Skapa en fråga

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I webbdelen Innehållssökning visas innehåll som bygger på sökningar. Varje gång som du öppnar en sida som innehåller webbdelen Innehållssökning skickas en fråga till sökindexet, och sökresultatet visas automatiskt i webbdelen. Du kan antingen använda någon av standardfrågorna som finns tillgängliga i snabbläget, eller också kan du välja att skapa en egen fråga i avancerat läge.

Vad vill du göra?

Skapa en Snabbfråga

Grunderna

Lägga till förfiningar i frågan

Lägga till fler inställningar

Testa frågan

Skapa en avancerad fråga

Grunderna

Lägga till förfiningar i frågan

Lägga till fler inställningar

Ange sortering

Testa frågan

Skapa en snabbfråga

I snabbläget hittar du de mest grundläggande alternativen för att skapa en fråga på fliken Grunder. Du kan förfina frågan ytterligare via flikarna Förfining och Inställningar, och testa vilket sökresultat du får med olika varianter av den slutgiltiga frågan på fliken Test.

Grunder

Du kan enkelt skapa en egen fråga genom att välja olika alternativ på fliken Grunder. I fönstret Förhandsgranskning av sökresultat till höger visas sökresultatet automatiskt.

  1. I listan Välj en fråga väljer du en fråga genom att markera en resultatkälla. Resultatkällorna anger vilket innehåll som sökresultatet ska hämtas från.

  2. I listan Begränsa resultatet efter app väljer du ett alternativ för att begränsa varifrån sökresultatet ska hämtas.

  3. Under Begränsa efter tagg kan du välja att begränsa resultatet till innehåll som är taggat med vissa termer.

  4. Under Begränsa efter innehållstyp kan du välja att begränsa resultatet till innehåll av en viss innehållstyp.

  5. Under Lägg till ytterligare filter kan du lägga till ytterligare KQL-begränsningar (Keyword Query Language-begränsningar).

  6. Klicka på OK för att spara inställningarna.

Lägga till förfiningar i frågan

På fliken Förfining kan du välja att begränsa det resultat som returneras genom att lägga till förvalda förfiningar i frågan. Du kan också välja att gruppera sökresultatet utifrån en hanterad egenskap. Klicka på Visa fler om du vill se alternativet Gruppera resultat.

Lägga till fler inställningar

På fliken Inställningar kan du göra fler inställningar för frågan. Här kan du bestämma om du vill använda frågeregler och URL-omskrivning, välja hämtningsbeteende och ange vilken prioritet frågan ska ha.

Testa frågan

På fliken Test visas den slutgiltiga frågetexten, som bygger på dina val på de andra flikarna. Du kan testa alternativa frågor genom att redigera frågetexten direkt. Du kan också testa olika frågealternativ genom att klicka på Visa fler.

Obs!:  Alla ändringar du gör i frågan på fliken Test sparas inte.

Överst på sidan

Skapa en avancerad fråga

Du kan skapa en mer avancerad fråga med hjälp av KQL (Keyword Query Language). I avancerat läge innehåller fliken Grunder listor som du kan använda för att lägga till nyckelordsfilter och egenskapsfilter i frågan. I avancerat läge finns det också en separat flik för Sortering.

Grunder

Klicka på Växla till Avancerat läge om du vill visa listor för att lägga till nyckelordsfilter och egenskapsfilter i frågan på fliken Grundläggande. Mer information om Kql finns i syntaxreferens för Kql (Keyword Query Language) på MSDN.

När du lagt till alla filter klickar du på Testfråga för att visa resultatet i fönstret Förhandsgranskning av sökresultat till höger.

Lägga till förfiningar i frågan

På fliken Förfining kan du välja att lägga till förfiningar i frågan. Du kan också välja att gruppera sökresultatet utifrån en hanterad egenskap. Klicka på Visa fler om du vill se alternativet Gruppera resultat.

Lägga till fler inställningar

På fliken Inställningar kan du göra fler inställningar för frågan. Här kan du bestämma om du vill använda frågeregler och URL-omskrivning, välja hämtningsbeteende och ange vilken prioritet frågan ska ha.

Ange sortering

På fliken Sortering kan du ange flera sorteringsnivåer för sökresultatet, välja vilken rankningsmodell som ska användas och lägga till regler för dynamisk sortering.

Testa frågan

På fliken Test visas den slutgiltiga frågetexten, som bygger på dina val på de andra flikarna. Du kan testa alternativa frågor genom att redigera frågetexten direkt. Du kan också testa olika frågealternativ genom att klicka på Visa fler.

Obs!:  Alla ändringar du gör i frågan på fliken Test sparas inte.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×