Skapa en fil där du kan spara din information

När du kör Outlook för första gången skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt. Det finns dock tillfällen när du vill skapa ytterligare datafiler. Arkiverade objekt kan till exempel sparas i en annan Outlook-datafil (.pst). Du kan också ha olika projekt i olika Outlook-datafiler (.pst).

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto, behövs en Outlook-datafil (.pst) vanligtvis inte eftersom dina objekt levereras till och sparas på Exchange-servern. Exchange-konton fungerar dock även i Outlook så att du kan arbeta med dina meddelanden även när du inte är ansluten till e-postservern. När du arbetar offline används en särskild Outlook-datafil (.ost) för att behålla en synkroniserad kopia av Exchange-kontot.

Om Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Outlook-datafiler (.pst och .ost) skapas med Microsoft Outlook 2010 och sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Det som skiljer de två Outlook-datafiltyperna är i huvudsak:

  • En Outlook-datafil (.pst) används för POP3- och Internet Message Access Protocol (IMAP)-konton. Dessutom skapar du och använder Outlook-datafiler (.pst) om du vill skapa arkiv eller säkerhetskopior av Outlook-mappar och objekt på datorn, inklusive Exchange-konton.

  • En Outlook-datafil (.ost) för offlineanvändning används bara om du arbetar offline med ett Exchange-konto eller om du arbetar med ett cachelagrat Exchange-läge. Det är inte nödvändigt att säkerhetskopiera en Outlook-datafil (.ost) för offlineanvändning. En ny OST-fil kan skapas från data som sparas på Exchange-servern.

Överst på sidan

Skapa en Outlook-datafil (.pst)

  1. På fliken Start i gruppen Nytt klickar du på Nya objekt och pekar på Fler objekt. Klicka sedan på Outlook-datafil.

  2. Skriv namnet som du vill att det ska visas i Navigeringsfönstret i Outlook i rutan Filnamn i dialogrutan Skapa eller öppna en Outlook-datafil och klicka sedan på OK.

  3. Som standard är datafiler inte lösenordsskyddade. Om du vill lägga till ett lösenord anger du lösenordet som du vill använda i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord under Lösenord.

    Viktigt!  Microsoft, ISP och e-postadministratören har inte tillgång till lösenordet. Ingen kan öppna eller hämta information från Outlook-datafilen (.pst) om du glömmer lösenordet.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk