Skapa en länk av typen Lägg till i Kalender i ett e-postmeddelande

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill bjuda in personer till ett möte eller en händelse skickar du normalt en mötesbegäran i Outlook. Om mottagaren sedan accepterar begäran så läggs objektet till i hans eller hennes kalender.

Det finns en annan metod som fungerar bra med både Outlook och andra kalenderprogram, nämligen en bifogad iCalendar-fil (Internetkalender) eller en länk till en iCalendar-fil som du kan lägga till i själva meddelandet. När mottagaren öppnar den bifogade filen eller klickar på länken läggs händelsen till i hans eller hennes kalenderprogram. Länken kan vara text eller en bild, t.ex. en knapp.

Exempelmeddelande med bifogad iCalendar-fil och knapp

Obs!: Till skillnad från Outlook mötesförfrågningar, när du använder iCalendar bifogade filer och länkar som du inte får bekräftelser när personer tacka Ja eller Nej.

Steg 1: Skapa en avtalad tid

Om du redan skapat den avtalade tiden i kalendern, gå vidare till nästa avsnitt, steg 2: Skicka bifogad iCalendar.

 1. Klicka på Ny avtalad tid i gruppen Nytt på fliken Start i Kalender.

 2. Skriv ämnet och platsinformation i rutorna Ämne och Plats.

 3. Ange Starttid och Sluttid.

 4. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Avtalad tid.

Överst på sidan

Steg 2: Skicka en bifogad iCalendar-fil

 1. Klicka på den avtalade tiden i kalendern.

 2. Klicka på nedpilen för kommandot Vidarebefordra i gruppen Åtgärder på fliken Avtalad tid.

Kommandot Vidarebefordra som iCalendar i menyfliksområdet

 1. Klicka på Vidarebefordra som iCalendar.

Ett nytt meddelandefönster öppnas och en iCalendar-fil bifogas.

Överst på sidan

Steg 3: Lägga till en länk i själva meddelandet

Länken kan vara text eller en bild som du väljer.

Gör något av följande:

Lägg till en textlänk i själva meddelandet

 1. Högerklicka på den bifogade ICS-filen (iCalender) i det öppna fönstret för den avtalade tiden och klicka på Spara som.

 2. Välj en plats som alla mottagare kan komma åt.

I en organisation kan du till exempel välja en delad nätverksplats. Oftast sparas ICS-filen på en webbplats. När du väljer var filen ska sparas är det viktigt att du väljer en plats som alla mottagare har åtkomst till.

 1. Klicka på Spara.

 2. Klicka i själva meddelandet.

 3. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 4. Skriv den text som ska visas som länken i rutan Text som ska visas.

 5. Ange den plats där du sparade iCalendar .ics-filen i rutan adress. Om du sparade den till en webbplats anger du en webbadress eller URL: en för den platsen.

 6. Klicka på OK.

 7. Skriv klart meddelandet som vanligt, lägg till mottagare och klicka på Skicka.

Lägg till en bildlänk i själva meddelandet

 1. Högerklicka på den bifogade ICS-filen (iCalender) i det öppna fönstret för den avtalade tiden och klicka på Spara som.

 2. Välj en plats som alla mottagare kan komma åt.

 3. I en organisation kan du till exempel välja en delad nätverksplats. Oftast sparas ICS-filen på en webbplats. När du väljer var filen ska sparas är det viktigt att du väljer en plats som alla mottagare har åtkomst till.

 4. Klicka på Spara.

 5. Klicka i själva meddelandet.

 6. Klicka på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

 7. Klicka på den bild som du vill infoga och klicka på Infoga.

 8. Klicka på den infogade bilden.

 9. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 10. Ange den plats där du sparade på .ics-filen i rutan adress. Om du sparade den till en webbplats anger du en webbadress eller URL: en för den platsen.

 11. Klicka på OK.

 12. Skriv klart meddelandet som vanligt, lägg till mottagare och klicka på Skicka.

Exempel på knappbilder

Du kan spara dessa exempelknappbilder på datorn och använda dem när du infogar en iCalendar-länk.

 1. Högerklicka på bilden och klicka på Spara bild som.

Obs!: Kommandonamn kan variera beroende på webbläsaren installerat på datorn.

Knappen Lägg till i Outlook Knappen Lägg till i Kalender

 1. Välj en plats på datorn och klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×