Skapa en formel med en funktion

Viktigt!   De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Du kan skapa en formel om du vill beräkna värden i ditt kalkylblad med en funktion. Formlerna =SUMMA(A1:A2) och SUMMA(A1;A2) använder exempelvis båda funktionen SUMMA för att summera värdena i cell A1 och A2. Formler börjar alltid med ett likhetstecken (=).

 1. Klicka på cellen där du vill skriva formeln.

 2. Om du vill inleda formeln med funktionen klickar du på Infoga funktion Bild av knapp i formelfältet Bild av knapp.

  Likhetstecknet (=) infogas.

 3. Markera Alla i kryssrutan Eller välj en kategori.

  Om du är bekant med funktionskategorierna kan du också välja en kategori.

  Om du inte är säker på vilken funktion du ska använda kan du skriva in en fråga som beskriver vad du vill i rutan Sök efter funktion ("lägg till tal" returnerar t.ex. funktionen SUMMA).

  Tips    En lista över tillgängliga funktioner finns i Excel-funktioner (alfabetiskt) eller Excel-funktioner (efter kategori).

 4. Välj den funktion du vill använda i dialogrutan Välj en funktion och klicka på OK.

 5. Ange de värden, textsträngar eller cellreferenser du vill ha i argumentrutorna som visas för den funktion du har valt.

  I stället för att skriva in cellreferenser kan du markera cellerna du vill referera till. Klicka på Bild av knapp om du vill minimera dialogrutan, markera cellerna du vill referera till och klicka sedan på Bild av knapp om du vill expandera dialogrutan igen.

  Tips    Klicka på Hjälp om funktionen om du vill ha mer information om funktionen och dess argument.

 6. Klicka på OK efter att du har slutfört argumenten för formel.

Tips    Om du använder funktioner ofta kan du ange formler direkt i kalkylbladet. Efter att du har angett ett likhetstecken (=) och funktionens namn kan du få information om formelsyntaxen och funktionsargumenten genom att trycka på F1.

Exempel

Använd den inbäddade arbetsboken som visas här om du vill arbeta med exempel på formler som använder en funktion. Du kan granska och ändra befintliga formler och skriva egna formler.

Kopiera tabellen till cell A1 på ett tomt kalkylblad i Excel om du vill arbeta med de här exemplen på formler som använder funktioner.

Data

5

4

2

6

3

8

7

1

Formel

Beskrivning

Resultat

'=SUMMA(A:A)

Adderar alla nummer i kolumn A

=SUMMA(A:A)

'=MEDEL(A1:B4)

Beräknar genomsnittet av alla tal i intervallet A1:B4

=MEDEL(A1:B4)

Om du vill arbeta mer djupgående i den här arbetsboken kan du ladda ned den till datorn och öppna den i Excel. Mer information finns i artikeln Hämta en inbäddad arbetsbok från OneDrive och öppna den på din dator.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk