Skapa en listruta

Du kan skapa ett effektivare arbetsblad med listrutor i en cell där personer kan välja Ja eller Nej, välja ett datum i en kalender eller välja från en annan lista som du skapar. Du kan se hur man gör i den här videon.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Exempellistruta i Excel

 1. I ett nytt kalkylblad anger du posterna som du vill ska visas i listrutan. Posterna ska vara i en enda kolumn eller rad utan några tomma celler. Till exempel så här:

  Skapa en listruta med poster i en kolumn eller rad i Excel

  Tips: Nu är det ett bra tillfälle att sortera dina data i den ordning du vill att de ska visas i listrutan.

 2. Markera alla posterna, högerklicka och klicka sedan på Definiera namn.

 3. Skriv ett namn för posterna i rutan Namn, till exempel GiltigaAvd. och klicka sedan på OK. Kontrollera att det inte finns några mellanslag i namnet. Namnet visas inte i listan men du måste namnge det så att det kan länkas till listrutan.

  Skriv ett namn för listrutans poster i Excel

 4. Klicka i den cell i kalkylbladet där du vill att listrutan ska visas.

 5. Klicka på Data > Dataverifiering.

  Verifiera listrutan genom att klicka på Data > Dataverifiering i Excel

  Tips: Går det inte att klicka på Dataverifiering? Här är några anledningar till varför det inte går:

  • Listrutor kan inte läggas till i tabeller som är länkade till en SharePoint-webbplats. Bryt länken till tabellen eller ta bort tabellformateringen och prova sedan steg 5 igen.

  • Kalkylbladet kanske är skyddat eller delas med andra. Ta bort skyddet eller sluta dela kalkylbladet och prova sedan steg 5 igen.

 6. Klicka på Lista i rutan Tillåt på fliken Inställningar.

 7. I rutan Källa skriver du likhetstecknet (=) som följs av namnet du gav listan i steg 3, till exempel =GiltigaAvd..

  Välj inställningarna för listrutan på fliken Inställningar i Excel

 8. Kontrollera rutan Nedrullningsbar listruta i cell.

 9. Om det går bra att lämna cellen tom markerar du rutan Ignorera tomma celler.

 10. Klicka på fliken Indatameddelande.

 11. Om du vill att ett meddelande ska visas när cellen klickas markerar du rutan Visa meddelande när cell markeras och skriver titeln och meddelandet i rutorna (upp till 225 tecken). Om du inte vill att meddelandet ska visas avmarkerar du kryssrutan.

  Välj det meddelande som du vill att användarna ska se när de börjar använda listrutan i Excel

 12. Klicka på fliken Felmeddelande.

 13. Markera rutan Varna för ogiltiga data, välj ett alternativ från rutan Format och skriv en rubrik och ett meddelande. Om du inte vill att meddelandet ska visas avmarkerar du kryssrutan.

  Skriv ett meddelande som du vill att andra ska se om listrutan inte fungerar som den ska i Excel

  Är du inte säker på vilket alternativ du ska välja i rutan Format?

  • Om du vill visa ett meddelande som inte hindrar personer från att ange data som inte finns i listrutan klickar du på Information eller Varning. Med Information visas ett meddelande med ikonen Meddelandet visar ikonen Information men hindrar inte personer från att välja från listrutan och med Varning visas ett meddelande med ikonen Meddelandet visar en varningsikon men hindrar inte användarna från att välja från listrutan .

  • Om du vill hindra personer från att ange data som inte finns i listrutan klickar du på Stoppa.

   Obs!: Om du inte lägger till rubrik eller text blir rubriken automatiskt "Microsoft Excel" och meddelandet blir: "Det inmatade värdet är ogiltigt. En användare har ett antal begränsade värden som kan skrivas in i den här cellen."

Arbeta med listrutan

Efter att du har skapat listrutan är det viktigt att du kontrollerar att den fungerar som du vill. Kontrollera till exempel om cellen är bred nog att visa alla posterna.

Om listan med poster från listrutan finns i ett annat kalkylblad och du inte vill att användarna ska kunna se den eller göra ändringar i den, kan du dölja och skydda kalkylbladet. Mer information om hur du skyddar ett kalkylblad finns i avsnittet Låsa celler för att skydda dem.

Mer information om du bestämmer dig för att ändra alternativen i listrutan finns i Lägga till eller ta bort poster i listrutan.

Mer information om du vill ta bort listrutan finns i Ta bort en listruta.

En video om hur du arbetar med listrutor finns i Skapa och hantera listrutor.

Hämta våra exempel

Du kan hämta en exempelarbetsbok som innehåller flera exempel på datavalidering som det i den här artikeln. Du kan följa exemplen, eller skapa egna datavalideringsscenarier. Hämta datavalideringsexempel för Excel

Mer information finns i

Använda dataverifiering i celler

Video: Listrutor

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Skapa listrutor (kostnadsfri förhandsversion)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×