Skapa en innehållsförteckning för flera dokument

För att skapa en innehållsförteckning som kombinerar rubriker från flera dokument kan du använda use the RD-fält (Refererade dokument).

Obs!:  Se Skapa en innehållsförteckning för flera dokument för att använda ett makro som skapar innehållsförteckningen.

Innan du börjar:

 • Bekräfta att rubrikerna du vill ska visas i innehållsförteckningen i varje dokument har rubrikformat eller dispositionsnivåer.

 • Om det är möjligt bör du placera varje dokument i samma mapp så att du kan kopiera och klistra in den delen av sökvägen.

Skapa innehållsförteckningen

 1. Öppna det dokument du vill placera din innehållsförteckning i och klicka där du vill infoga innehållsförteckningen.

 2. Klicka på Innehållsförteckningar i gruppen Innehållsförteckningar under fliken Referenser.

  Innehållsförteckningsgrupp

 3. Klicka på en innehållsförteckning i galleriet eller klicka på Infoga innehållsförteckning klicka sedan på det alternativet du vill ha och sedan på OK.

 1. Om du får felmeddelandet Hittade inga poster för innehållsförteckning, det felet kommer att åtgärdas efter att du har infogat RD-fälten.

 2. Tryck på ALT+F9 för att visa TOC-fältkod.

 3. Tryck på RETUR för att påbörja en ny linje.

 4. Klicka på Snabbdelar och sedan Fält i gruppen Text under fliken Infoga.

  Gruppen Text

 5. Klicka på RD i listan Fältnamn.

 6. Skriv in sökvägen eller filnamnet på det dokumentet du vill inkludera i rutan Filnamn eller URL och klicka sedan på OK.

Obs!:  Om du vill skriva in RD-koderna istället för att använda Fältdialogrutan trycket du på CTRL+F9, och sedan i parenteserna ({ }), ange RD och din sökväg med dubbla omvända snedstreck. Ange till exempel RD C:\\Manual\File1.docx.

 1. Upprepa steg 7-10 för varje dokument som du vill inkludera.

 2. Tryck på ALT+F9 för att gömma fältkoderna och visa fältresultaten.

 3. Tryck på F9 för att uppdatera innehållsförteckningen.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×