Skapa en mapp i en SharePoint-lista

Skapa en mapp i en SharePoint-lista

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skapa mappar i en SharePoint-lista är ett bra sätt att gruppera och hantera innehållet, t.ex. för att gruppera lagerartiklar eller anställda efter avdelning. Du kan lägga till mappar i de flesta typer av SharePoint-listor.

Skapa mappar i en lista är avstängd som standard. Aktivera SharePoint lista ägare eller en användare med behörigheten design om du kan skapa nya mappar. Om du har minst ägare eller Frågedesigner behörigheter kan du gå till Inställningar > Avancerade inställningar > mappar klickar du på Ja och klicka sedan på OK.

Uppdateras på 25 januari 2017 tack vare feedbackfrån kunder.

Obs!: De här anvisningarna gäller för oförändrade versioner av SharePoint. Om administratören eller företaget har anpassat din app syns kanske inte de här alternativen.

Skapa en mapp i en SharePoint Online lista

Som standard kan du använda kommandot Ny mapp för att skapa en mapp i SharePoint Online-listor. Kommandot för att skapa mappar kanske inte är aktiverat om inte listägaren eller administratören har aktiverat det.

 1. Gå till SharePoint webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till en mapp.

 2. Klicka på namnet på listan i fältet Snabbstart eller inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar och webbplatsinnehåll och sedan på rubriken för den lista du vill lägga till mappar för att.

  Obs!: Skärmen ser annorlunda ut än det här och du använder SharePoint Online ? Administratören kan ha SharePoint klassisk annons på dokumentbiblioteket. I så fall finns i Skapa en mapp i en SharePoint-klassisk råka ut för listan.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. I det övre verktygsfältet klickar du på knappen + Ny och väljer sedan Mapp i listrutan.

  Nedrullningsbar meny + Ny med en mapp markerad

  Obs!: Om kommandot + Ny mapp inte visas, du kan aktivera det igen med minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar , klicka på Inställningar för lista och klicka sedan på Avancerade inställningar. Klicka på Ja för att göra "ny mapp" kommandot är tillgängligt i avsnittet mappar.

  Obs!: Om du vill ändra mappens namn senare klickar du på punkterna ... och sedan på Redigera. Ändra mappens namn och klicka på Spara.

 4. I dialogrutan Mapp skriver du ett namn på mappen i rutan och klickar sedan på Skapa.

  Dialogrutan Mapp med knappen Skapa markerad

  Du kan bjuda in personer att dela mappen.

  Mer information finns i Redigera och hantera behörigheter för en SharePoint-lista eller ett bibliotek för mer information.

Du kan också använda SharePoint-vyer i stället för mappar, eftersom du då kan aktivera innehåll så att det går att filtrera, gruppera och sortera på flera sätt. Om du har en lång lista kanske en kombination av vyer och mappar fungerar bäst. Information om hur du skapar vyer finns i Skapa en anpassad listvy i SharePoint Online.

Skapa en mapp i en SharePoint klassisk upplevelse lista

Följ de här stegen om du vill skapa en mapp i SharePoint klassisk upplevelse

Obs!: Om kommandot Ny mapp inte är tillgängligt, du kan aktivera det igen om du har minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar för bibliotek på fliken bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar. Kontrollera att alternativet Ja är markerat för att göra "ny mapp" kommandot är tillgängligt i avsnittet mapp.

 1. Navigera till SharePoint-webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till mappen.

 2. Klicka på listans namn i fältet Snabbstart eller klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , klicka på Webbplatsinnehåll och sedan på rubriken för den lista som du vill lägga till mappar i.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Objekt i menyfliksområdet och sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Bild av menyfliksområdet SharePoint-filer med Ny mapp markerat.

  Obs!: Om kommandot Ny mapp inte är tillgängligt, du kan aktivera det igen om du har minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar för lista på fliken lista i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar. Kontrollera att alternativet Ja är markerat för att göra "ny mapp" kommandot är tillgängligt i avsnittet mapp.

  Obs!: Om du vill ändra mappens namn senare klickar du på punkterna ... , klickar på punkterna ... i dialogrutan och klickar sedan på Byt namn. Ändra mappens namn i rutan Namn och klicka sedan på Spara.

 4. Skriv ett namn på mappen i rutan namn i dialogrutan Skapa en ny mapp och klicka sedan på Skapa.

  Dialogrutan Skapa mapp för ett bibliotek

Skapa en mapp i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013 lista

En SharePoint-listägare eller en användare med designbehörighet kan bestämma om kommandot Ny mapp ska visas genom att ändra de avancerade inställningarna.

