Skapa en enkel presentation i PowerPoint 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln hjälper dig att snabbt och skapa enkelt en grundläggande presentation i Microsoft Office PowerPoint 2007 och punkter ytterligare funktioner som du kan använda för att skärpa och förbättra ditt arbete.

Vad vill du göra?

Bekanta dig med arbetsytan i PowerPoint

Namnge och spara presentationen

Lägga till, ordna och ta bort bilder

Lägga till och formatera text

Ge presentationen ett passande utseende

Lägga till ClipArt-objekt, SmartArt-grafik och andra objekt

Lägga till hyperlänkar

Kontrollera stavning och förhandsgranska presentationen

Förbereda presentationen för leverans

Grattis!

Anta att du snabbt måste skapa en PowerPoint-presentation vid arbetsdagens och aldrig har gjort det tidigare eller har glömt hur du gjorde en gång för länge sedan.

Den här artikeln är ett bra ställe att börja (eller kommer ihåg) hur du använder PowerPoint. I slutet av den här artikeln har du en ny PowerPoint-presentation och en solid grund av kunskap och förtroende om att använda Office PowerPoint 2007.

Meddelanden: 

 • Om du redan är bekant med Office PowerPoint 2003 eller tidigare, och du vill ha information om nya funktioner i Office PowerPoint 2007, finns i artikeln Vad är nytt i Microsoft Office PowerPoint 2007.

 • Det kan vara praktiskt att skriva ut den här artikeln innan du påbörjar arbetet eftersom du då inte behöver växla mellan artikeln på skärmen och PowerPoint-fönstret. Tryck på CTRL+P om du vill skriva ut artikeln.

Top of Page

Bekanta dig med arbetsytan i PowerPoint

Gör något av följande:

 • Om Office PowerPoint 2007 körs, spara och Stäng alla öppna presentationer och sedan avsluta och starta om PowerPoint 2007.

  Länkar till information om hur du sparar presentationer finns i avsnittet Se även.

 • Om Office PowerPoint 2007 inte redan körs kan starta.

När du startar PowerPoint öppnas i vy kallas Normal vy där du skapar och arbetar med bilder.

Arbetsytan när du startar PowerPoint

1. I fönstret Bild kan du arbeta direkt med enskilda bilder.

2. prickade kantlinjer identifiera platshållare, där du kan skriva text eller infoga bilder, diagram och andra objekt.

3. fliken bilder visar en miniatyr version av varje bild för full storlek visas i bildfönstret. När du lägger till andra bilder klickar du på en miniatyr på fliken bilder för att göra bilden visas i bildfönstret. Eller du kan dra miniatyrer om du vill ändra bilderna i presentationen. Du kan också lägga till eller ta bort bilder på fliken bilder.

4. i rutan Anteckningar kan du skriva anteckningar om den aktuella bilden. Du kan dela ut dina anteckningar till din målgrupp eller referera till anteckningarna i vyn för föredragshållare när du ger en presentation.

Obs!: Som standard gäller Office PowerPoint 2007 tom Presentation mall, som visas i bilden ovan, för nya presentationer. Tom Presentation är det enklaste och mest allmänna mallar i Office PowerPoint 2007. Tom Presentation är en bra mall att använda när du börjar arbeta med PowerPoint eftersom den är enkel och kan anpassas till många presentationstyper. Om du vill skapa en ny presentation som bygger på mallen tom Presentation klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Ny, tom och senast använda under mallar, och dubbelklicka sedan på Tom Presentation under tom och senast använda.

När du har öppnat mallen Tom presentation är endast en liten del av fönstret Anteckningar synligt. Om du vill visa en större del av det här fönstret så att du får ett större utrymme att skriva på gör du på följande sätt:

 1. Peka på den övre kantlinjen i fönstret Anteckningar.

 2. När pekaren ändras till en Vågrät delningslist , drar du kantlinjen uppåt för att göra lite mer plats för dina stödanteckningar som visas i följande illustration.

Arbetsyta med fönstret Anteckningar i ändrad storlek

Lägg märke till att storleken på bilden i fönstret Bild ändras automatiskt och anpassas till det tillgängliga utrymmet.

