Skapa en listruta för att mata in data

Det går snabbare och mer felfritt att ange data om du begränsar värdena i en cell till val från en listruta.

Nedrullningsbar lista med värdena Hög, Medel och Låg

Börja med att göra en lista över giltiga poster i ett kalkylblad, och sortera eller ordna om posterna så att de visas i den ordning du vill. Sedan kan du använda posterna som källa för datalistrutan. Om listan inte är stor kan du lätt referera till den och skriva in posterna direkt i dataverifieringsverktyget.

 1. Skapa en lista med giltiga värden för listrutan, som anges i ett blad i en och samma kolumn eller på en och samma rad utan tomma celler.

 2. Markera de celler som du vill begränsa datainmatning i.

 3. På fliken Dataunder Verktyg klickar du på Verifiera.

  Fliken Data, gruppen Verktyg

  Obs!: Om verifieringskommandot inte är tillgängligt kan det bero på att bladet är skyddat eller att arbetsboken delas. Det går inte att ändra inställningar för dataverifiering om arbetsboken delas eller om bladet är skyddat. Mer information om arbetsboksskydd finns i Skydda en arbetsbok.

 4. Klicka på fliken Inställningar och sedan på Lista på popup-menyn Tillåt.

 5. Klicka i rutan Källa på kalkylbladet och markera sedan listan över giltiga värden.

  Dialogrutan minimeras så att det är enklare att se bladet.

 6. Tryck på RETUR eller klicka på knappen Visa  Inställningsalternativ för att visa sida  för att visa dialogrutan igen. Klicka sedan på OK.

  Tips: 

  • Du kan också skriva värdena direkt i rutan Källa och avgränsa dem med kommatecken.

  • Om du vill ändra listan över giltiga poster ändrar du helt enkelt värdena i källistan eller ändrar intervallet i rutan Källa.

  • Du kan ange ett eget felmeddelande för ogiltiga indata. Klicka på Verifiera på fliken Data och sedan på fliken Felmeddelande.

Se även

Använda dataverifiering i celler

Komplettera listor automatiskt

Förenkla datainmatning med ett dataformulär

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×