Skapa en dokumentkopplingslista med Word

Skapa en dokumentkopplingslista med Word

Om du inte har en distributionslista som källa för namn och adresser under en dokumentkoppling kan du skapa en i Word.

Skapa en ny dokumentkopplingslista

 1. Öppna Word och välj Arkiv > Nytt > Tomt dokument.

 2. Välj Välj mottagare > Ange en ny lista.

  Kommandot Ange en ny lista

 3. I dialogrutan Ny adresslista skriver du mottagarinformation i varje kolumn efter behov.

  Tips: 

  • Använd TABB-tangenten för att flytta från en kolumn till nästa.

  • Använd TABB-tangenten för att gå till nästa rad i tabellen.

  • Om du vill skapa en ny rad i tabellen väljer du Ny post eller trycker på ALT + N.

  • Om du vill ändra kolumnernas ordning väljer du Anpassa kolumner, väljer ett fältnamn och använder sedan knapparna Flytta upp eller Flytta ned för att flytta kolumnens i listan. Välj OK när du är klar med ändringarna.

 4. Välj OK när du är klar med att lägga till alla personer du vill ha i listan.

 5. I dialogrutan Spara adresslista ger du den nya filen ett namn och väljer sedan Spara.

Nu när listan är klar kan infoga du dokumentkopplingsfält i dokumentet. Mer information finns i Infoga kopplingsinstruktioner.

Lägga till egna kolumner

Kolumnerna i distributionslistan är de kopplingsfält du använder i ditt kopplingsdokument. Om du vill ta med andra typer av information kan du skapa nya kolumner.

 1. Välj Anpassa kolumner i dialogrutan Ny adresslista.

  Om du vill lägga till anpassade kolumner i dokumentkopplingslistan klickar du på Anpassa kolumner.
 2. Välj Lägg till i dialogrutan Anpassa adresslista.

  Anpassa dialogrutan Adresslista
 3. Skriv ett fältnamn och klicka sedan på OK i dialogrutan Lägg till fält.

  Använda dialogrutan Lägg till fält för att lägga till anpassade fält i din dokumentkopplingslista
 4. Upprepa steg 2 och 3 för varje fält du vill lägga till. När du är klar med att lägga till fält väljer du OK i dialogrutan Anpassa adresslista för att gå tillbaka till dialogrutan Ny adresslista. Lägg till ytterligare data du vill ha och välj OK när du är klar.

 5. I dialogrutan Spara adresslista ger du den nya filen ett namn och väljer sedan Spara.

När du är redo att använda din dokumentkopplingslista klickar du på Välj mottagare > Använd en befintlig lista i det nya kopplingsdokumentet och väljer listan du just sparade.

Har du en fråga om Word-dokumentkoppling som vi inte har besvarat här?

Ställ en fråga i Word-communityforumet

Hjälp oss att förbättra Word

Har du några förslag på hur vi kan förbättra dokumentkoppling (eller någon annan funktion) i Word? Gå i så fall till Word User Voice och berätta det för oss!

Mer information finns i

Dokumentkoppling – en kostnadsfri, videobaserad, tiominuters utbildning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×