I skärmens övre del visas tre knappar som kan vara bra att känna till:

 • Ångra Bild av knapp , som ångrar den senaste ändringen. (Om du vill se Skärmtips som åtgärden kan ångras, placera pekaren på knappen. Om du vill visa en meny med andra ändringar kan också ångras klickar du på pilen till höger om Ångra Bild av knapp .) Du kan också ångra en ändring genom att trycka på CTRL + Z.

 • Gör om Bild av knapp eller Upprepa Bild av knapp , som upprepas eller gör om den senaste ändringen, beroende på vad du har gjort. (Om du vill visa ett skärmtips som åtgärden upprepas eller göras om, placerar du pekaren på knappen.) Du kan också upprepa eller göra om en ändring genom att trycka på CTRL + Y.

 • Hjälp om Microsoft Office PowerPoint Bild av knapp , som du öppnar fönstret Hjälp om PowerPoint. Du kan också öppna hjälpen genom att trycka på F1.

Se även

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Namnge och spara presentationen

Precis som i alla andra program är det bra att börja med att namnge och spara presentationen och sedan spara ofta under arbetets gång:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Spara som och gör sedan något av följande:

  • Klicka på PowerPoint-presentationen för en presentation som kan öppnas i Office PowerPoint 2007.

  • En presentation som kan öppnas i Office PowerPoint 2007 eller tidigare versioner av PowerPoint, klickar du på PowerPoint 97-2003-Presentation.

   Om du väljer det här alternativet kan använda du inte någon av de funktioner som är nya i Office PowerPoint 2007.

 2. Markera mappen eller den plats där du vill spara presentationen i listan Spara i i dialogrutan Spara som.

 3. Skriv namnet på presentationen i rutan Filnamn. Om du inte gör någonting används filens standardnamn. Klicka sedan på Spara.

Hädanefter kan du trycka på CTRL + S eller klickar du på Spara bild av knapp längst upp på skärmen för att spara presentationen snabbt när som helst.

Se även

Använda PowerPoint 2007 när du vill öppna eller spara en presentation i ett annat filformat

Spara en fil

Lägga till, ordna och ta bort bilder

Den enda bilden anges automatiskt i presentationen har två platshållare en formaterad för en rubrik och den andra är formaterad för en underrubrik. Arrangemang av platshållare i en bild kallas för en layout. Office PowerPoint 2007 innehåller också andra typer av platshållare, till exempel för bilder och SmartArt-grafik.

När du lägger till en bild i presentationen kan du också göra följande för att samtidigt välja layout till den nya bilden:

 1. Klicka just under den bild som visas på fliken Bilder.

 2. Klicka på pilen bredvid Ny bild i gruppen Bilder på fliken Start.

  Pil bredvid knappen Ny bild

  Ett galleri visas med miniatyrversioner av de bildlayouter du kan välja mellan.

  Galleri över tillgängliga bildlayouter

  1. Namnet identifierar innehållet som varje layout är utformad för.

  2. platshållare med färgade ikoner kan innehålla text, men du kan också klicka på ikonerna för att automatiskt infoga objekt, inklusive SmartArt-grafik och ClipArt.

 3. Klicka på den layout som du vill använda för den nya bilden.

  Den nya bilden visas nu både på fliken Bilder, där den har markerats som aktuell bild, och i fönstret Bild. Gör på samma sätt för varje ny bild som du vill lägga till.

  Tips: Om den nya bilden ska ha samma layout som den föregående klickar du bara på Ny bild och inte på pilen bredvid knappen.

Fastställa hur många bilder som behövs

Beräkna antalet bilder genom att göra en disposition över materialet som du vill visa och sedan dela upp materialet i enskilda bilder. Du behöver troligen minst:

 • En bild för huvudrubriken

 • En introduktionsbild som visar presentationens huvudpunkter eller huvudområden

 • En bild för varje punkt eller område på introduktionsbilden

 • En bild som sammanfattar presentationens huvudpunkter eller huvudområden

Med den här basstrukturen måste du, om du har tre huvudpunkter som du vill presentera, ha minst sex bilder: titelbilden, introduktionsbilden, en bild för var och en av de tre huvudpunkterna och en sammanfattningsbild.