 1. Gå till SharePoint webbplatsen som innehåller listan där du vill lägga till en mapp.

 2. Klicka på listans namn i fältet Snabbstart eller klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar , klicka på Webbplatsinnehåll och sedan på rubriken för den lista som du vill lägga till mappar i.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Filer i menyfliksområdet och sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Bild av menyfliksområdet SharePoint-filer med Ny mapp markerat.

  Obs!: Om kommandot Ny mapp inte är tillgängligt, du kan aktivera det igen om du har minst behörigheten ägare eller designer. Klicka på Inställningar för lista på fliken lista i menyfliksområdet och klicka sedan på Avancerade inställningar. Kontrollera att alternativet Ja är markerat för att göra "ny mapp" kommandot är tillgängligt i avsnittet mapp.

 4. Skriv ett namn på mappen i rutan namn i dialogrutan Ny mapp.

  Dialogrutan Skapa mapp för ett bibliotek

  I SharePoint Server 2016 du om du vill bjuda in personer att dela mappen.

 5. Klicka på Skapa eller Spara när du är klar.

Meddelanden: 

 • Om du vill ändra mappens namn senare klickar du på punkterna ... , klickar på punkterna ... i dialogrutan och klickar sedan på Byt namn. Ändra mappens namn i rutan Namn.

 • Om du snabbt vill gå till nästa högre nivå i mapphierarkin klickar du på fliken Lista i menyfliksområdet och sedan på Navigera upp.

Du kan också använda SharePoint-vyer i stället för mappar, eftersom du då kan aktivera innehåll så att det går att filtrera, gruppera och sortera på flera sätt. Om du har en lång lista kanske en kombination av vyer och mappar fungerar bäst. Läs om hur du skapar vyer i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Skapa en mapp i en SharePoint 2010 lista

Kommandot Ny mapp visas som standard inte i listor. En SharePoint-listägare eller en användare med designbehörighet för listan kan bestämma om kommandot Ny mapp ska visas genom att ändra de avancerade inställningarna för listan.

 1. Navigera till SharePoint-webbplatsen som innehåller listan som du vill lägga till mappen för.

 2. Klicka på namnet på listan i fältet Snabbstart eller klicka på Webbplatsåtgärder, klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på biblioteket under lämpligt listavsnitt.

  Obs!:  En designer kan i stor utsträckning ändra en webbplats utseende och navigering. Om du till exempel saknar ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Objekt i menyfliksområdet under avsnittet Listverktyg och klicka sedan på Ny mapp i gruppen Nytt.

  Obs!: Om du har minst ägare eller Frågedesigner behörigheter kan du aktivera mappar för en lista. Klicka på lista i menyfliksområdet > Inställningar > Avancerade inställningar. Under tillhandahålla "Ny mapp" kommando?, klickar du på Ja. Om du vill göra detta måste du ha minst behörigheten ägare eller designer.

 4. Ange ett namn på mappen i rutan Namn i dialogrutan Ny mapp och klicka sedan på OK.

Du kan också använda SharePoint-vyer i stället för mappar, eftersom du då kan aktivera innehåll så att det går att filtrera, gruppera och sortera på flera sätt. Om du har en lång lista kanske en kombination av vyer och mappar fungerar bäst. Läs om hur du skapar vyer i SharePoint i Skapa, ändra eller ta bort en vy.

Skapa en mapp i en SharePoint Server 2007 lista

Som standard visas inte menyn Ny mapp i SharePoint listor om det är aktiverat genom att listans ägare. Detta är aktiverat genom att ändra avancerade listinställningar.

 1. Om SharePoint-listan inte är öppen klickar du på namnet i fältet Snabbstart.

 2. Klicka på Ny mappNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Följ anvisningarna för att namnge den och klicka på OK.

Du kan också använda SharePoint-vyer i stället för mappar, eftersom du då kan aktivera innehåll så att det går att filtrera, gruppera och sortera på flera sätt. Om du har en lång lista kanske en kombination av vyer och mappar fungerar bäst. Läs om hur du skapar vyer i SharePoint i Skapa eller ändra en vy.

Vilken version av SharePoint använder du?

I artikeln Vilken version av SharePoint använder jag? kan du ta reda på vilken version av SharePoint du har.

Andra ämnen på mappar och filer

Flytta eller kopiera en mapp, fil eller länk i ett dokumentbibliotek

Ladda upp filer till ett bibliotek

Skapa en mapp i ett SharePoint-dokumentbibliotek

Ta bort en mapp från en SharePoint-lista

Ta bort en fil, en mapp eller en länk från ett dokumentbibliotek i SharePoint

Lämna en kommentar

Var i den här artikeln till hjälp? Finns det saknas innehåll? I så fall meddela oss vad var saknas eller är förvirrande längst ned i den här sidan. Ta med din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi ska använda din feedback för att kontrollera fakta, information för Lägg till och uppdatera den här artikeln.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×