Skapa en kalender

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I en kalender kan du spara uppgifter om teamhändelser, som möten, sociala evenemang och heldagsevenemang. Du kan också föra in milstolpar för teamet, som tidsgränser och datum för produktlanseringar som inte ingår i ett tidsintervall.

Översikt

I Windows SharePoint Services 3.0 finns en standardkalender som du kan anpassa och uppdatera. Vid behov kan du skapa ytterligare kalendrar.

Kalender med veckovy

1. Kalendrar har olika vyer.

2. Heldagshändelser visas överst i kalendern på datumet. Andra händelser visas enligt datum och tid.

Du kan lägga till händelser i en kalender på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats, och till och med lägga till mötesförfrågningar och bifogade filer i en kalender genom att skicka e-postmeddelanden. Om du använder ett kalenderprogram som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, till exempel Microsoft Office Outlook 2007, kan du visa och uppdatera kalender på webbplatsen från ditt kalenderprogram.

Kalendrar hjälper dig att hantera och visa ditt schema per dag, vecka och månad. Du kan välja någon av de här vyerna standardvy för webbplatsen eller du kan skapa anpassade vyer. Du kan navigera framåt och bakåt i vyn, till exempel om du vill visa nästa månad.

Välja en annan månad i kalendern

Du kan även bläddra i kalendern på ett enkelt sätt med hjälp av ett rutnät. Om du till exempel tittar på en konferens som äger rum i maj 2008 och vill se vilka datum som kan vara lämpliga för nästa års konferens kan du snabbt gå till maj 2009.

Du kan hantera processen för att uppdatera kalendern på samma sätt som du hanterar uppdateringar för alla listor. Du kan kräva godkännande för objekt som skickas till en kalender och hantera vilka grupper av personer kan se händelser innan de har godkänts. Du kan också spåra versioner av kalenderobjekt, så att du kan se vad som har ändrats och återställa tidigare versioner.

När det skapas en ny webbplats i Windows SharePoint Services 3.0 skapas också en kalender. Om du inte vill anpassa kalendern kan du och teamet börja lägga till händelser i den genom att följa stegen längre fram i artikeln. Du kan anpassa kalendern genom att ändra dess namn och andra inställningar. För att kunna göra det måste du ha behörighet att ändra design på listorna på webbplatsen.

 1. Klicka på Kalender i fältet Snabbstart.

  Om kalendern inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på Kalender.

 2. Om du vill ändra inställningarna för den här kalendern på Inställningar-menyn menyn inställningar , klickar du på Inställningar för lista.

 3. Om du vill ändra namn och beskrivning klickar du på Rubrik, beskrivning och navigering under Allmänna inställningar och skriver ett annat namn och en annan beskrivning.

 4. Ändra andra inställningar om du vill och klicka på Spara.

 5. Återgå till kalendern genom att klicka på dess namn i det övre navigeringsfältet.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på Skapa på sidan allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Kalender under Uppföljning.

 2. Ange ett namn för kalendern i rutan namn. Kalendernamnet krävs.

  Namnet står längst upp på kalendersidan, ingår i kalendersidans webbadress samt visas i navigeringselement som underlättar för användaren att hitta och öppna kalendern.

 3. Skriv en beskrivning av syftet med kalendern i rutan Beskrivning. Beskrivningen är valfritt.

  Beskrivningen visas högst upp på kalendersidan i de flesta vyer, under namnet på kalendern. Om du planerar att aktivera listan ska ta emot innehåll via e-post kan du lägga till e-postadressen till kalendern dess beskrivning, så att andra lätt kan hitta den e-postadressen.

 4. Om du vill lägga till en länk till kalender i Snabbstart klickar du på Ja i avsnittet Navigering.

 5. Om det finns ett avsnitt för e-post på sidan Ny har din administratör aktiverat webbplatsen för att ta emot innehåll via e-post. Klicka på Ja om du vill att andra ska lägga till händelser i kalendern genom att skicka e-post. Skriv den första delen av den adress som du vill att andra ska användas för kalendern i rutan e-postadress.

 6. Klicka på Skapa.

Gör på följande sätt för att lägga till en händelse i en kalender som du visar på en SharePoint-webbplats.

 1. Om kalendern inte är öppen klickar du på dess namn i Snabbstart.

  Om kalendernamnet inte visas där klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på kalendernamnet.

 2. Klicka på Nytt objektNytt-menyn Nytt-menyn .

 3. Om du vill införa en heldagshändelse, som inte ska täcka en viss tidsperiod i kalendern markerar du kryssrutan Gör detta till en heldagsaktivitet som inte startar eller slutar någon viss tid i avsnittet Hela dagen.

 4. Om du vill införa en återkommande händelse som till exempel ska inträffa varje onsdag kl. 11:00 markerar du kryssrutan Gör denna till en återkommande händelse i avsnittet Återkommande.

 5. Ange övriga önskade uppgifter och klicka sedan på OK.

Tips: När du skapar en händelse kan du också skapa en Mötesarbetsyta. Under Se även finns länkar till mer information om webbplatser för mötesarbetsytor.

Kalendrar kan ställas in så att personer kan lägga till objekt via e-postmeddelanden, under förutsättning att webbplatsen har möjlighet att ta emot innehåll via e-post. Det går att skicka kalenderobjekt från kalender- och e-postprogram som har stöd för iCalendar-formatet.

Innan du kan skicka e-post till en kalender måste du ta reda på om kalendern har möjlighet att ta emot e-post samt vilken adress kalendern har.

 1. Ta reda på adressen till kalendern på något av följande sätt:

  • Titta i ditt e-postprograms adressbok. Om e-postadressen inte finns där kan du få den av personen som konfigurerade kalendern. Du kan sedan lägga till e-postadressen i e-postprogrammets kontaktlista så att den blir enkel att hitta.

  • Visa beskrivningen av kalendern, som visas under kalenderrubriken. Webbplatsägaren kan ha lagt till e-postadressen till kalendern i beskrivningen.

  • Visa listan e-postinställningar om e-postadressen till kalendern inte visas i beskrivningen och om du har behörighet att visa kalenderinställningar:

   1. Om listan inte redan är öppen, klickar du på dess namn i Snabbstart.

    Om namnet på listan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på namnet på listan.

   2. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar .

   3. Om kalendern har konfigurerats för att ta emot e-post står adressen under Listinformation, bredvid E-postadress.

  • Använda e-postadressen till den SharePoint-gruppen för att skicka kalenderobjekt, till exempel en mötesförfrågan eller en avtalad tid i e-postmeddelande. Din organisation kan ha en egen e-lista som kallas en SharePoint-grupp som gör att dess medlemmar att skicka e-post till varandra. SharePoint-gruppadressen kan innehålla adressen till din kalender så att när du skickar en mötesförfrågan till medlemmar i gruppen objekt läggs automatiskt till i en SharePoint-kalender.

 2. Skicka ett kalenderobjekt genom att skicka en mötesförfrågan eller avtalad tid från ditt e-post- eller kalenderprogram.

  Kalendrar kan ställas in att även ta emot bifogade filer till objekt via e-post. Om du vill ta med en bifogad fil med dina listobjekt, bifoga filen i en mötesförfrågan som vanligt.

 3. Ange adressen till kalendern i rutan till eller kopia i mötesförfrågan. Om din SharePoint-gruppen redan finns i kalendern, anger du e-postadressen till SharePoint-gruppen.

 4. Skicka meddelandet. I de flesta e-postprogram skickar du meddelandet genom att klicka på Skicka.

Obs!: Om du skickar ett kalenderobjekt till en SharePoint-webbplats med e-post måste du underrätta mötesdeltagarna om mötesändringar. Mötesuppdateringar och meddelanden om inställda möten skickas inte automatiskt från SharePoint-webbplatsen när du ändrar mötesuppgifter där.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×