Enkel presentation med sex bilder

Om materialet för en av huvudpunkterna är omfattande kan du skapa en undergrupp av bilder för just det materialet med en liknande disposition.

Tips: Bestäm hur lång tid som varje bild ska visas på skärmen under presentationen. En bra standardnorm är mellan två och fem minuter per bild.

Använda en ny layout för en bild

Om du vill ändra layouten för en befintlig bild gör du följande:

 1. Klicka på den bild på fliken Bilder som du vill använda den nya layouten på.

 2. Klicka på Layout i gruppen Bilder på fliken Start och sedan på önskad layout.

  Obs!: Om du väljer en layout som inte har tillräckligt många lämpliga platshållare för det innehåll som redan finns på bilden skapas fler platshållare automatiskt.

Kopiera en bild

Om du vill skapa två bilder med liknande innehåll och layout kan du spara arbete genom att skapa en bild som innehåller all den formatering och allt det innehåll som är identiskt mellan bilderna innan du lägger till den slutliga och individuella touchen till var och en av dem.

 1. Högerklicka på bilden som du vill kopiera på fliken bilder och klicka på Kopiera på snabbmeny.

 2. Högerklicka på den plats på fliken Bilder där du vill lägga till kopian och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

Du kan även infoga en kopia av en bild från en annan presentation.

Ändra ordning på bilder

 • Klicka på den bild på fliken Bilder som du vill flytta och dra sedan bilden till den nya platsen.

  Om du vill flytta flera bilder markerar du dem genom att klicka på den första bilden och sedan hålla ned CTRL medan du klickar på resten av de bilder som du vill flytta.

Ta bort en bild

 • Högerklicka på bilden som du vill ta bort på fliken Bilder och klicka på Ta bort bild på snabbmenyn.

Se även

Skapa och skriva ut en presentation i dispositionsläge

Kopiera och klistra in bilder

Översikt över bildlayouter

Lägga till och formatera text

Det vanligaste innehållet för bilder i en PowerPoint-presentation är text, i titlar, rubriker och punktlistor.

 • Om du vill lägga till text på en bild klickar du på lämplig platshållare och skriver eller klistrar in texten.

Formatera punktlistor

I vissa platshållare formateras texten automatiskt som en punktlista och i andra platshållare gör den inte det. Gör något av följande i gruppen Stycke på fliken Start:

 • Om du vill växla mellan en punktlista och unbulleted text, markera texten och klicka sedan på punkter Bild av knapp .

 • Om du vill ändra formatet på punkter i en punktlista klickar du på pilen bredvid punkter Bild av knapp och klicka på det punktformat du vill ha.

  Du kan också göra dessa ändringar med hjälp av formateringsverktygsfältet Mini, ett praktiskt halvgenomskinligt miniatyrverktygsfält som blir tillgängligt när du markerar en text. Verktygsfältet visas om du pekar på det och du aktiverar kommandona i det genom att klicka på dem.

  Tips: Du kan också visa verktygsfältet genom att högerklicka på en text som inte har markerats.

Ändra textens utseende

Du kan ändra utseendet på texten på en bild på många olika sätt. Du kan exempelvis ändra teckensnitt, format, storlek, färg och styckeformat med hjälp av basknapparna på fliken Start, men du kan även använda mer avancerade alternativ som animering eller konvertering till SmartArt-grafik.

Lägga till stödanteckningar

För mycket text gör bilden rörig och svårläst. Men om inte all den viktiga informationen visas på skärmen hur ska du då själv kunna komma ihåg den?

Lösningen är stödanteckningar som skriver i fönstret Anteckningar för respektive bild. I stödanteckningarna har du all den information du behöver under presentationen medan du samtidigt håller bilderna fria från överflödig text.

Tips: Du kan när du vill enkelt klippa mycket detaljerad text från fönstret Bild och klistra in den direkt i fönstret Anteckningar om du vill ha den som referens.

Du kan skriva ut dina stödanteckningar och hänvisa till dem när du håller din presentation. Alternativt, om du kör presentationen Office PowerPoint 2007 från en bildskärm (på ett podium, till exempel) medan åhörarna visar det på en andra skärm du använda föredragshållarens vy för att visa anteckningarna endast på skärmen medan du presenterar.

