Skapa en innehållsförteckning

Om du vill skapa en innehållsförteckning som är lätt att uppdatera börjar du med att tillämpa rubrikformat – till exempel Rubrik 1 och Rubrik 2 – på den text som du vill ska ingå i innehållsförteckningen. Mer information om rubrikformat finns i Lägga till en rubrik.

Rubrik 1

Rubrikerna känns igen automatiskt i Word, och används sedan för att bygga upp innehållsförteckningen. Innehållsförteckningen uppdateras alltid om du ändrar rubriktexten, ordningen på rubrikerna eller rubriknivåerna.

  1. Klicka på den plats där du vill infoga innehållsförteckningen – vanligtvis någorlunda i början av dokumentet.

  2. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning och välj sedan en Automatisk innehållsförteckning i galleriet för formatmallar.

Innehållsförteckning-meny

Om du väljer Manuell innehållsförteckning infogas platshållartext som skapar en stomme till en innehållsförteckning. En manuell innehållsförteckning uppdateras inte automatiskt.

Du kan anpassa hur en innehållsförteckning ska visas. Till exempel kan du ändra teckensnittet, hur många rubriknivåer som ska visas och om streckade linjer ska visas mellan posterna och sidnumren. Mer information finns i Formatera en innehållsförteckning.

Mer om innehållsförteckningar

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×