Skapa en egen koppling

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du ofta använder samma formatering på dina kopplingar varje gång du ritar dem kan du spara tid genom att skapa din egen koppling med samma formatinställningar. Du kan då använda den egna kopplingen när du vill.

Vad vill du göra?

Lägga till, flytta eller rotera text i en koppling

Lägga till pilar, punkter eller andra linjeändpunkter på en koppling

Göra en koppling böjd, rätvinkliga eller rak

Ställa in linjehoppstil för en koppling

Spara den anpassade kopplingen i stencilen Favoriter


Lägga till, flytta eller rotera text på en koppling

Du kan lägga till och flytta text på en koppling på samma sätt som du lägger till och flyttar text på andra Microsoft Office Visio 2007-former.

 1. Markera kopplingen.

 2. Skriv in din text.

 3. Klicka på Textblock verktyget Bild av knapp i verktygsfältet Standard om du vill flytta texten och dra texten.

  Om du inte ser den Textblock verktyget Bild av knapp , klicka på nedpilen bredvid Text verktyget Knappen Textverktyg och klicka sedan på Textblock verktyget Bild av knapp .

 4. Klicka på Textblock verktyget Bild av knapp i verktygsfältet Standard om du vill rotera texten och drar i roteringshandtaget ( Bild av knapp ).

  Om du inte ser den Textblock verktyget Bild av knapp , klicka på nedpilen bredvid Text verktyget Knappen Textverktyg och klicka sedan på Textblock verktyget Bild av knapp .

Tips: Vissa kopplingar och former har ett kontrollhandtag ( Kontrollhandtag ) som du kan dra för att snabbt flytta önskad text.

Överst på sidan

Lägga till pilar, punkter eller andra linjeändpunkter på en koppling

 1. Markera en koppling.

 2. Klicka på LinjeFormat-menyn.

 3. Välj den typ och storlek på linjeändpunkt du vill ha under Linjeändpunkter.

 4. Klicka på OK.

Tips: Du kan också använda verktyget Linjeändpunkter i verktygsfältet Formatering.

Överst på sidan

Göra en koppling böjd, rätvinklig eller rak

 1. Högerklicka på kopplingen

 2. Klicka på Böjd koppling, Rätvinklig koppling eller Rak koppling.

Obs!: Du kan inte lägga till referenser till raka eller rätvinkliga kopplingar, men du kan använda penna    verktyget Bild av knapp att lägga till referenser i böjda kopplingar.

Tips: Om du vill göra en standardkoppling rak eller böjd klickar du på Utskriftsformat och på Layout och linjedragningArkiv-menyn och klickar på Rak eller Böjd i Utseende-listan.

Överst på sidan

Ställa in stil för linjehopp på en koppling

 1. Markera kopplingen.

 2. Välj BeteendeFormat-menyn.

 3. Klicka på fliken Koppling och markera de alternativ du vill ha under Linjehopp.

Tips: Om du vill ställa in standardstil för linjehopp för kopplingarna på sidan klickar du på UtskriftsformatArkiv-menyn, klickar på fliken Layout och linjedragning och klickar sedan på det sätt du vill att linjehoppen ska se ut i listan Stil för linjehopp.

Överst på sidan

Spara dina egna kopplingar till din Favoritstencil

 1. Klicka på Arkiv-menyn, peka på Former, peka på Mina former och klicka sedan på Favoriter.

 2. Högerklicka på namnlisten Favoriter och klicka sedan på Redigera stencil.

 3. Dra din egen koppling till Favoriter-stencilen.

 4. Högerklicka på namnlisten Favoriter och klicka sedan på Spara.

Nu när du vill använda kopplingen klickar du på koppling verktyget Bild av knapp och markerar sedan kopplingen i stencilen Favoriter.

När din egen kopplingsform är markerad kommer får alla kopplingar som du ritar med kopplingen verktyget Bild av knapp samma formatering som den anpassade kopplingen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×