Skapa en hyperlänk

Microsoft Office Word skapar en hyperlänk åt dig när du trycker på RETUR eller BLANKSTEG sedan du skrivit adressen till en befintlig webbsida, till exempel www.contoso.com.

Vad vill du göra?

Skapa en anpassad hyperlänk till ett dokument, en fil eller webbsida

Skapa en hyperlänk till ett tomt e-postmeddelande

Skapa en hyperlänk till en plats i det aktuella dokumentet eller den aktuella webbsidan

Skapa en hyperlänk till en viss plats i ett annat dokument eller en annan webbsida

Snabbt skapa en hyperlänk till en annan fil

Aktivera automatiska hyperlänkar

Inaktivera automatiska hyperlänkar

Skapa en anpassad hyperlänk till ett dokument, en fil eller webbsida

 1. Markera den text eller bild du vill visa som hyperlänk.

 2. Klicka på Hyperlänk Bild av knapp i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  Du kan också högerklicka på texten eller bilden och sedan klicka på Hyperlänk på snabbmenyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till en befintlig fil eller webbsida klickar du på Befintlig fil eller webbsida under Länka till och skriver sedan adressen du vill länka till i rutan Adress. Om du inte vet adressen till filen klickar du på pilen i listan Leta i och navigerar till önskad fil.

  • Om du vill länka till en fil du inte har skapat ännu klickar du på Skapa nytt dokument under Länka till, skriver namnet på den nya filen i rutan Namn på nytt dokument och klickar sedan på Redigera det nya dokumentet senare eller Redigera det nya dokumentet nu under Tidpunkt för redigering.

   Obs!   Om du vill anpassa skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver önskad text. Om du inte anger något tips använder Word filens sökväg eller adress som tips.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till ett tomt e-postmeddelande

 1. Markera den text eller bild du vill visa som hyperlänk.

 2. Klicka på Hyperlänk Bild av knapp i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  Du kan även högerklicka på texten eller bilden och sedan klicka på Hyperlänk på snabbmenyn.

 3. Klicka på E-postadress under Länka till.

 4. Skriv antingen önskad e-postadress i rutan E-postadress eller välj en e-postadress i listan Nyligen använda e-postadresser.

 5. Skriv vad e-postmeddelandet gäller i rutan Ämne.

Obs!   

 • Vissa Webbläsare och e-postprogram kan kanske inte hantera ämnesraden.

 • Om du vill anpassa skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver sedan önskad text. Om du inte anger något tips använder Word "mailto" följt av e-postadressen och ämnesraden som tips.

Tips   Du kan även skapa en hyperlänk till ett tomt e-postmeddelande genom att skriva adressen i dokumentet. Om du till exempel skriver namn@example.com skapar Word hyperlänken åt dig, om du inte inaktiverat automatisk formatering av hyperlänkar.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en plats i det aktuella dokumentet eller den aktuella webbsidan

Om du vill länka till en plats i ett dokument eller en webbsida som du har skapat i Word måste du markera hyperlänkens plats eller mål och sedan lägga till länken.

Markera hyperlänkens plats

Du kan markera hyperlänkens plats genom att antingen använda ett bokmärke eller ett rubrikformat i Word.

Infoga ett bokmärke

Gör följande i det aktuella dokumentet:

 1. Markera den text eller det objekt som ska tilldelas ett bokmärke eller klicka på den plats där du vill infoga bokmärket.

 2. Klicka på Bokmärke i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 3. Skriv ett namn under Bokmärkesnamn.

  Bokmärkesnamn måste börja med en bokstav och får innehålla siffror. Du får inte använda blanksteg i bokmärkesnamn. Du kan dock använda understrykning för att skilja orden åt, till exempel Första_rubriken.

 4. Klicka på Lägg till.

Använda ett rubrikformat

Du kan använda någon av de inbyggda rubrikformatmallarna i Word för texten på den plats du vill länka till. Gör följande i det aktuella dokumentet:

 1. Markera den text du vill använda en formatmall för rubriker på.

 2. Klicka på det format du vill använda i gruppen Format på fliken Start.

  Om du till exempel markerat text som du vill formatera som en huvudrubrik klickar du på mallen med namnet Rubrik 1 i Snabbformatsgalleriet.

Lägga till länken

 1. Markera den text eller det objekt du vill visa som hyperlänk.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk Bild av knapp på snabbmenyn.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 4. Välj den rubrik eller det bokmärke i listan du vill länka till.

  Obs!   Om du vill anpassa det skärmtips som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver sedan önskad text. Om du inte anger något tips använder Word "Aktuellt dokument" som tips för länkar till rubriker. För länkar till bokmärken använder Word bokmärkets namn.

Överst på sidan

Skapa en hyperlänk till en viss plats i ett annat dokument eller en annan webbsida

Om du vill länka till en plats i ett dokument eller en webbsida som du skapat i Word måste du markera hyperlänkens plats eller mål och sedan lägga till länken till denna.

