Skapa en lista i SharePoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa SharePoint listor för att hålla reda på information, till exempel rubriker, beskrivningar, personer och datum.

Listor delas med andra medlemmar och besökare på en webbplats. Besökare kan visa listor och list objekt och de kan inte skapa eller redigera listor eller List objekt.

Skapa en lista på en SharePoint Online-eller SharePoint Server 2019-webbplats

 1. Klicka på Inställningar Ikon för Inställningar och sedan på webbplats innehåll.

 2. Klicka på + Ny och klicka sedan på Lista.

  Länken Ny klickad med Lista markerad
 3. Ange ett namn på listan. Du kan också ange en beskrivning.

  Namnet visas högst upp i listan och kan visa i webbplats navigeringen för att hjälpa andra att hitta det.

 4. Klicka på Skapa.

 5. När din lista öppnas kan du klicka på + eller + Lägg till en kolumn för att lägga till utrymme för fler typer av information i listan.

  Mer information om hur du lägger till kolumner finns i skapa en kolumn i en SharePoint-lista eller ett bibliotek .

Du kan klicka på Inställningar  Ikon för Inställningar och sedan lista inställningar för att ändra egenskaper, ta bort listan, lägga till behörigheter, hantera kolumner och ett antal andra uppdateringar. Mer information finns i Redigera en lista.

Menyn Inställningar med Listinställningar markerat

SharePoint Online-och SharePoint Server 2019-listor kan användas för mer än en enkel lista. Du kan välja mellan listmallar, till exempel länkar, kalender, undersökning, ärendeuppföljning, meddelanden med fler. Här visar vi hur du skapar andra typer av listor.

Skärmen appar som kan läggas till
 1. Klicka på Inställningar  Ikon för Inställningar och sedan på webbplats innehåll.

 2. Klicka på + Ny och klicka sedan på App.

  Menyn Ny med en App markerad i Webbplatsinnehåll
 3. Om du inte ser en typ av listmall eller app du vill ha skriver du det i sökrutan och trycker på Retur. En lista över alla matchande mallar visas.

  Skärmen appar som kan läggas till

  Här är några av de listtyper som du kan söka efter

  • Kalender

  • Länkar

  • Meddelanden

  • Kontakter

  • Framhävda länkar

  • Uppgifter

  • Ärendeuppföljning

  • Anpassad lista

  • Enkät

  I det här exemplet använde vi kalender och valde programmet inbyggd program för SharePoint. Du kan se andra kalendrar som har skapats inom företaget eller tillhandahålls av en tredje part.

 4. Skriv ett namn på appen du har valt, till exempel Händelsekalender, Uppgifter i juli eller Företagskontakter.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 5. SharePoint återgår till sidan webbplats innehåll . Leta reda på programmet som du skapade i listan Webbplatsinnehåll och öppna det. SharePoint skapar en standard version av appen, kalendern, uppgifts listan eller det program som du har skapat.

  Exempel på en kalenderlistapp.

  Du kan börja med att ange data med hjälp av + ny uppgift, redigera den här listan, Lägg till, eller på det sätt som den specifika appen har för att lägga till data.

  Obs!: Vissa listbaserade appar visas bara i klassiskt SharePoint-läge.

Beroende på vilken typ av app du väljer kan du ändra appens inställningar med hjälp av Listinställningar eller fliken Lista och menyfliksområdet högst upp på sidan. Mer information om inställningar finns i Redigera listinställningar i SharePoint Online.

Skapa en lista i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. Klicka på Inställningar Ikon för Inställningar och sedan på Lägg till ett program.

  Lägg till ett program (lista, bibliotek)
 2. Ange vilken typ av mall du vill använda (anpassad, uppgift, kalender osv.) i sökrutan och klicka på Sök Förstoringsglasikon i sökruta .

  Sök efter en kalenderlista med inbyggd kalender markerad
 3. Klicka på den mallapp under Lista som du vill använda.

  Skärmen appar som kan läggas till
 4. Ange ett namn (obligatoriskt).

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

  Du kan också klicka på Avancerade alternativ. Med Avancerade alternativ kan du ge en valfri beskrivning och ytterligare information, beroende på vilken listapp du använder.

