Skapa en hyperlänk

En hyperlänk skapas automatiskt i Word när du trycker på RETUR eller BLANKSTEG efter att du skrivit en URL-adress, till exempel www.contoso.com.

Vad vill du göra?

Skapa en anpassad hyperlänk till en dokumentfil eller en webbsida

Skapa en hyperlänk till ett tomt e-postmeddelande

Skapa en hyperlänk till en plats i det aktuella dokumentet eller webbsidan

Skapa en hyperlänk till en specifik plats i ett annat dokument eller en annan webbsida

Snabbt skapa en hyperlänk till en annan fil

Aktivera automatiska hyperlänkar

Inaktivera automatiska hyperlänkar

Skapa en anpassad hyperlänk till en dokumentfil eller en webbsida

 1. Markera texten eller bilden du vill visa som en hyperlänk.

 2. På fliken Infoga i gruppen Länkar klickar du på Hyperlänk Knappbild .

  Du kan också högerklicka på texten eller bilden och klicka på Hyperlänk i snabbmenyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till en befintlig fil eller webbsida klickar du på Befintlig fil eller webbsida under Länka till och skriver sedan adressen du vill länka till i rutan Adress. Om du inte vet adressen till filen klickar du på pilen i listan Leta i och bläddrar dig fram till önskad fil.

  • Om du vill länka till en fil som du inte har skapat än klickar du på Skapa nytt dokument under Länka till, skriver namnet på den nya filen i rutan Namn på nytt dokument och klickar sedan på Redigera det nya dokumentet senare eller Redigera det nya dokumentet nu under Tidpunkt för redigering.

   Om du vill ändra skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver in texten. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg eller adress som tips.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till ett tomt e-postmeddelande

 1. Markera texten eller bilden du vill visa som en hyperlänk.

 2. På fliken Infoga i gruppen Länkar klickar du på Hyperlänk Knappbild .

  Du kan också högerklicka på texten eller bilden och klicka på Hyperlänk i snabbmenyn.

 3. Klicka på E-postadress under Länka till.

 4. Skriv antingen önskad e-postadress i rutan E-postadress eller välj en e-postadress i listan Nyligen använda e-postadresser.

 5. Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

 • Det är möjligt att vissa webbläsare och e-postprogram inte känner igen ämnesraden.

 • Klicka på Skärmtips och skriv önskad text om du vill anpassa vilka skärmtips som visas när pekaren placeras över en länk. Om du inte anger ett specifikt tips använder Word ”mailto” följt av e-postadressen och ämnesraden som tips.

Du kan även skapa en länk till ett tomt e-postmeddelande genom att skriva adressen i dokumentet. Om du till exempel skriver namn@example.com skapar Word hyperlänken åt dig, om du inte inaktiverat automatisk formatering av hyperlänkar.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en plats i det aktuella dokumentet eller webbsidan

För att länka till en plats i ett dokument eller på en webbsida som du har skapat i Word måste du markera hyperlänkens plats eller målet och sedan lägga till en länk där.

Markera hyperlänkens plats

Du kan markera hyperlänkens plats med hjälp av antingen en bokmärke eller en rubrikformat i Word.

Infoga ett bokmärke

I det aktuella dokumentet, gör du följande:

 1. Markera den text eller det objekt som ska tilldelas ett bokmärke eller klicka på den plats där du vill infoga bokmärket.

 2. Klicka på Bokmärke i fliken Infoga i gruppen Länkar.

 3. Skriv ett namn under Bokmärkesnamn.

  Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav och får innehålla siffror. Du får inte använda blanksteg i bokmärkesnamn. Du kan dock använda understrykning för att skilja orden åt — till exempel Första_rubriken.

 4. Klicka på Lägg till.

Använda ett rubrikformat

Du kan använda någon av de inbyggda rubrikformaten i Word för texten på den plats som du vill gå till. I det aktuella dokumentet, gör du följande:

 1. Markera texten som du vill använda rubrikformatet på.

 2. Klicka på önskad stil under Stil på fliken Start.

  Om du till exempel har markerat text som du vill formatera som en huvudrubrik klickar du på stilen Rubrik 1 i snabbformatsgalleriet.

Lägga till länken

 1. Markera texten eller objektet du vill visa som en hyperlänk.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 4. Välj rubriken eller bokmärket som du vill länka till i listan.

  Om du vill ändra skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver in önskad text. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg eller adress som tips. För länkar till bokmärken använder Word bokmärkets namn.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en specifik plats i ett annat dokument eller webbsida

För att länka till en plats i ett dokument eller på en webbsida som du har skapat i Word måste du markera hyperlänkens plats eller målet och sedan lägga till en länk där.

Markera hyperlänkens plats

 1. Infoga ett bokmärke i målfilen eller på en webbsida.

 2. Öppna filen som du vill länka från och markera texten eller objektet som du vill visa som hyperlänk.

 3. Högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

 4. Klicka på Befintlig fil eller webbsida under Länka till.

 5. I rutan Leta i klickar du på nedåtpilen och navigerar till och markerar den fil du vill länka till.

 6. Klicka på Bokmärke, markera det bokmärke du vill använda och klicka sedan på OK.

  Om du vill ändra skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver in texten. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg, inklusive bokmärkets namn, som tips.

Lägga till länken

 1. Markera texten eller objektet du vill visa som en hyperlänk.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 4. Välj rubriken eller bokmärket som du vill länka till i listan.

  Om du vill ändra skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver in önskad text. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg eller adress som tips. För länkar till bokmärken använder Word bokmärkets namn.

Tips: I Word-dokument kan du skapa länkar till särskilda platser för filer som sparas i filformaten Microsoft Office Excel (.xls) och Microsoft Office PowerPoint (.ppt). För att länka till en viss plats i en Excel-arbetsbok skapar du ett definierat namn i arbetsboken och sedan, i slutet av filnamnet i hyperlänken, skriver du in # (nummertecken) följt av det angivna namnet. För att länka till en specifik bild i en PowerPoint-presentation skriver du in # följt av bildnummer efter filnamnet.

Överst på sidan

Snabbt skapa en hyperlänk till en annan fil

Du kan skapa en hyperlänk snabbt, utan att behöva använda dialogrutan Infoga hyperlänk, genom att dra markerad text eller bilder från ett Word-dokument eller genom att dra en webbadress eller hyperlänk från vissa webbläsare. Du kan också kopiera en markerad cell eller ett område i Microsoft Office Excel.

Till exempel kan du skapa en hyperlänk till en längre förklaring i ett annat dokument eller till en nyhetsartikel på en webbsida.

Viktigt!: Den text du kopierar måste komma från en fil som redan har sparats.

Obs!: Du kan inte dra ritade objekt, till exempel figurer, för att skapa hyperlänkar. Skapa en hyperlänk till ett ritobjekt, markera objektet, högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk Knappbild på snabbmenyn.

Skapa en hyperlänk genom att dra innehåll från ett annat Word-dokument

 1. Spara filen du vill länka till. Detta är måldokumentet.

 2. Öppna det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 3. Öppna måldokumentet och markera texten, bilden eller andra objekt som du vill gå till.

  Till exempel kanske du vill markera de första orden i en del av ett dokument som du vill länka till.

 4. Högerklicka på det markerade objektet, dra det till aktivitetsfältet och placera markören över ikonen för det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 5. Släpp upp den högra musknappen där du vill att hyperlänken ska visas på sidan och klicka sedan på Skapa hyperlänk här Knappbild .

  Texten, bilden eller andra objekt som du har markerat är länken till måldokumentet.

Skapa en hyperlänk genom att dra innehåll från en webbsida.

 1. Öppna det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 2. Öppna en webbsida och högerklicka på det objekt som du vill länka till på webbsidan.

 3. Dra objektet till aktivitetsfältet och placera markören över ikonen för det dokumentet där du vill lägga till en hyperlänk.

 4. Släpp upp den högra musknappen där du vill att hyperlänken ska visas på sidan och klicka sedan på Skapa hyperlänk här Knappbild .

Skapa en hyperlänk genom att kopiera och klistra in från ett Excel-kalkylblad

 1. Öppna Excel-kalkylblad som du vill länka till och markera en cell eller ett område med celler som du vill länka till.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 3. Öppna Word-dokumentet där du vill lägga till en hyperlänk.

 4. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och sedan på Klistra in som hyperlänk.

Överst på sidan

Aktivera automatiska hyperlänkar

Om automatiska hyperlänkar är inaktiverade och du vill aktivera dem ska du göra på följande sätt:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 4. Markera kryssrutan Internetadresser och nätverksadresser med hyperlänkar.

Överst på sidan

Inaktivera automatiska hyperlänkar

Om du vill inaktivera automatiska hyperlänkar gör du på följande sätt:

Inaktivera automatisk igenkänning av hyperlänkar

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 4. Avmarkera kryssrutan Internetadresser och nätverksadresser med hyperlänkar.

Ta bort en enskild hyperlänk

 • Tryck på CTRL+Z. Du måste trycka på CTRL+Z direkt efter att du har skrivit adressen, eller URL:en, för att ta bort en hyperlänk från en URL som du har skrivit in.

  Om du trycker på CTRL+Z en andra gång, tas den URL du har skrivit bort.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×