. Ange en beskrivning för sidan i rutan Beskrivning. (Valfritt.)

 7. I rutan URL-namn anger du ett filnamn för den nya sidan.

  Det blir sidlayoutens filnamn. Om du t.ex. skriver MyPageLayout i den här rutan blir sidlayoutens filnamn MyPageLayout.aspx.

 8. Klicka på namnet på den sidlayout som du skapade i föregående avsnitt Skapa en sidlayouti listan Sidlayout och klicka sedan på Skapa.

  Den nya sidan skapas. Du kan redigera sidan i webbläsaren eller kan du redigera sidlayout som den skapades från. Mer information finns i artikeln Anpassa en publiceringssidlayout.

  Obs!: Nu är sidan skapad, men den visas inte på webbplatsen förrän den har publicerats. Om du inte har behörighet att publicera sidan skickas den till godkännande. När sidan har godkänts och publicerats är den synlig för alla webbplatsbesökare.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×