Se även

Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar

Formatera ett dokument med hjälp av formateringsverktygsfältet Mini

Använda automatisk formatering medan du skriver

Skapa och skriva ut anteckningssidor

Lägga till text i en bild

Ge presentationen ett passande utseende

Hittills har du koncentrerat dig på att ordna och infoga basinnehållet på bilderna. Nu ska du anpassa presentationens generella utseende. Vilket synintryck vill du att presentationen ska ge? Hur kan du göra presentationen tydlig och tilltalade för publiken och förmedla rätt känsla?

Office PowerPoint 2007 innehåller en mängd olika teman för design som gör det enkelt att ändra utseende på din presentation. Ett tema är en uppsättning designelement som ger en viss, enhetligt utseende för alla Office-dokument med specifika kombinationer av färger, teckensnitt och effekter.

Office PowerPoint 2007 används automatiskt Office-temat till presentationer som har skapats med hjälp av en tom presentationsmall, men du kan enkelt ändra utseendet på din presentation när som helst genom att använda ett annat tema.

Samma bild men med två olika teman

Använda ett annat tema i en presentation

 • Klicka på det dokumenttema som du vill använda i gruppen Teman på fliken Design.

  Meddelanden: 

  • Om du vill se hur temat kommer att se ut på den aktuella bilden pekar du på temats miniatyr.

  • Om du vill visa miniatyrer av fler teman klickar du på pilen bredvid raden av miniatyrer.

   Pilar som du använder när du vill visa fler teman

  • Såvida inget annat anges gäller Office PowerPoint 2007 teman för hela presentationen. Tryck på och håll ned CTRL medan du klickar på varje bild som du vill ändra om du vill ändra utseendet på endast markerade bilderna på fliken bilder. När alla bilder är markerat högerklickar du på det tema som du vill använda dem och klicka sedan på Använd på markerade bilder.

  • Om du vid ett senare tillfälle vill använda ett annat tema klickar du i stället på det nya temat.

Se även

Använda, anpassa och spara ett dokumenttema i Word eller Excel

Lägga till ClipArt-objekt, SmartArt-grafik och andra objekt

Vill du skapa den mest effektiva visuella presentationen som möjligt, och ofta en serie bilder som innehåller endast punktlistor inte är den mest dynamiska val. Bristen på variation kan orsaka åhörarnas uppmärksamhet vidare. Och många olika typer av information inte är mest tydligt i ett stycke eller i en punktlista.

Samma bildinnehåll med och utan grafik

Lyckligtvis gör Office PowerPoint 2007 det möjligt att lägga till många typer av ljud- och innehåll, inklusive tabeller, SmartArt-grafik, ClipArt, figurer, diagram, musik, filmer, ljud och animeringar. Du kan lägga till hyperlänkar för – flytta mer flexibelt både inom din presentation och till platser utanför det, och du kan lägga till iögonfallande övergångar mellan bilder.

I det här avsnittet introduceras endast en del av de grundläggande objekten och effekterna som du kan använda.

Lägga till ClipArt

 1. Klicka på den platshållare som du vill lägga till ett ClipArt-objekt i.

  Om du inte markerar någon platshållare eller om du markerar en platshållare som inte kan innehålla en bild, infogas ClipArt-objektet mitt på presentationsbilden.

 2. Klicka på Clip Art i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Åtgärdsfönstret ClipArt öppnas.

 3. Leta upp objektet du vill använda i åtgärdsfönstret ClipArt och klicka på det.

  När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

Du kan nu flytta ClipArt-objektet, ändra storlek på det, rotera det, lägga till text i det och ändra det på andra sätt.

Konvertera bildtext till SmartArt-grafik

SmartArt-grafik är en visuell återgivning av informationen som du kan anpassa på olika sätt. Att konvertera text till SmartArt-grafik är ett snabbt sätt att konvertera befintliga bilder till illustrationer med professionell design. Med endast en musklickning kan du exempelvis konvertera bilden Dagordning till SmartArt-grafik.

Den konverterade bilden Dagordning i PowerPoint

Du har ett stort antal inbyggda layouter att välja mellan och de kan hjälpa dig att bättre förmedla ditt budskap eller dina idéer.

Konvertera befintlig text till SmartArt-grafik:

 1. Klicka på platshållaren som innehåller texten du vill konvertera.

 2. Klicka på Konvertera till SmartArt-grafik Bild av knapp på fliken Start i gruppen stycke.

 3. Om du pekar på miniatyren av den aktuella SmartArt-grafiken i galleriet kan du se hur din text kommer att se ut. Här hittar du layouter för SmartArt-grafik som lämpar sig bäst för punktlistor. Om du vill visa alla layouter klickar du på Mer SmartArt-grafik.

  När du har hittat en SmartArt-grafik som du tycker om klickar du på den för att använda den på texten.

  Du kan nu flytta SmartArt-grafiken och ändra storlek på den, rotera den, lägga till text i den, använda olika snabbformat på den och göra andra ändringar.

Även om det är enklast att skapa SmartArt-grafik av befintlig text kan du göra tvärtom, nämligen infoga SmartArt-grafik och sedan lägga till texten:

 1. Klicka på den platshållare som du vill lägga till SmartArt-grafik i.

  Om du inte markerar någon platshållare eller om du markerar en platshållare som inte kan innehålla en bild, infogas SmartArt-grafiken mitt på presentationsbilden.

 2. Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

 3. I det vänstra fönstret av dialogrutan Välj en SmartArt-grafik klickar du på den typ av SmartArt-grafik som du vill använda.

 4. Leta upp och klicka på önskad layout i mittenfönstret och klicka sedan på OK.

  Tips: Klicka på den layout som du vill förhandsgranska. Layouten visas då i det högra fönstret.

Lägga till en bildövergång

Bildövergångar är animering-liknande effekter som uppstår när du flyttar från en bild till nästa. innehåller många typer av övergångar, inklusive standard tonar bilden Office PowerPoint 2007 suddas klipper och suddas och mer ovanliga övergångar som hjul och schackrutigt.

 • Klicka på den typ av övergång som du vill använda i gruppen Övergång till den här bilden på fliken Animeringar.

  Meddelanden: 

  • Om du vill förhandsgranska övergången på den aktuella bilden pekar du på dess miniatyr.

  • Om du vill visa miniatyrer av fler övergångar klickar du på pilen bredvid raden av miniatyrer.

   Pilar som du använder när du vill visa fler övergångar

  • Om du vid ett senare tillfälle vill använda en annan övergång klickar du i stället på den nya övergången.

Du kan välja andra alternativ i gruppen Övergång till den här bilden om du vill ange hur snabbt övergången sker, om du vill lägga till ljud och om du vill använda samma övergång för alla bilderna i presentationen.

Se även

Använda eller ändra snabbformat på figurer

Mer information om SmartArt-grafik

Lägga till övergång mellan bilder

Lägga till, ändra eller ta bort figurer

Lägga till en tabell på en bild

Lägga till hyperlänkar

Du kan lägga till hyperlänkar i en presentation om du vill kunna förflytta dig från en bild till en annan, till ett nätverk, en webbplats på Internet, en annan fil eller ett annat program.

 1. Markera texten som du vill klicka på när du aktiverar hyperlänken.

  Du kan även markera ett objekt (exempelvis ett ClipArt-objekt eller en SmartArt-grafik).

 2. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 3. Klicka på den knapp i rutan Mina platser i dialogrutan Infoga hyperlänk som anger målet för hyperlänken (det vill säga den plats som hyperlänken leder till).

  Om du exempelvis vill gå till en annan bild i presentationen klickar du på Plats i det här dokumentet.

 4. Leta upp och klicka på platsen, gör nödvändiga ändringar i rutorna Text som ska visas och Adress och klicka sedan på OK.

Se även

Skapa en hyperlänk

Kontrollera stavning och förhandsgranska presentationen

När du är nöjd med utseendet på alla bilderna i presentationen återstår två moment som du måste genomföra för att slutföra den.

Kontrollera stavningen i presentationen

Även om stavningskontrollen aktiveras automatiskt i Office PowerPoint 2007, är du fortfarande kontrollera stavning igen när du är klar med din presentation:

 1. Gå till presentationens början genom att trycka på CTRL+HOME.

 2. Klicka på Stavning i gruppen Korrekturläsning på fliken Granska.

  Om Office PowerPoint 2007 finner stavfel, visas en dialogruta och första felstavade ord som hittas i stavningskontrollen är markerad. Du kan ange hur du vill lösa varje fel hittas automatiskt. När du har löst alla felstavade ord väljs nästa och så vidare.