  Skärmen Ny app med ifyllda fält
 5. Klicka på OK.

Lägga till en lista på en sida i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

 1. På den sida där du vill lägga till listan eller biblioteket klickar du på sida och sedan på Redigera. Om du inte ser sidfliken klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Redigera sida.

  Redigera sidan

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat eller inte visas kanske du inte har behörighet att redigera sidan.

 2. Klicka på den plats på sidan där du vill visa listan eller biblioteket och klicka på Infoga och sedan på Programdel.

 3. Välj Programdel för listan eller biblioteket och klicka sedan på Lägg till. Du bör se alla listor som du har skapat i Lägg till appar.

 4. När du är klar med redigeringen av sidan klickar du på fliken Sida och på Spara. I vissa fall kan du välja Spara som utkast eller Spara och publicera.

Viktigt!: Vissa sidor kan inte redigeras, till exempel sidan Webbplatsinnehåll.

Här är ett exempel på en lista som har lagts till på en sida med stegen som beskrivs ovan.

Lista på en sida

Minimera eller återställa en lista eller ett bibliotek på en SharePoint Server 2016- eller SharePoint Server 2013-sida

 1. På den sida där du vill minimera eller återställa listan eller biblioteket klickar du på Sida och sedan på Redigera.

  Redigera sidan

 2. Peka på listan eller biblioteket, klicka på nedpilen, på Minimimera eller Återställ beroende på listans eller bibliotekets aktuella position och klicka sedan på OK.

  Klicka på inställningspilen och sedan på Minimera
 3. När du har ändrat sidan klickar du på Spara. Ibland kan du välja mellan alternativen Spara som utkast eller Spara och publicera.

Skapa en lista i SharePoint Server 2010

Du kan skapa en lista som du senare kan använda på dina sidor. SharePoint Server 2010 har många typer av listmallar, till exempel kalender, undersökning och uppgifter.

 1. Klicka på webbplats åtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , klicka på Visa allt webbplats innehålloch klicka sedan på skapa Knappen Skapa .

  Obs!: En SharePoint-webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 2. Klicka på någon av kategorierna, som Kommunikation eller Spårning och välj därifrån.

  Klicka på en kategori och välj den listapp du vill använda

  Du kan också ange vilken typ av mall du vill skapa i rutan Sök efter installerade objekt, till exempel Kontakter eller Kalender och klicka på Sök Förstoringsglasikon i sökruta .

 3. Ange Namn på listan. Namn måste anges.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 4. Du kan också klicka på avancerade alternativ och ange en Beskrivning av listan och ange andra alternativ. .

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Vissa typer av listor kan ta emot innehåll via e-post. Om du tänker aktivera listan för att ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen för listan i dess beskrivning så att andra lätt kan hitta e-postadressen. Du kan ändra beskrivningen för en lista.

 5. Om du vill lägga till en länk i panelen Snabbstart ser du till att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 6. Om det finns ett E-post-avsnitt har administratören aktiverat listor på webbplatsen för att ta emot innehåll via e-post. Om du vill att andra ska kunna lägga till innehåll i den här listan genom att skicka e-post klickar du på Ja under Aktivera den här listan för att ta emot e-post. I rutan E-postadress skriver du den första delen av den adress som du vill att andra ska använda för listan. Alternativet är inte tillgängligt för alla listtyper.

 7. Fyll i andra alternativ, t.ex ange om en kalender fungerar som en gruppkalender i appen Kalender.

 8. Klicka på Skapa.

Skapa en lista på en sida i SharePoint Server 2010

Med SharePoint Server 2010 kan du skapa listor från de sidor som du redigerar. Det hjälper dig att skapa de sidor och listor som du behöver på ett effektivare sätt.

 1. Klicka på fliken Redigera på en sida och klicka sedan på kommandot Redigera.

  Kommandot Redigera på fliken Redigera

  Obs!: Om redigeringskommandot är inaktiverat kan det bero på att du saknar behörighet att redigera sidan. Kontakta administratören.

 2. Klicka på den sid där du vill lägga till en ny lista och klicka på fliken Infoga, och därefter på Ny lista.

  Infoga en ny lista på en sida

  Obs!:  Om du inte ser fliken Redigera eller om Ny lista är inaktiverat kanske du inte har den behörighet som krävs för att skapa en lista. Kontakta administratören.

 3. I dialogrutan Skapa lista anger du panelen Lista, väljer den typ av lista som du vill skapa och klickar sedan på OK.

  Ange ett namn och välj en mall för en lista

Skapa en anpassad lista i SharePoint Server 2010

Att skapa en anpassad lista liknar att skapa listor utifrån en mall, förutom att en anpassad lista skapas bara med tre kolumner: Rubrik, Skapad av och Ändrad av. När du har skapat en anpassad lista kan du lägga till kolumner och göra andra ändringar i listan efter dina behov.

 1. Klicka på webbplats åtgärder Webbplatsåtgärder-menyn , klicka på Visa allt webbplats innehålloch klicka sedan på skapa Knappen Skapa .

  Obs!: En SharePoint-webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 2. Under Anpassade listor klickar du på Anpassad lista eller Anpassad lista i databladsvy.

  Meddelanden: 

  • Använd Anpassad lista när du främst vill använda ett formulär för att ange och visa data i listan.

  • Använd Anpassad lista i databladsvy när du främst vill använda ett rutnät, som liknar ett kalkylblad, för att ange och visa data i listan. Det här är användbart när du har flera objekt att uppdatera samtidigt.

  • Du kan ändra hur du anger och visar data i en lista efter att en lista har skapats.

 3. Ange Namn på listan. Namn måste anges.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 4. Ange Beskrivning för listan. Du behöver inte ange någon beskrivning.

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Vissa typer av listor kan ta emot innehåll via e-post. Om du tänker aktivera listan för att ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen för listan i dess beskrivning så att andra lätt kan hitta e-postadressen. Du kan ändra beskrivningen för en lista.

 5. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 6. Om det finns ett E-post-avsnitt har administratören aktiverat listor på webbplatsen för att ta emot innehåll via e-post. Om du vill att andra ska kunna lägga till innehåll i den här listan genom att skicka e-post klickar du på Ja under Aktivera den här listan för att ta emot e-post. I rutan E-postadress skriver du den första delen av den adress som du vill att andra ska använda för listan. Alternativet är inte tillgängligt för alla listtyper.

 7. Klicka på Skapa.

Lägga till en lista på en sida i SharePoint Server 2010

 1. På den sida där du vill lägga till listan eller biblioteket klickar du på sida och sedan på Redigera. Om du inte ser sidfliken klickar du på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Redigera sida.

  Redigera sidan

  Obs!: Om kommandot Redigera är inaktiverat eller om det inte visas så har du förmodligen inte tillräcklig behörighet för att redigera sidan.

 2. Klicka på den plats på sidan där du vill visa listan eller biblioteket och klicka på Infoga och sedan på Programdel.

 3. Välj Programdel för listan eller biblioteket och klicka sedan på Lägg till.

 4. När du har ändrat sidan klickar du på Spara. Ibland kan du välja mellan alternativen Spara som utkast eller Spara och publicera.

Här är ett exempel på en lista som har lagts till på en sida med stegen som beskrivs ovan.

Lista på en sida

Skapa en lista utifrån en mall i SharePoint Server 2007

SharePoint Server 2007 har flera olika typer av listmallar, allt från en kalender till en kontaktlista. Även om vissa inställningar varierar mellan olika listor kan du använda samma grundläggande procedur för att skapa valfri listtyp.

Obs!: Om du vill skapa en lista måste du ha behörighet att ändra den webbplats där du vill skapa listan.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda menyn Bild av knapp i stället för att slutföra det här steget.

 2. Under Kommunikation eller Spårning klickar du på den typ av lista du vill ha, till exempel Kontakter eller Kalender.

  Listtyper

  Vilken typ av lista som du använder beror på vilken typ av information som du delar:

  • Meddelanden    Använd en meddelandelista om du vill dela nyheter och status och skicka påminnelser. Meddelanden stöder utökad formatering med bilder, hyperlänkar och formaterad text.

