Skapa en mall

En mall är helt enkelt en utgångspunkt. En Word-mall (eller en annan Office-mall) är något som du skapar en gång och som kan användas om och om igen. Om du vill skapa en mall kan du börja med ett dokument som du redan har skapat eller laddat ner, eller med ett helt nytt dokument som du anpassar på olika sätt.

  1. Klicka på Arkiv > Spara som för att spara ett dokument som en mall.

  2. Dubbelklicka på Dator.

Fönstret Spara som visar en lista över platser där du kan spara ett dokument

  1. Skriv in namnet på mallen i rutan Filnamn.

  2. Om du vill ha en grundläggande mall klickar du på Word-mall i listan Filformat.

Spara dokument som en mall

Om dokumentet innehåller makron klickar du på Makroaktiverad Word-mall.

Word går automatiskt till mappen Anpassade Office-mallar.

  1. Klicka på Spara.

Tips  Om du vill ändra var dina mallar automatiskt sparas i Word klickar du på Arkiv > Alternativ > Spara och skriver mappen och sökvägen som du vill använda i rutan Standardplats för personliga mallar. Alla nya mallar i Word sparas i den mappen och om du klickar på Arkiv > Nytt > Personligt så visas mallarna i den mappen i Word.

Redigera mallen

Om du vill uppdatera mallen öppnar du filen, gör de ändringar du vill göra och sparar sedan mallen.

  1. Klicka på Arkiv > Öppna.

  2. Dubbelklicka på Dator.

  3. Gå till mappen Anpassade Office-mallar som finns under Mina dokument.

  4. Klicka på mallen och klicka på Öppna.

  5. Gör önskade ändringar och spara sedan och stäng mallen.

Använda mallen för att skapa ett nytt dokument

Om du vill påbörja ett nytt dokument utifrån mallen klickar du på Arkiv > Nytt > Personligt och klickar sedan på mallen.

Länk till personliga mallar

Använda mallar från tidigare versioner av Word

Mallar som du har skapat mallar i tidigare versioner av Word kan fortfarande användas i Word 2013. Börja med att flytta dem till mappen Anpassade Office-mallar så att de kan användas i Word. Det snabbaste sättet att flytta mallarna är att använda Fix it-verktyget.

Gäller för: Word 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk