Skapa en hierarki

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill illustrera hierarkiskt ordnade relationer vågrätt eller lodrätt kan du skapa en SmartArt-grafik som använder en hierarki layout, till exempel hierarki med etiketter. En hierarki representerar grafiskt en serie av beställda grupperingar av personer eller saker i ett system. Med hjälp av SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint eller Word kan du skapa en hierarki och inkludera det i kalkylbladet, e-postmeddelande, presentationen eller dokument.

Viktigt!: Skapa en layout för organisationsschema med SmartArt-grafik om du vill Skapa ett organisationsschema.

Hierarki med etiketter

Obs!: Skärmbilder i den här artikeln togs i Office 2007. Om du har en annan version vyn vara lite annorlunda, men om inget annat anges funktionaliteten är samma.

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. Klicka på hierarki i galleriet Välj SmartArt-grafik och dubbelklicka sedan på en hierarki layout (till exempel Vågrät hierarki ).

 3. Om du vill skriva in text gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra sedan in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

   • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten.

    Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till en ruta i.

 2. Klicka på den befintliga ruta som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny ruta.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Lägga till en form

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men efter rutan klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en ruta på samma nivå som den markerade rutan men före rutan klickar du på Infoga figur före.

  • Om du vill infoga en ruta en nivå ovanför den markerade rutan klickar du på Lägg till figur ovanför.
   Den nya rutan placeras på den markerade rutan plats och den markerade rutan samt alla rutor under den sänks en nivå.

  • Om du vill lägga till en ruta en nivå under den markerade rutan klickar du på Lägg till figur nedanför.

   Den nya rutan läggs till efter den andra rutan på samma nivå.

Ta bort en ruta

Om du vill ta bort en ruta klickar du på kantlinjen till rutan du vill ta bort och trycker sedan på DEL.

Meddelanden: 

 • När du behöver lägga till en ruta i hierarkin experimentera med att lägga till rutan innan efter, ovanför eller nedanför den markerade rutan att få placering du vill använda för en ny ruta. Det är enkelt att rätta vanliga SmartArt.

 • Även om du inte kan länka två rutor automatiskt med en linje i layouter för hierarki, till exempel Vågrät hierarki, kan du imitera denna koppling genom att lägga till en ruta i den SmartArt-grafiken och sedan Rita en linje som ansluter den rutorna.

 • Lägga till en ruta från fönstret Text:

  1. Placera markören i början av den text där du vill lägga till rutan.

  2. Skriv den text du vill ha i den nya rutan, tryck på RETUR och trycker sedan på TABB för att dra in rutan eller på SKIFT + TABB för negativt indrag.

Flytta en ruta i hierarkin

 • Klicka på rutan om du vill flytta en ruta, och dra rutan till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en ruta mycket små steg håller du ned CTRL samtidigt som du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Ändra till en annan hierarki-layout

 1. Högerklicka på den hierarki som du vill ändra och klicka sedan på Ändra Layout.

 2. Klicka på hierarki och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Hierarki med etiketter för att visa hierarkiskt ordnade relationer uppifrån och ned och grupperade hierarkiskt.
   Hierarki med etiketter

  • Klicka på Tabellhierarki om du vill visa grupper med information som skapats uppifrån och ned och hierarkier inom varje grupp.
   Tabellhierarki

  • Klicka på Hierarkisk lista om du vill visa hierarkiskt ordnade relationer mellan grupper.
   Hierarkisk lista

  • Om du vill visa hierarkiskt ordnade relationer vågrätt klickar du på Vågrät hierarki.
   Vågrät hierarki

  • Visa hierarkiskt ordnade relationer vågrätt och etiketten hierarkiskt, klicka på Vågrät hierarki med etiketter.
   Vågrät hierarki med etiketter

Obs!: Du kan också ändra layout för din SmartArt-grafik genom att klicka på ett layoutalternativ i gruppen Layouter på fliken Design under SmartArt-verktyg. När du pekar på ett layoutalternativ ändras SmartArt-grafiken och en förhandsgranskning visas av hur det kommer att se ut med den layouten.

För att snabbt lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik klickar ändra du färger eller använda ett SmartArt-format till hierarkin. Du kan också lägga till effekter, till exempel ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer från temafärger på rutorna i SmartArt-grafik.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra färgerna på.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfält för SmartArt - hierarki

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på den linje eller ruta kantlinje som du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg på rutans kantlinje klickar du på Linjefärg, sedan på Färg Bild av knapp och därefter på den färg du vill använda.

 3. Om du vill ändra format för rutans kantlinje klickar du på Linjeformat och väljer sedan det linjeformat du vill använda.

 1. Högerklicka på kantlinjen till en ruta och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka på rutan Fyllning och klicka sedan på Hel fyllning.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och klicka sedan på önskad färg.

 4. Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på rutorna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill ändra SmartArt-formatet för.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfält för SmartArt - hierarki

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer Bild av knapp .

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

Meddelanden: 

Om du använder PowerPoint kan du animera hierarkin om du vill framhäva varje ruta, varje gren eller varje hierarkisk nivå.

 1. Klicka på SmartArt-grafik hierarki som du vill animera.

 2. Klicka på Animeria på fliken Animeringar, i gruppen Animeringar. Klicka sedan på En och en efter undernivå.

  Bild av fliken Animeringar

Obs!: Om du kopierar en hierarki som har en animering till en annan bild, kopieras också animeringen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×