  • Kontakter    Använda en kontaktlista för att lagra information om personer eller grupper som du arbetar med. Om du använder ett program för e-post- eller kontakthantering som är kompatibelt med SharePoint kan du visa och uppdatera dina kontakter från din SharePoint-webbplats i det andra programmet. Du kan till exempel uppdatera en lista över organisationens alla leverantörer från Office. En kontaktlista hanterar inte faktiskt medlemmarna på din webbplats men den kan användas till att lagra och dela kontakter för organisationen, till exempel en lista över externa leverantörer.

  • Diskussionstavlor    Använd en diskussionstavla om du vill skapa en central plats där du kan registrera och lagra gruppdiskussioner i ett format som påminner om nyhetsgrupper. Om din administratör har aktiverat listor på webbplatsen för att få e-post, kan diskussionstavlorna lagra e-postdiskussioner från de vanligaste e-postprogrammen. Du kan till exempel skapa en diskussionstavla för företagets nya produktlansering. Om du använder ett e-postprogram som är kompatibelt med SharePoint kan du visa och uppdatera diskussionstavlan när du arbetar i det andra programmet.

  • Länkar    Använda en länklista som en central plats för länkar till Internet, företagets intranät och andra resurser. Du kan till exempel skapa en lista med länkar till dina kunders webbplatser.

  • Kalender    Använd en kalender för alla arbetsgruppens aktiviteter eller för specifika situationer, till exempel helgdagar. En kalender tillhandahåller visuella vyer, som påminner om en skrivbords- eller väggkalender, över gruppens aktiviteter, till exempel möten, sociala tillställningar och heldagsaktiviteter. Du kan också bevaka gruppens milstolpar, till exempel tidsgränser eller datum för produktlanseringar, som inte associeras med ett specifikt tidsintervall. Om du använder ett e-post- eller kalenderprogram som är kompatibelt med SharePoint kan du visa och uppdatera kalendern från SharePoint-webbplatsen när du arbetar i det andra programmet. Du kan till exempel jämföra och uppdatera kalendern på SharePoint-webbplatsen med datum från din Office Outlook-kalender genom att visa båda kalendrarna bredvid eller ovanpå varandra i Office Outlook.

  • Uppgifter    Använd en uppgiftslista för att hålla reda på information om projekt och andra uppgifter för gruppen. Du kan tilldela uppgifter till användare och bevaka statusen och procent färdigt i takt med att uppgiften utförs. Om du använder ett e-post- eller uppgiftshanteringsprogram som är kompatibelt med SharePoint kan du visa och uppdatera uppgifterna från SharePoint-webbplatsen i det andra programmet. Du kan till exempel skapa en uppgiftslista för företagets budgetprocess och sedan visa och uppdatera den i Office Outlook jämte dina övriga uppgifter.

  • Projektuppgifter    Om du vill lagra information som liknar en uppgiftslista men även har en bild- eller Gantt-vy med förloppsindikatorer använder du en projektuppgiftslista. Du kan spåra status och procent slutfört när uppgiften utförs. Om du använder ett program för e-post- eller uppgiftshantering som är kompatibelt med SharePoint kan du visa och uppdatera dina projektuppgifter från din SharePoint-webbplats i ditt andra program. Du kan till exempel skapa en uppgiftslista på SharePoint-webbplatsen för att identifiera och tilldela arbete för att skapa en utbildningshandbok. Du kan sedan spåra organisationens förlopp via Office Outlook.

  • Ärendeuppföljning    Använd en ärendeuppföljningslista till att lagra information om specifika ärenden, till exempel supportärenden, och spåra förloppet. Du kan tilldela ärenden, kategorisera dem och koppla ärenden till varandra. Du kan till exempel skapa en ärendeuppföljningslista för att skapa problem och lösningar för kundtjänst. Du kan även kommentera ärenden varje gång du redigerar dem, skapa en kommentarshistorik utan att ändra den ursprungliga beskrivningen av ärendet. Till exempel kan en kundtjänstrepresentant registrera varje åtgärd som vidtas för att lösa ett problem och resultaten.

