Skapa en ny arbetsbok

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Excel-arbetsbok är en fil som innehåller ett eller flera kalkylblad som du kan använda för att organisera olika typer av relaterad information. Du kan öppna en tom arbetsbok om du vill skapa en ny arbetsbok. Du kan även basera en ny arbetsbok på en befintlig arbetsbok, standardarbetsboksmall eller andra mall.

Öppna en ny, tom arbetsbok

 1. Klicka på Arkiv > Ny.

 2. Dubbelklicka på Tom arbetsbok under Aktuell.

  Kortkommandot för att snabbt skapa en ny, tom arbetsbok, du kan också trycka på CTRL + N.

Tips: 

 • En ny arbetsbok innehåller ett kalkylblad som standard, men du kan ändra hur många kalkylblad som du vill använda en ny arbetsbok ska innehålla.

  Mer information finns i Ändra antalet blad i en ny arbetsbok.

 • Du kan också lägga till och ta bort kalkylblad efter behov.

  Mer information om hur du lägger till eller ta bort kalkylblad finns i Infoga eller ta bort ett kalkylblad.

Basera en ny arbetsbok på en befintlig arbetsbok

Om du ofta använder samma layout eller data i en arbetsbok kan du spara den som en mall så att du kan använda mallen som du skapar flera arbetsböcker i stället för att börja om från början. Mer information finns i Spara en arbetsbok som en mall.

När du sparar en arbetsbok som en mall kan du öppna den som en mall i Excel. Finns i nästa avsnitt om hur du öppnar en arbetsbok som baseras på en mall.

Basera en ny arbetsbok på en mall

 1. Klicka på Arkiv > Ny.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda någon av exempelmallar som medföljer Excel under Aktuell navigera till den mall du vill använda och dubbelklicka sedan på mallen.

  • Om du vill skapa en ny arbetsbok baserat på en anpassad mall som du har skapat, klicka på personlig och dubbelklicka sedan på den mall du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Avsnittet Personal visar de mallar som du har skapat. Anpassade mallar sparas vanligtvis i mappen mallar som är vanligtvis C:\Users\user_name\Documents\Custom Office-mallar i Windows 10. Om du inte kan se dina mallar, klicka på Arkiv > Alternativ > Spara och markera den plats som visas i alternativet standardplats för personliga mallar.

   • Om du inte kan se de anpassade mallar som du skapade i en tidigare version av Office finns tillgängliga lösningar som nämns i var finns mina anpassade mallar?.

Tips: Fler alternativ för arbetsboken mall, kan du göra följande:

 • Söka efter mallar i sökrutan Sök efter onlinemallar.

 • Du kan också söka efter mallar efter kategori. Du måste först söka efter mallar som beskrivs i föregående steg om du vill visa kategorierna. När sökresultatet visas visar kategorilistan till höger i sökresultatet. Du kan klicka på en viss kategori att begränsa sökningen och hitta den mall du vill använda.

 • Söka efter mallar på Excel-mallar.

Öppna en ny, tom arbetsbok

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Dubbelklicka på Tom arbetsbok under Tillgängliga mallar.

  Kortkommandot för att snabbt skapa en ny, tom arbetsbok, du kan också trycka på CTRL + N.

Tips: 

Basera en ny arbetsbok på en befintlig arbetsbok

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Mallar under Nytt från befintligt.

 4. Dialogrutan Nytt från befintlig arbetsbok öppnas. Bläddra till enheten, mappen eller Internetplatsen där den arbetsbok som du vill öppna lagras.

 5. Klicka på arbetsboken och sedan på Skapa nytt.

Basera en ny arbetsbok på en mall

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda någon av exempelmallar som medföljer Excel under Tillgängliga mallar, klicka på Exempelmallar och dubbelklicka sedan på den mall du vill använda.

  • Om du vill använda en senast använda mall på Senaste mallar och dubbelklicka sedan på den mall du vill använda.

  • Att använda en egen mall på Mina mallar och dubbelklicka sedan på den mall du vill använda på fliken Personliga mallar i dialogrutan Nytt.

   Obs!: Fliken Personliga mallar visar de mallar som du har skapat. Om den mall som du vill använda inte visas kontrollerar du att det finns i rätt mapp. Anpassade mallar som lagras i mappen mallar som är vanligtvis C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates i Windows Vista, och C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Mallar i Microsoft Windows XP.

Tips: Om du vill hämta fler arbetsboksmallar för kan du hämta dem från Microsoft Office.com. Dubbelklicka på den mall som du vill hämta i Tillgängliga mallar till Office.com-mallar och en specifik mallkategori.

Öppna en ny, tom arbetsbok

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Ny.

 2. Kontrollera att Tomma och senast använda är markerat under Mallar och dubbelklicka sedan på Tom arbetsbok i det högra fönstret under Tomma och senast använda.

  Kortkommandot för att snabbt skapa en ny, tom arbetsbok, du kan också trycka på CTRL + N.

Tips: 

 • En ny arbetsbok innehåller tre kalkylblad som standard, men du kan ändra hur många kalkylblad som du vill använda en ny arbetsbok ska innehålla under när du skapar nya arbetsböcker på fliken vanliga i dialogrutan Excel-alternativ (Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , knappen Excel-alternativ ).

 • Du kan också lägga till och ta bort kalkylblad efter behov.

  Mer information om hur du lägger till eller ta bort kalkylblad finns i Infoga eller ta bort ett kalkylblad.

Basera en ny arbetsbok på en befintlig arbetsbok

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Ny.

 2. Klicka på Mallar under Nytt från befintligt.

 3. Dialogrutan Nytt från befintlig arbetsbok öppnas. Bläddra till enheten, mappen eller Internetplatsen där den arbetsbok som du vill öppna lagras.

 4. Klicka på arbetsboken och sedan på Skapa nytt.

Basera en ny arbetsbok på en mall

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Ny.

 2. Klicka på Installerade mallar eller Mina mallar under Mallar.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en installerad mall klickar du på den mall du vill använda under Installerade mallar och klicka sedan på Skapa.

  • Om du vill använda din egen mall dubbelklickar du på mallen som du vill använda på fliken Mina mallar.

   Obs!: Fliken Mina mallar visar de mallar som du har skapat. Om den mall som du vill använda inte visas kontrollerar du att det finns i rätt mapp. Anpassade mallar som lagras i mappen mallar som är vanligtvis C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates i Windows Vista, och C:\Documents and Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Mallar i Microsoft Windows XP.

Tips: 

 • Om du vill kan du hämta fler arbetsboksmallar på Microsoft Office Online. Klicka på en speciell mallkategori under Microsoft Office Online i dialogrutan Ny arbetsbok, klicka på den mall du vill hämta och klicka sedan på Hämta.

 • Mer information om hur du skapar dina egna mallar finns i Skapa och använda en Excel-mall.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Infoga eller ta bort ett kalkylblad

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×