Skapa en enkel formel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan skapa en enkel formel om du vill lägga till, subtrahera, multiplicera eller dividera värden i kalkylbladet. Enkla formler inleds alltid med ett likhetstecken (=), följt av konstanter som är numeriska värden och beräkningsoperatorer exempel plus (+), minus (-), en asterisk (*) eller snedstreck (/) tecken.

När du t.ex. anger formeln =5+2*3, multiplicerar Excel de sista två siffrorna och lägger till den första i resultatet. Multiplikation görs före addering enligt standardordningen i matematiska uttryck.

  1. Klicka på den cell där du vill ange formeln i kalkylbladet.

  2. Skriv in = (likhetstecken) följt av de konstanter och operatorer som du vill använda i beräkningen.

    Du kan ange så många konstanter och operatorer du behöver i en formel, upp till 8192 tecken.

    Tips: I stället för att skriva in konstanterna i din formel kan du markera cellerna som innehåller värden du vill använda och sedan skriva in operatorerna mellan de markerade cellerna.

  3. Tryck på Retur.

  • Om du vill addera värden snabbt kan du använda Autosumma i stället för att ange formeln manuellt (fliken Start, gruppen Redigering).

  • Du kan också använda funktioner (till exempel funktionen Summa) för att beräkna värden i kalkylbladet. Mer information finns i Översikt över formler.

  • Ett något mer avancerat sätt att arbeta är att använda cellreferenser och namn i stället för de faktiska värdena i en enkel formel. Mer information finns i Använd cellreferenser i formler och Definiera och använd namn i formler.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

2

5

Formel

Beskrivning

Resultat

'=A2+A3

Adderar värdena i cell A1 och A2

=A2+A3

'=A2-A3

Subtraherar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2-A3

'=A2/A3

Dividerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2/A3

'=A2*A3

Multiplicerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2*A3

'=A2^A3

Upphöjer värdet i cell A1 till exponentvärdet i cell A2

=A2^A3

Formel

Beskrivning

Resultat

'=5+2

Adderar 5 och 2

=5+2

'=5-2

Subtraherar 5 med 2

=5-2

'=5/2

Dividerar 5 med 2

=5/2

'=5*2

Multiplicerar 5 med 2

=5*2

'=5^2

Beräknar 5 upphöjt till 2

=5^2

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×