Skapa en innehållsförteckning eller uppdatera en innehållsförteckning

Du skapar en innehållsförteckning genom att tillämpa rubrikformat – t.ex. Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3 – på den text som du vill ta med i innehållsförteckningen. Microsoft Word söker efter sådana rubriker och infogar sedan innehållsförteckningen i dokumentet.

När du skapar en innehållsförteckning på det här sättet kan du uppdatera den automatiskt om du gör ändringar i dokumentet.

I Microsoft Word 2010 finns ett galleri med automatiska innehållsförteckningsformat. Markera posterna i innehållsförteckningen och klicka sedan på den formatmall som du vill använda.

Du kan även skapa en egen innehållsförteckning med de alternativ och formatmallar du väljer genom att använda dialogrutan Innehållsförteckning.

Dessutom kan du skriva en innehållsförteckning manuellt.

Obs!: I den här artikeln förklarar vi hur du lägger till en innehållsförteckning. Vi går inte igenom citatförteckningar eller figurförteckningar.

Vad vill du göra?

Skriva en innehållsförteckning manuellt

Skapa en innehållsförteckning automatiskt

Skriva en innehållsförteckning manuellt

Du kan skriva poster i en innehållsförteckning och använda tabbar för att få prickade linjer, eller punktutfyllnad, mellan varje post och dess sidnummer. Information om ett snabbare sätt att skapa en innehållsförteckning finns i Skapa en innehållsförteckning automatiskt.

 1. Skriv den första posten.

 2. Tryck på TABB och skriv sedan sidnumret för den första posten.

 3. Markera tabbstopptecknet.

  Obs!:  Om inte tabbstopptecknet visas klickar du på fliken Start och sedan på Visa/dölj i gruppen Stycke.

 4. På fliken Sidlayout klickar du på dialogruteikonen Stycke.

 5. Klicka på Tabbar.

 6. Under Tabbläge anger du var sidnumret ska visas.

  Obs!: Om du vill visa linjalen så att du kan ange platsen för den högra marginalen klickar du på knappen Visa linjal längst upp i den lodräta rullningslisten.

 7. Under Justering klickar du på Höger.

 8. Under Utfyllnadstecken klickar du på ett alternativ och sedan på OK.

 9. Tryck på RETUR och skriv sedan nästa post.

 10. Tryck på TABB och skriv sedan sidnumret för den andra posten.

 11. Upprepa tills innehållsförteckningen är klar.

Viktigt!:  Om du gör ändringar i rubriker eller sidor i dokumentet måste du uppdatera innehållsförteckningen manuellt.

Överst på sidan

Skapa en innehållsförteckning automatiskt

Det enklaste sättet att skapa en innehållsförteckning är att använda de inbyggda formatmallarna för rubriker. Du kan också skapa en innehållsförteckning som är baserad på de egna format som du har använt. Eller så kan du tilldela innehållsförteckningen nivåer till individuella textposter.

Markera poster med inbyggda formatmallar för rubriker

 1. Markera den text du vill ska visas i innehållsförteckningen.

 2. Klicka på det format som du vill använda i gruppen Format på fliken Start.

  Alternativtext

  Om du t.ex. markerar text som du vill formatera som huvudrubrik klickar du på formatmallen som heter Rubrik 1 i Snabbformatsgalleriet.

Obs!: 

 • Om du inte ser den formatmall du vill ha klickar du på pilen för att expandera Snabbformatsgalleriet.

 • Om den formatmall du vill ha inte visas i Snabbformatsgalleriet trycker du på CTRL+SKIFT+S för att öppna åtgärdsfönstret Använd format. Klicka på den formatmall du vill ha under Namn.

Skapa en innehållsförteckning från galleriet

När du har markerat posterna till din innehållsförteckning är du redo att bygga upp den.

 1. Klicka på det ställe där du vill infoga innehållsförteckningen, oftast i början av ett dokument.

 2. Klicka på Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser och klicka sedan på önskad typ av innehållsförteckning.

  Alternativtext

  Obs!: Om du vill ange fler alternativ – till exempel hur många rubriknivåer som ska visas – klickar du på Infoga innehållsförteckning så öppnas dialogrutan Innehållsförteckning. Mer information om de olika alternativen finns i Formatera en innehållsförteckning.

Skapa en egen innehållsförteckning

 1. Klicka på Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser och klicka på Infoga innehållsförteckning.

  Alternativtext

 2. Gör något av följande i dialogrutan Innehållsförteckning:

  • Om du vill ändra hur många rubriknivåer som visas i innehållsförteckningen anger du önskat antal i rutan bredvid Visa nivåer under Allmänt.

  • Om du vill ändra utseendet på innehållsförteckningen klickar du på ett annat format i listan Format. Hur alternativen ser ut visas i områdena Förhandsgranska och Förhandsgranska webbsida.

  • Om du vill ändra typ av linje som visas mellan posttexten och sidnumret klickar du på ett alternativ i listan Tabbutfyllnad.

  • Om du vill ändra hur rubriknivåer visas i innehållsförteckningen klickar du på Ändra. I dialogrutan Formatmall klickar du på den nivå du vill ändra och sedan på Ändra. I dialogrutan Ändra formatmall kan du ändra teckensnittet, storleken och indraget.

 3. Om du vill använda egna formatmallar i innehållsförteckningarna klickar du på Alternativ och gör sedan så här:

  1. Hitta den formatmall som du använde till rubrikerna i ditt dokument under Tillgängliga formatmallar.

  2. Ange ett nummer från 1 till 9 bredvid formatmallsnamnet under Nivå för att ange den nivå du vill att formatmallen för rubriker ska representera.

   Obs!: Om du bara vill använda egna formatmallar tar du bort nivånumren för de inbyggda formatmallarna , t.ex. Rubrik 1.

  3. Upprepa steg 1 och 2 för varje rubrik som du vill ta med i innehållsförteckningen.

  4. Klicka på OK.

 4. Välj en innehållsförteckning som passar ihop med dokumenttypen:

  1. Utskrivet dokument    Om du skapar ett dokument som ska läsas på en utskriven sida skapar du en innehållsförteckning där varje post visar både rubriken och sidnumret där rubriken visas. Läsarna kan då bläddra till den sida de vill.

  2. Onlinedokument    För dokument som ska läsas online i Word kan du formatera posterna i innehållsförteckningen som hyperlänkar, så att läsarna kan gå till en rubrik genom att klicka på posten i innehållsförteckningen.

Uppdatera innehållsförteckningen

Om du lade till eller tog bort rubriker eller andra innehållsförteckningsposter i ditt dokument kan du snabbt uppdatera innehållsförteckningen.

 1. Klicka på Uppdatera tabell i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser.

  Alternativtext

 2. Klicka på Uppdatera endast sidnummer eller Uppdatera hela tabellen.

Ta bort en innehållsförteckning

 1. Klicka på Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser.

  Alternativtext

 2. Klicka på Ta bort innehållsförteckning.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×