Förhandsgranska presentationen som ett bildspel

Gör på följande sätt för att granska presentationen på bildskärmen exakt så som den kommer att se ut när du visar den för åhörarna:

 1. Gör något av följande i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel:

  • Om du vill starta presentationen från den första bilden klickar du på Från början.

  • Om du vill starta med den bild som visas i fönstret Bild klickar du på Från aktuell bild.

   Presentationen öppnas i bildspelsvy.

 2. Gå vidare till nästa bild genom att klicka.

  Tips: Om du vill gå tillbaka till normalvyn kan du när som helst trycka på ESC.

Naturligtvis kan du även förhandsgranska medan du arbetar på den.

Se även

Kontrollera stavning och grammatik

Förbereda presentationen för leverans

Nu är presentationen klar och nästa moment beror på vem du ska lämna den till, var den ska visas och vilken utrustning som ska användas:

 • Ska presentationen köras på datorn som användes när den skapades eller på en annan dator, ska den brännas på en CD-skiva eller sparas i ett nätverk?

 • Ska presentation visas av en person, och är det i så fall du eller någon annan som ska visa den, eller ska den vara självgående?

Utifrån svaren på dessa frågor kan du behöva genomföra följande processer i angiven ordning, i en annan ordning eller (i vissa fall) inte alls:

 • Repetera och tid    Det är viktigt att lämna tillräcklig tid för att den ge presentationen så att den passar i schemat (inklusive tid i slutet för frågor, om det behövs) och repetera det på ett tillfredsställande sätt. Det är bra att repetera presentationen i utrymmet där den får, med den utrustning som kommer att användas, och helst sitta minst en eller två personer. På så sätt kan föredragshållaren kan bli bekväm med anläggningar och en levande publik – och feedback från denna målgrupp kan vara användbar i identifierar alla element som du behöver ändra innan den faktiska prestandan.

 • Skriva ut åhörarkopior och stödanteckningar    Du kan skriva ut presentationen antingen som stödanteckningar eller åhörarkopior:

  • Varje sida av stödanteckningarna innehåller en bild överst och innehållet i fönstret Anteckningar för bilden därunder. Du kan använda dem som ditt manuskript eller din disposition under presentationen. De kan också distribueras till åhörarna så att alla får tillgång till all information i presentationen.

  • På åhörarkopiorna visas en, två eller tre bilder per sida och de används när det inte är önskvärt att all information i fönstret Anteckningar lämnas ut till publiken. (På de åhörarkopior som visar tre bilder per sida finns även ett linjerat utrymme där åhörarna kan föra sina egna anteckningar.)

   Åhörarkopior och stödanteckningar

 • Paketera för CD eller Web distribution    När du använder det funktionen paketet för CD för att kopiera din färdiga PowerPoint-presentation till en CD till en nätverksplats eller på hårddisken på datorn, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 och alla filer som är länkade till presentationen (till exempel filmer och ljud) kopieras även. På så sätt kan alla element i presentationen ingår och personer som inte har Office PowerPoint 2007 installerad på sina datorer kan fortfarande visa presentationen.

Länkar till mer information

Kopiera en presentation till en CD, ett nätverk eller en lokal diskenhet

Prova och ta tid på en presentation

Skapa en självgående presentation

Skapa och skriva ut anteckningssidor

Skapa och skriva ut åhörarkopior

Grattis!

Du är bekant med de processer som du behöver skapa en presentation med grundläggande Office PowerPoint 2007.

Nu när du känner till grunderna, kan du börja förgrenas och experimentera med andra funktioner. PowerPoint innehåller en stor mängd alternativ för att göra presentationer mer effektiva, flexibla och spännande. Hittar du användbara tips och råd i hjälpen och på startsidan för Microsoft Office PowerPoint på Microsoft Office Online.

Har inte Office-version 2007 ännu?

knappen hämta en provversion gratis

Köp Office nu

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×