Skapa en kopplad katalog

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Publisher finns det möjlighet att ansluta till en datakälla, till exempel en databas, ett kalkylblad eller en textfil, och använda dessa data för att enkelt skapa en katalog över produkter eller tjänster. Du kan också använda funktionen koppla katalog när du skapar kataloger, fotoalbum eller andra typer av publikationer där ett eller flera objekt visas på samma sida.

Så här fungerar kopplad katalog

Planera din katalog

Skapa en mallpublikation

Ansluta till datakällan

Infoga kopplingsinstruktioner

Slutföra, skriva ut och spara katalogpublikationen

Så här fungerar Koppla katalog

Koppla katalog påminner om funktionen Koppla dokument. När du använder Koppla katalog skapar du en mallpublikation för kopplad katalog, och sedan kombinerar du mallen med information från en datakälla och skapar kopplade sidor.

Datakälla kombineras med en kopplad mall för att skapa katalogsidor

1 datakälla med information om poster, till exempel namn och beskrivning.

2 katalog slå samman mallpublikation med område för kopplad katalog och koppla fält som är platshållare för postinformation.

3 resulterande kopplade sidor med flera poster per sida.

Du kan spara en kopplad katalog som en ny publikation eller också kan du lägga till den i slutet av en redan befintlig publikation. Du kan även spara mallen för kopplade kataloger och använda den igen när du uppdaterar informationen i datakällan och skapa ytterligare uppsättningar av kopplade sidor.

Innan du startar

Följande tips hjälper dig att effektivt skapa en kopplad katalog:

 • Börja att koppla en katalog i en ny publikation.

 • Förutom sidor som omslag, innehållsförteckning och orderformulär ska du lägga till en sida för dig, för de kopplade instruktionerna, även om katalogen troligen kommer att ha fler sidor när du skapat det kopplade dokumentet.

 • Skapa mallen för kopplade kataloger med det sidformat du vill att den färdiga sidan ska ha.

 • Om du vill lägga till de kopplade sidorna som du skapar längst bak i en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplade kataloger matchar den befintliga publikationen vad gäller:

  • Sidstorlek (höjd och bredd)

  • Sidgranskning (en eller två sidor)

  • Publikationstyp (webb eller tryck)

  • Sidordning (vänster till höger eller höger till vänster)

Överst på sidan

Planera en katalog

Innan du skapar en kopplad katalog bör du fundera över vilken typ av information du vill visa i de färdiga kopplade sidorna.

 • Vill du visa en lista med objekt, namn och priser?

 • Vill du inkludera en beskrivning av varje objekt?

 • Vill du inkludera en bild av varje objekt?

Planera en datakälla

När du bestämt dig för vilken information du vill inkludera i din katalog kan du skapa den datakälla som du kommer att använda för katalogkopplingen. Om du redan har en datakälla kontrollerar du att den rymmer all information du vill ha med i kopplingen.

I Koppla katalog i Publisher kan en mängd olika format för datakällan användas. Om du inte redan har en datakälla för din koppling kan du skapa en i Publisher. Du kan även skapa en datakälla i ett kalkylblad i Microsoft Office Excel eller i en Microsoft Office Word-tabell.

Datafält som du inkluderar i datakällan motsvarar de kopplingsfält som du infogar i mallen för kopplad katalog.

När du skapar en datakälla skapar du en kolumn för varje typ av information, t.ex. objektnamn, artikelnummer och pris. Varje rad, eller post, motsvarar informationen för ett objekt.

Viktigt  Se till att datakällan omfattar ett fält eller en kolumn för varje typ av information som du sammanfogar. Beroende på vilken typ av datakälla kanske du har gjort dina ändringar till data när du ansluter till den i Publisher, men det är bättre att färdigställa informationen innan du börjar.

Om du ska koppla fotografier till dina katalogsidor behöver du skapa en kolumn för sökväg till varje fotografi du planerar att använda. Inkludera inte själva fotografierna eller bildobjekten i din datakälla.

Om du planerar att skapa en egen datakälla i Publisher kan du göra det sedan du har skapat mallpublikationen.

Överst på sidan

Skapa en mallpublikation

Nu kan du skapa mallpublikationen för kopplade kataloger där du bestämmer vilket utseende dina kopplade sidor ska ha när de är klara. När du slutför kopplingen använder du dig av den här mallen för kopplade kataloger för att skapa kopplade sidor som du kan spara som en ny publikation eller lägga till i slutet på en redan existerande publikation.

Mallen för kopplad katalog bör ha samma layout (sidstorlek och orientering) som du vill använda för din slutliga kopplade sidorna. Den bör också innehålla text eller grafik som du vill ska visas på varje sida i publikationen, till exempel, en bakgrundsbild eller namn och telefonnummer för ditt företag. Detta är bäst klar med hjälp av en huvudsida för de här elementen i mallen för kopplad.

Om du planerar att lägga till de kopplade sidorna längst bak i en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplade kataloger matchar den befintliga publikationen vad gäller:

 • Sidstorlek (höjd och bredd)

 • Sidgranskning (en eller två sidor)

 • Publikationstyp (webb eller tryck)

 • Sidordning (vänster till höger eller höger till vänster)

Skapa mallen för kopplade kataloger

 1. Välj en lämplig publikationsmall för katalogen

 2. Katalogsidor på fliken Infoga.
  Starta koppling av katalogsida

 3. Katalogsidor skapas med en standard området för kopplad katalog och fliken katalog verktyg visas på menyfliken. Just nu kan du placera i Området för kopplad katalognär du vill ha den på sidan och lägger till text eller bilder som du vill ska visas på varje sida i katalogen. Ju mindre område för kopplad, mer katalogen objekt kan slås samman till sidan. Till exempel upprepas ett område för kopplad 2 "x 2" gånger än ett område för kopplad 4 "x 4". Oroa dig inte för mycket information om hur du skaffar precis som du kan gå tillbaka och redigera dessa objekt när som helst.

  Tips!  Konfigurera inte kopplad katalog i nuläget kan vänta tills är det dags att infoga kopplingsinstruktioner och använda en fördefinierad design från galleriet Layout.

Överst på sidan

Ansluta till en datakälla

När du har formaterat mallsidan för Koppla katalog är nästa steg att skapa eller hitta datakällan och sedan ansluta till den. Vad du väljer att göra beror på om du redan har en datakälla eller om du vill skapa en ny lista i Publisher.

 1. Klicka på Lägg till lista på fliken katalog verktyg och gör något av följande:

  • Ange en ny lista om du behöver skapa datakälla för kopplingen.

  • Klicka på Använd befintlig lista om du redan har en datakälla som du vill använda.

  • Klicka på Välj från Outlook-kontakter om du vill skapa en katalog med dina kontakter.

Skapa en ny lista

 1. Skriv informationen för den första posten eller den första posten som du vill ska ingå i katalogen i dialogrutan Ny produktlistan.

  Om du vill lägga till eller ta bort kolumner, till exempel om du inte är bland annat bilder, klicka på Anpassa kolumner och gör sedan de ändringar du vill.

 2. När du har skrivit all information för den första posten klickar du på ny post och ange sedan informationen för nästa post. Fortsätt tills du har angett information för de poster som du vill ska ingå.

 3. När den nya listan är klar klickar du på OK.

 4. Skriv ett namn för den nya listan i dialogrutan Spara adresslista och klicka sedan på Spara.

Använda en befintlig lista

 1. Leta upp och klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla.

  Som standard sparas datakällor i mappen Mina datakällor. Du kan behöva bläddra till mappen Mina datakällor för att leta reda på datakällan.

 2. Klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar visas andra dialogrutor begär specifik information. Till exempel om datakällan är ett Excel-kalkylblad som innehåller information om flera flikar, måste du klicka på fliken som innehåller den information som du vill använda och klicka sedan på OK.

Välja från Outlook-kontakter

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på listan med kontakter som du vill använda i dialogrutan Markera kontakter.

  • Välj rätt profilen för de kontakter som du vill använda i dialogrutan Välj profil.

 2. Klicka på OK.

Lägga till fler listor

Om du vill använda mer än en lista i din kopplade katalog kan du lägga till listor.

 1. Klicka på Redigera lista och klicka på Välj en befintlig lista, Välj från Outlook-kontakter eller Skriv en ny lista under Lägg till i produktlistan i produktlistan katalog kopplingen.
  Uppmanas du att åtgärda avvikelser mellan fälten i de olika källa listorna genom att öppna i dialogrutan Lägg till i produktlistan.

 2. I rutan Lägg till produktlistan, Välj ett fält som inte är markerad i kolumnen Matched, markera det fält som du vill att det ska överensstämmer i fälten produkt lista med matchad fältlistan och klicka på matcha.

 3. Kontrollera att det fält som du har valt visas under matcha på ett fält i produktlistan eller välja en annan och klicka sedan på OK i dialogrutan matcha fält.

 4. Om du behöver lägga till ett nytt fält i mottagarlistan att genomföra en matchning, markera det fält som du vill lägga till i listan nya (vänstra listan i rutan Lägg till mottagarlista), klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.
  Läggs till fält visas under nya fält att läggas till i mottagarlista

Välja de poster du vill inkludera

 1. Klicka på Redigera lista.

 2. Gör något av följande i dialogrutan katalog sammanfoga produktlistan:

  • Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill inkludera och avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som du vill utelämna.

   Tips!  Om du vill ta med bara några få poster i listan klickar du på Radera alla och välj sedan de poster du vill ha.

  • Du kan filtrera listan efter ett specifikt kriterium genom att klicka på pilen vid kolumnrubriken och sedan klicka på det värde du vill använda som filter.

   • (Tomma) visar alla poster där motsvarande fält är tomt.

   • (Ifyllda) visar alla poster där motsvarande fält innehåller information.

    Obs!  Om datakällan innehåller poster som delar samma information och det finns tio eller färre unika värden i kolumnen, kan du filtrera efter specifik information. Om datakällan är en lista med egenskaper för försäljning och det finns flera poster listan Storstad som Stad/plats kan filtrera du till exempel efter Storstad.

    Dialogrutan katalog sammanfoga produktlistan visar bara posterna du valt. Om du vill visa alla poster igen klickar du på (alla).

  • Sortera objekt i listan genom att klicka på kolumnrubriken för det objekt som du vill sortera efter. Till exempel om du vill visa listan i alfabetisk ordning efter stad/plats klickar du på kolumnrubriken Stad/plats.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Infoga kopplingsfält

Nu är det dags att arrangera den information du vill visa i din publikation. För att skapa sidans layout skapar du kopplingsfält i området för kopplad katalog. Varje kopplingsfält representerar en kolumn i datakällan och området för kopplad katalog visar hur informationen i en av posterna kommer att visas.

Du arrangerar området för kopplad katalog som du vill och anger sedan du hur många gånger kopplingsfältet ska repeteras på varje sida. Om du t.ex. vill visa fyra objekt på varje sida kommer alla objekt att visas på samma sätt beroende på hur du har arrangerat området för kopplad katalog. Du kan justera storleken på varje objekt och du kan ändra storleken på området för kopplad katalog.

Viktigt   Om du infogar kopplingsfält utanför området för kopplad katalog upprepas de inte när du slutför kopplingen.

Välja layout för kopplingsområdet

 1. I gruppen Layout gör du något av följande:

  • Välj något av gallerierna förtillverkade design.
   Layoutalternativ för katalogkoppling

  • Välj hur många rader och kolumner på varje sida i rader och kolumner kombinationsrutan.
   Katalogsidans layout, rader och kolumner

Infoga kopplingsinstruktioner för text i området för kopplad katalog

 1. Klicka på knappen textfält och klicka på den första kopplingsinstruktion som du vill infoga.
  Infoga textfält i en kopplad katalog

 2. Markera kopplingsfältet i området för kopplad katalog och flytta eller ändra sedan storlek på kopplingsfältet på följande sätt:

  • Om du vill flytta kopplingsfältet, placera muspekaren över kopplingsfältet tills pekaren ändras till Flytta pekaren pekaren Flytta och dra kopplingsfältet till en ny plats.

  • Om du vill ändra storlek på kopplingsfältet, placera muspekaren över ett av storlekshandtagen på text eller bildramen tills pekaren ändras till storlek ändras pekaren Pekaren Ändra storlek och dra med musen tills texten har eller bildram den storlek som du vill använda.

 3. Klicka utanför kopplingsfältet så att det inte längre är markerat.

 4. Upprepa steg 1-3 tills du har infogat alla fält som du vill lägga till från din datakälla.

Viktigt   Fälten infogas i den aktuella insättningspunkten (punkt blinkande markören). Om det inte finns någon insättningspunkt, skapas en ny textruta och kopplingsfältet placeras i den här nya textrutan.

Formatera kopplingsinstruktionerna för text

Du kan formatera informationen i den kopplade katalogen genom att formatera kopplingsinstruktionerna i din mall för kopplade kataloger. De här instruktionerna kan behandlas som vilken textruta som helst och du kan ta med både okopplad text och formatering och kopplade objekt.

 1. I mallen för kopplade kataloger markerar du den instruktion som innehåller den information du vill formatera, inklusive kopplingsinstruktionstecknen («« »»).

 2. Markera de alternativ du vill använda på fliken Verktyg för textruta.

Infoga kopplingsinstruktioner för bild i området för kopplad katalog

 1. Klicka på knappen bildfält och klicka på den första kopplingsinstruktion som du vill infoga.

 2. Markera kopplingsfältet i området för kopplad katalog och flytta eller ändra sedan storlek på kopplingsfältet på följande sätt:

  • Om du vill flytta kopplingsfältet, placera muspekaren över kopplingsfältet tills pekaren ändras till Flytta pekaren pekaren Flytta och dra kopplingsfältet till en ny plats.

  • Om du vill ändra storlek på kopplingsfältet, placera muspekaren över ett av handtagen på text eller bildramen tills pekaren ändras till storlek ändras pekaren Pekaren Ändra storlek och dra med musen tills texten har eller bildram den storlek som du vill använda.

 3. Klicka utanför kopplingsfältet så att det inte längre är markerat.

 4. Upprepa steg 1-3 tills du har infogat alla fält som du vill lägga till från din datakälla.

Viktigt   Fälten infogas i den aktuella insättningspunkten (punkt blinkande markören). Om det inte finns någon insättningspunkt, skapas en ny textruta och kopplingsfältet placeras i den här nya textrutan.

Flytta eller ändra storlek på området för kopplad katalog

Om det kopplingsfält du formaterat inte längre passar i området för kopplad katalog kan du ändra storlek på det.

Obs!  Om du ökar storleken måste så att den passar färre objekt eller poster på varje sida.

 1. Klicka på området för kopplad katalog så att den markeras.

 2. Placera muspekaren över ett av handtagen på området för kopplad katalog och dra med musen.

 3. Ange hur många objekt som ska visas på varje sida genom att skriva de nummer som du vill använda för objekt ned på sidan och över sidan på verktygsfältet katalog sammanfoga Layout.

Slutföra och förhandsgranska mallen

 1. Klicka på Förhandsgranska resultat.

 2. Klicka på pilarna om du vill visa varje sida i kopplade data.
  Gruppen förhandsgranska katalog

  Om du bestämmer inte dig för att ta med ett objekt klickar utesluta post i gruppen förhandsgranskningssidan förhandsgranskade objektet.

Överst på sidan

Slutföra, skriva ut och spara katalogpublikationen

När du slutför kopplingen har du tre alternativ:

 • Du kan skriva ut den kopplade publikationen direkt.

 • Du kan skapa och skriva ut en ny publikation som innehåller det kopplade materialet. Du kan ändra innehållet i denna publikation på samma sätt som du ändrar andra publikationer i Publisher.

Tips!  Om du vill ta med flera katalog kopplingar i en publikation måste du skapa en ny publikation för kopplade sidor som kan endast vara en uppsättning katalogsidor per publikation.

 • Du kan lägga till det kopplade materialet i en befintlig publikation.

Om du vill lägga till en framsida och en baksida i publikationen eller om du vill lägga till andra sidor måste du skapa en ny publikation eller lägga till innehållet i en redan befintlig publikation.

Koppla till en ny publikation

Om du vill redigera dina kopplade sidor, spara dem för senare användning eller skriva ut dem senare kan du samla och spara alla dina kopplade sidor som en enskild ny publikation. Publikationen innehåller då faktiska data, till exempel produktnamn och priser, i stället för kopplingsfält.

 1. Klicka på Koppla till nytt i gruppen Sammanfoga.
  Koppla katalog till ny publikation
  skapas en ny publikation som du kan spara och redigera. Du kan även lägga till fram- och baksida försättsblad.
  Anteckning om du tänker skriva ut katalogen som en broschyr, se till att det totala antalet sidor är en multipel av fyra.

 2. Klicka på Spara publikationen i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Skriv ett namn för den nya publikationen i filnamnsrutan och klicka sedan på Spara.

 4. Om det behövs sparar du också de ändringar du gjort i mallen för kopplade kataloger. Du kan använda denna mall igen för att skapa ytterligare kopplade sidor när du uppdaterar informationen i datakällan.

Lägga till i en befintlig publikation

Om du redan har försättsblad i en separat publikation eller om du vill placera katalogen i slutet av en längre publikation, kan du lägga till det kopplade innehållet direkt.

Innan du lägger till de kopplade sidorna längst bak i en befintlig publikation kontrollerar du att mallen för kopplade kataloger matchar den befintliga publikationen vad gäller:

 • Sidstorlek (höjd och bredd)

 • Sidgranskning (en eller två sidor)

 • Publikationstyp (webb eller tryck)

 • Sidordning (vänster till höger eller höger till vänster)

Obs!  Publisher kan inte lägga till kopplade sidor i en öppen publikation. Om du arbetar med den publikation som du vill sammanfoga kontrollerar du att du sparar och stänger du den innan du slutför kopplingen.

 1. Klicka på Lägg till i befintlig i gruppen Sammanfoga.
  Koppla katalog till befintlig publikation

 2. I dialogrutan Öppna publikation Leta reda på och markera publikationen som du vill lägga till de kopplade sidorna och klicka sedan på Öppna.

  Publisher lägger då till de kopplade sidorna i slutet av den befintliga publikationen.

  Tips!  Klicka på valfri sida som du vill flytta i navigeringsfönstret sida om du vill ändra ordning på sidorna i publikationen uppdaterade och drar den sedan till den plats där du vill.

 3. Klicka på Spara för att spara ändringarna i den befintliga publikationen.

 4. Om det behövs sparar du också de ändringar du gjort i mallen för kopplade kataloger. Du kan använda denna mall igen för att skapa ytterligare kopplade sidor när du uppdaterar informationen i datakällan.

Skriva ut den kopplade publikationen

 • Klicka på Skriv ut i gruppen Sammanfoga.
  Koppla katalog till skrivare

  I Publisher öppnas utskriftssidan i BackStage-vyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×