Skapa en grupp i Outlook

Uppdaterades: Juli 2017

Grupper är en funktion i Office 365 som tillhandahåller en delad arbetsyta för samarbete och delning. I arbetsytan ingår en inkorg, en kalender, ett dokumentbibliotek, en OneNote-anteckningsbok och ett planeringsverktyg som alla är gemensamma för gruppens medlemmar.

En Office 365-grupp skiljer sig från en kontaktgrupp (det som tidigare kallades för en distributionslista). En kontaktgrupp är en uppsättning e-postadresser. Du kan använda kontaktgruppen till att skicka ett e-postmeddelande eller en mötesinbjudan till alla adresserna samtidigt. Mer information om att skapa en kontaktgrupp finns i Skapa en kontaktgrupp.

Grupper i Office 365 måste vara aktiverat innan du kan använda något av samarbetsverktygen. Om du inte ser menyfliksområdet eller knapparna som beskrivs nedan kan det vara så att funktionen inte har aktiverats för dig. Kontakta IT-avdelningen för att få hjälp.

Tips!: Du kan också skapa en grupp från:

Skapa en grupp

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj knappen + bredvid Grupper i navigeringsfönstret. (Om du inte ser knappen + för du muspekaren över navigeringsfönstret.)

  Den vänstra navigeringsfönstret i Outlook på webben med knappen Skapa markerad

 3. Ange ett gruppnamn som kortfattat fångar syftet med gruppen i Välj ett namn.

 4. Ett förslag på grupp-ID tillhandahålls. Om du vill ge gruppen ett annat namn som också blir en del av gruppens URL-adress klickar du på Redigera bredvid rutan Grupp-ID.

  Om "inte tillgängligt" visas används grupp-ID:t redan. Prova med något annat. Observera att du inte kan ändra ett grupp-ID när du har valt det.

 5. Ange en detaljerad beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte i Lägg till en beskrivning. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

 6. Gör något av följande i Sekretess:

  • Om du vill skapa en grupp där alla i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

  • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande av en gruppägare och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

 7. Om du vill att prenumererande medlemmar ska få e-postmeddelanden och meddelanden om kalenderhändelser i både gruppens inkorg och sin personliga inkorg väljer du Skicka kopior av alla gruppmeddelanden och händelser till medlemmarnas inkorgar. Det här rekommenderas när medlemmar tillhör flera grupper eftersom det innebär att de kan se alla gruppmeddelanden på en och samma plats utan att behöva gå till varje gruppostlåda för att hålla reda på varje grupps aktiviteter.

 8. Välj Skapa.

  Fönstret Skapa grupp med all information ifylld

 9. Om du är redo att lägga till medlemmar i den nya gruppen (du kan inte lägga till externa användare i nuläget) fortsätter du med guiden Skapa grupp. Välj annars Inte nu. Du kan alltid gå tillbaka och lägga till medlemmar senare.

Skapa en grupp

 1. Öppna Outlook 2016.

 2. Välj Ny grupp på fliken Start.

  Gruppalternativen i det huvudsakliga menyfliksområdet i Outlook

 3. I fönstret Skapa grupp anger du den information som krävs, inklusive namn, grupp-ID och sekretessnivå (offentlig eller privat). Du kan inte ändra grupp-ID:t när du väl har skapat gruppen.

 4. Markera prenumerationsrutan för att låta medlemmarna ta emot gruppens e-postmeddelanden i den vanliga inkorgen eller lämna prenumerationsrutan avmarkerad om du vill att de bara ska komma åt gruppens e-post från gruppens inkorg. Klicka sedan på OK.

  Skapa en grupp

 5. Lägg till en beskrivning av medlemmarna (du kan inte lägga till externa användare i nuläget) och en bild för gruppen. Klicka sedan på OK. Du kan också lägga till medlemmar efter att gruppen har skapats.

  Skapa en ny grupp

 6. Klicka på OK. Du kommer att se den nya gruppen i navigeringsfältet till vänster och ett välkomstmeddelande i gruppens inkorg.

Skapa en PLC-grupp i Outlook (Office 365 for utbildning)

En PLC-grupp (Professional Learning Community) är en typ av Office 365-grupp som tillhandahåller ett delat utrymme som lärare kan använda för samarbete. PLC-grupper finns tillgängliga i Office 365 Education-abonnemang.

En PLC påminner väldigt mycket om andra typer av Office 365-grupper. Den har en delad postlåda, en kalender, ett delat dokumentbibliotek och en OneNote-anteckningsbok. Anteckningsboken har utformats för lärare. Den innehåller mallar och en mängd andra resurser för inspiration och hjälp.

Skapa en PLC

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj knappen + bredvid Grupper i navigeringsfönstret. (Om du inte ser knappen + för du muspekaren över navigeringsfönstret.)

  Den vänstra navigeringsfönstret i Outlook på webben med knappen Skapa markerad

 3. Klicka på Nästa på panelen Professional Learning Community.

 4. Ange ett gruppnamn som kortfattat fångar syftet med gruppen i Välj ett namn.

 5. En föreslagen e-postadress visas. Om "inte tillgängligt" visas används gruppnamnet redan. Prova med ett annat namn. Observera att det inte går att ändra grupp-ID:t när du väl har valt det.

 6. Ange en detaljerad beskrivning av gruppen så att andra förstår dess syfte i Lägg till en beskrivning. Den här beskrivningen inkluderas i välkomstmeddelandet när andra går med i gruppen.

 7. Gör något av följande i Sekretess:

  • Om du vill skapa en grupp där alla på skolan eller i organisationen kan visa gruppens innehåll och bli medlemmar väljer du Offentlig.

  • Om du vill skapa en grupp där medlemskap kräver godkännande av en gruppägare och där endast medlemmar kan visa gruppinnehåll väljer du Privat.

 8. Om du vill att prenumererande medlemmar ska få e-postmeddelanden och meddelanden om kalenderhändelser i både gruppens inkorg och sin personliga inkorg väljer du Skicka kopior av alla gruppmeddelanden och händelser till medlemmarnas inkorgar. Det här rekommenderas när medlemmar tillhör flera grupper eftersom det innebär att de kan se alla gruppmeddelanden på en och samma plats utan att behöva gå till varje gruppostlåda för att hålla reda på varje grupps aktiviteter.

 9. Välj Skapa.

  Knappen Skapa visas högst upp på skärmen

 10. Om du är redo att lägga till medlemmar i gruppen du just skapade fortsätter du med guiden Skapa grupp. Välj annars Inte nu. Du kan alltid komma tillbaka och lägga till medlemmar senare.

 11. Den nya gruppen visas i navigeringsfältet till vänster och du får ett välkomstmeddelande i gruppens inkorg.

Mer information finns i

Läs om Office 365-grupper

Gå med i en grupp i Outlook

Schemalägg ett möte i en grupps kalender

Ta bort en grupp

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×