Markera hyperlänkens plats

 1. Infoga ett bokmärke i målfilen eller webbsidan.

 2. Öppna filen du vill länka från och markera den text eller det objekt som du vill visa som hyperlänk.

 3. Högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk Bild av knapp på snabbmenyn.

 4. Klicka på Befintlig fil eller Webbsida under Länka till.

 5. Klicka på nedpilen i Leta i och navigera till och markera filen du vill länka till.

 6. Klicka på Bokmärke, välj önskat bokmärke och klicka sedan på OK.

  Obs!   Om du vill anpassa skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver önskad text. Om du inte anger något tips använder Word sökvägen till filen, inklusive bokmärkesnamnet, som tips.

Lägga till länken

 1. Markera den text eller det objekt du vill visa som hyperlänk.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Hyperlänk Bild av knapp på snabbmenyn.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 4. Välj den rubrik eller det bokmärke i listan som du vill länka till.

  Obs!   Om du vill anpassa skärmtipset som visas när markören placeras över hyperlänken klickar du på Skärmtips och skriver önskad text. Om du inte anger något tips använder Word "Aktuellt dokument" som tips för länkar till rubriker. För länkar till bokmärken används bokmärkesnamnet.

Tips   Från Word-dokument kan du skapa länkar till specifika platser i filer som är sparade i Microsoft Office Excel-filformat (.xls) eller Microsoft Office PowerPoint-filformat (.ppt). Om du vill länka till en särskild plats i en arbetsbok i Excel skapar du ett definierat namn i arbetsboken, och sedan skriver du # (nummertecken) följt av det definierade namnet i slutet av filnamnet i hyperlänken. Om du vill länka till en särskild bild i en PowerPoint-presentation skriver du # följt av bildnumret efter filnamnet.

Överst på sidan

Snabbt skapa en hyperlänk till en annan fil

Du kan snabbt skapa en hyperlänk utan att använda dialogrutan Infoga hyperlänk genom att dra markerad text eller markerade bilder från ett Word-dokument eller genom att dra en webbadress eller hyperlänk från vissa Webbläsare. Du kan även kopiera en eller flera markerade celler i Microsoft Office Excel.

Du vill kanske till exempel skapa en hyperlänk till en längre förklaring i ett annat dokument eller till en nyhet på en webbsida.

Viktigt!   Den text du kopierar måste komma från en fil som redan finns sparad.

Obs!   Du kan inte dra ritade objekt, till exempel figurer, för att skapa hyperlänkar. Om du vill skapa en hyperlänk för ett ritobjekt markerar du objektet, högerklickar och klickar sedan på Hyperlänk Bild av knapp på snabbmenyn.

Skapa en hyperlänk genom att dra innehåll från ett annat Word-dokument

 1. Spara filen du vill länka till. Det är måldokumentet.

 2. Öppna det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 3. Öppna måldokumentet och markera den text, bild eller annat objekt som du vill gå till.

  Du kan till exempel markera de första orden i det avsnitt i dokumentet du vill länka till.

 4. Högerklicka på det markerade objektet, dra det till uppgiftsfältet och låt det vila över ikonen för det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 5. Släpp höger musknapp vid den plats på sidan där du vill att hyperlänken ska visas och klicka sedan på Skapa hyperlänk hit Bild av knapp.

  Obs!   Den text, bild eller det objekt du markerade är länken till måldokumentet.

Skapa en hyperlänk genom att dra från en webbsida

 1. Öppna det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 2. Öppna en webbsida och högerklicka på det objekt på webbsidan du vill länka till.

 3. Dra objektet till uppgiftsfältet och låt det vila över ikonen för det dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 4. Släpp höger musknapp vid den plats på sidan där du vill att hyperlänken ska visas och klicka sedan på Skapa hyperlänk hit Bild av knapp.

Skapa en hyperlänk genom att kopiera och klistra in från ett Excel-kalkylblad.

 1. Öppna det Excel-kalkylblad som du vill länka till och markera en eller flera celler som du vill länka till.

 2. Högerklicka och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 3. Öppna det Word-dokument där du vill lägga till en hyperlänk.

 4. Klicka på pilen Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka sedan på Klistra in som hyperlänk.

Överst på sidan

Aktivera automatiska hyperlänkar

Om du vill aktivera automatiska hyperlänkar sedan du inaktiverat dem gör du så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 4. Markera kryssrutan Internet-adresser och nätverksadresser med hyperlänkar.

Överst på sidan

Inaktivera automatiska hyperlänkar

Gör så här om du vill inaktivera automatiska hyperlänkar:

Inaktivera funktionen för automatisk igenkänning av hyperlänkar

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och sedan på fliken Autoformatera vid inskrivning.

 4. Avmarkera kryssrutan Internet-adresser och nätverksadresser med hyperlänkar.

Ta bort en enskild hyperlänk

 • Tryck på CTRL+Z. Du måste trycka på CTRL+Z direkt efter det att du har skrivit adressen eller URL:en om du vill ta bort en hyperlänk från en URL du har skrivit.

  Obs!   Om du trycker på CTRL+Z en gång till raderas den URL du skrivit.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk