Skapa en kontorslayout

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kontor med möbler

Du kan använda mallen Kontorslayout i Microsoft Office Visio för att skapa layouter för enskilda kontor, till exempel väggar, elektriska symboler, båsritningar, kontorsmöbler och andra kontorstillbehör.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, peka på Kartor och planritningar och klicka sedan på Kontorslayout.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Skapa väggstrukturen för kontorslayouten på något av följande sätt:

  • Använda rumsformer

   1. Dra en av Rumsformerna till ritningssidan.

    Rummets väggar är måttsatta.

   2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra den kontroll handtagen Kontrollhandtag och urval handtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

  • Använda väggformer

   1. Dra väggformer till ritningssidan.

   2. Ändra storlek på en vägg genom att dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

    Väggens längd visas när väggen markeras och uppdateras när du ändrar väggens storlek.

   3. Koppla ihop väggarna. Bilderna nedan visar olika sätt som väggar kan sammanfogas på.

    Dra en ändpunkt på en av väggarna till en ändpunkt på en annan vägg. Ändpunkten blir röd när väggarna har limmats.

    Obs!: Om du vill att väggar ska limmas på rätt sätt måste du markera Limma vid formgeometri i dialogrutan Fäst och limma.

    Tips: Använd en Rumsform för att skapa den grundläggande yttre väggstrukturen för byggnaden och använd sedan Väggformer för att skapa enskilda kontor.

 3. Lägg till dörr- och fönsterformer.

  1. Dra dörr- och fönsterformer till ritningssidan och placera dem ovanpå väggarna.

   Dörrar och fönster har följande automatiska funktioner:

   • De roteras så att de justeras och limmas mot väggarna.

   • De får samma tjocklek som väggarna.

   • De flyttas med väggarna när du placerar om dem.

  2. Om du vill hänga om en dörr eller ett fönster, markerar du de dörrar eller fönster som du vill hänga om. Högerklicka på de markerade formerna och klicka sedan på kommandot för vänster- eller högerhängd. Som följande bilder visar roteras en dörr eller ett fönster som är placerat längst upp på en vägg för att justeras till väggen, och en dörr eller ett fönster som är placerat längst upp på en böjd vägg roteras för att justeras mot väggen.

   En dörrform placerad ovanpå en vägg En fönsterform placerad på en krökt vägg

 4. Lägga till elektriska symboler.

  1. Dra elektriska symboler på väggar från Kontorsutrustning. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt visas som anger att symbolen är limmad mot väggen.

   När du drar dessa elektriska symboler till väggformer roteras de för att passa väggen och limmas mot den.

  2. Om du vill ändra orienteringen för den elektriska symbolen i förhållande till väggen högerklickar du på formen och klickar sedan på Ändra orientering.

   Elektriska symboler på väggar

   1. Dra elektriska symboler till väggformer.

   2. De roteras så att de justeras och limmas mot väggen.

   3. Använd kommandot Ändra orientering när du vill ändra orientering för en elektrisk symbol i förhållande till väggen.

 5. Lägg till bås, kontorsmöbler och kontorsutrustning genom att dra former till ritningssidan.

 6. Tilldela formdata till kontorslayoutformer och skapa en inventarierapport.

  1. Ange formdata

   1. Klicka på formdatafönsterData-menyn.

   2. På ritningssidan markerar du den form som du vill lägga till data i.

   3. Klicka i varje formdatafält och ange eller markera ett värde.

  2. Generera en inventarierapport

   1. Klicka på RapportData-menyn.

   2. Skapa en anpassad rapportdefinition eller gå vidare till steg 3 om du vill använda en befintlig rapportdefinition.

    1. Skapa en egen rapport

     1. Klicka på Ny.

     2. Följ sidorna i guiden om du vill skapa en egen rapportdefinition.

     3. När du kommer tillbaka till dialogrutan Rapport hoppar du till steg 4.

      Tips: Skapa en ny rapportdefinition baserad på en befintlig definition genom att markera den befintliga definitionen i dialogrutan Rapport och klicka på Ny. Spara den ändrade rapportdefinitionen med ett annat namn.

   3. Klicka på namnet för den rapportdefinition du vill använda i listan Rapportdefinitioner.

    Med rapportdefinitionen fastställer du vilka former som rapporteras och vilka formdata som ska innefattas i rapporten.

   4. Klicka på Kör och klicka sedan på det rapportformat som du vill använda i dialogrutan Kör rapport.

   5. Gör något av följande

    1. Om du sparar din rapport som en form på ritningen väljer du om du vill spara en kopia av rapportdefinitionen med formen eller länka den till en rapportdefinition.

    2. Om du sparar rapporten som en HTML- eller XML-fil anger du ett namn för rapporten.

   6. Klicka på OK när du vill generera rapporten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×