Skapa en enkel formel

Du kan skapa en enkel formel om du vill addera, subtrahera, multiplicera eller dividera värden i ditt kalkylblad. Enkla formler börjar alltid med ett likhetstecken (=), följt av konstanter som är numeriska värden och operatorer som plus (+), minus (-), asterisk (*) eller snedstreck (/).

När du t.ex. anger formeln =5+2*3, multiplicerar Excel de sista två siffrorna och lägger till den första i resultatet. Multiplikation görs före addering enligt standardordningen i matematiska uttryck.

  1. Klicka på den cell där du vill ange formeln i kalkylbladet.

  2. Skriv in = (likhetstecken) följt av de konstanter och operatorer som du vill använda i beräkningen.

    Du kan ange så många konstanter och operatorer du behöver i en formel, upp till 8192 tecken.

    Tips: I stället för att skriva in konstanterna i din formel kan du markera cellerna som innehåller värden du vill använda och sedan skriva in operatorerna mellan de markerade cellerna.

  3. Tryck på Retur.

  • Om du vill addera värden snabbt kan du använda Autosumma i stället för att ange formeln manuellt (fliken Start, gruppen Redigering).

  • Du kan också använda funktioner (t.ex. funktionen SUMMA) om du vill använda beräknade värden i ditt kalkylblad. Mer information finns i Översikt över formler.

  • Ett något mer avancerat sätt att arbeta är att använda cellreferenser och namn i stället för de faktiska värdena i en enkel formel. Mer information finns i Använd cellreferenser i formler och Definiera och använd namn i formler.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

2

5

Formel

Beskrivning

Resultat

'=A2+A3

Adderar värdena i cell A1 och A2

=A2+A3

'=A2-A3

Subtraherar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2-A3

'=A2/A3

Dividerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2/A3

'=A2*A3

Multiplicerar värdet i cell A1 med värdet i cell A2

=A2*A3

'=A2^A3

Upphöjer värdet i cell A1 till exponentvärdet i cell A2

=A2^A3

Formel

Beskrivning

Resultat

'=5+2

Adderar 5 och 2

=5+2

'=5-2

Subtraherar 5 med 2

=5-2

'=5/2

Dividerar 5 med 2

=5/2

'=5*2

Multiplicerar 5 med 2

=5*2

'=5^2

Beräknar 5 upphöjt till 2

=5^2

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×