  • Undersökning    Använd en undersökning om du vill samla in och sammanställa feedback, till exempel enkäter eller frågor som ska besvaras av företagets anställda. Du kan utforma frågorna och svaren på flera olika sätt och visa en översikt över feedbacken. Om du har ett kalkylblad eller ett databasprogram installerat på datorn som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Office Excel, kan du exportera resultatet och analysera det mer djupgående.

  • Anpassad    Du kan anpassa alla listor men du kan även börja med en anpassad lista och sedan bara anpassa de inställningar som du anger. Du kan också skapa en lista som baseras på ett kalkylblad, om du har ett kalkylbladsprogram som är kompatibelt med SharePoint. Du kan till exempel importera en lista från Office Excel som du har skapat för att lagra och hantera kontrakt med leverantörer.

 3. Alla listor kräver ett namn. I rutan Namn anger du ett namn på listan.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 4. Beskriv vad listan ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen visas högst upp i listan i de flesta vyer, under namnet på listan. Vissa typer av listor kan ta emot innehåll via e-post. Om du tänker aktivera listan för att ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen för listan i dess beskrivning så att andra lätt kan hitta e-postadressen.

 5. Skapa en länk till listan i Snabbstart genom att klicka på Ja i avsnittet Navigering.

  Om avsnittet Inkommande e-post visas har administratören aktiverat listor på webbplatsen för att ta emot innehåll via e-post. Om du vill att andra ska kunna lägga till innehåll i listan genom att skicka e-post klickar du på Ja under Aktivera den här listan för att ta emot e-post. I rutan E-postadress skriver du den första delen av den adress som du vill att andra ska använda för listan.

  Alternativet kanske inte är tillgängligt för vissa typer av listor.

 6. Om avsnittet E-postavisering visas har administratören aktiverat listor på webbplatsen för att skicka e-postmeddelanden när objekt har tilldelats. Om du vill aktivera listan för att skicka e-post till användare när ett objekt har tilldelats klickar du på Ja under Skicka ett e-postmeddelande när ägarskap tilldelas?.

  Alternativet kanske inte är tillgängligt för vissa typer av listor.

 7. Klicka på Skapa.

Obs!: Du kan som standard lägga till innehåll genom att skicka e-post till diskussionstavlor, meddelanden och kalenderlistor, om inkommande e-post har aktiverats på webbplatsen. Listor för uppgifter, projektuppgifter och ärendeuppföljning kan skicka e-post till användare när objekt har tilldelats till dem, om utgående e-post har aktiverats för webbplatsen. Andra listor kan aktiveras av administratören med en anpassad lösning, till exempel en e-posthanterare.

Skapa en anpassad lista i SharePoint Server 2007

Att skapa en anpassad lista liknar att skapa en standardlista, förutom att en anpassad lista bara har några få kolumner från början, till exempel Rubrik. När du har skapat en anpassad lista kan du lägga till kolumner så att de passar syftet med listan.

Obs!: Om du vill skapa en lista måste du ha behörighet att ändra den webbplats där du vill skapa listan.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda menyn Bild av knapp i stället för att slutföra det här steget.

 2. Under Anpassade listor klickar du på Anpassad lista.

  Välj en typ av anpassad lista i dialogrutan Skapa

  I rutan Namn anger du ett namn på listan. Listnamnet är obligatoriskt.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

 3. Beskriv vad listan ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

  Beskrivningen visas högst upp i listan under namnet på listan.

 4. Skapa en länk till listan i Snabbstart genom att klicka på Ja i avsnittet Navigering.

 5. Klicka på Skapa.

Information om vilken version av SharePoint du använder finns i Vilken version av SharePoint använder jag?.

Vill du göra samma med bibliotek?

Information om hur du skapar ett bibliotek finns i skapa ett dokument bibliotek i SharePoint

Nästa steg med listor

Kolumner Konfigurera vilken typ av information en lista innehåller genom att lägga till och ta bort kolumner. Mer information finns i skapa en kolumn i en SharePoint-lista eller ett bibliotek.

Vyer Ändra hur en lista visas genom att skapa vyer. Mer information finns i Skapa, ändra eller ta bort en vy av en lista eller ett bibliotek.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×