Skapa en avisering eller prenumerera på en RSS-feed

Vill du få information om när ett nytt dokument skapas av någon i din grupp, eller när någon ändrar ett dokument som du har skapat? Det finns flera olika sätt att hålla sig informerad om de ändringar som sker.

Artikelinnehåll

Översikt

Skapa en avisering för en lista eller ett bibliotek

Skapa en avisering för en mapp, en fil eller ett listobjekt

Prenumerera på en RSS-feed för en lista eller ett bibliotek

Prenumerera på en RSS-feed för en vy

Översikt

Om du vill se till att du alltid har den senaste informationen om ändringar i dokument och listobjekt kan du välja mellan två alternativ. Om din webbplats har konfigurerats för aviseringar kan du välja att få aviseringar via e-post, eller så kan du välja att få information i RSS-feeds, förutsatt att du har tillgång till en RSS-läsare.

Både aviseringar och RSS-feeds innehåller information om uppdateringar och du kan anpassa hur mycket information som ska skickas till dig. Skillnaden mellan alternativen ligger i hur informationen skickas.

Aviseringar skickas via e-postmeddelanden, du kan ange hur ofta meddelandena ska skickas och du får information om ändringar av angivna objekt. Om du till exempel vill få information varje gång någon lägger till nya filer i ett bibliotek kan du skapa en avisering för dig själv och/eller för en medarbetare.

RSS-feeds skickas med regelbundna mellanrum och visas i en RSS-läsare där du kanske redan hanterar prenumerationer på andra typer av information, till exempel nyheter. Det finns flera olika typer av läsare: förutom fristående läsare fungerar även vissa webbläsare och vissa e-postprogram som RSS-läsare.

Du kan använda såväl RSS-feeds som aviseringar för listor och bibliotek på olika typer av webbplatser, inklusive Min webbplats-platser. Beroende på inställningarna för webbplatsen kan du också ange aviseringar eller prenumerera på feeds för sökningar så att du kan få den senaste informationen om eventuella nya sökresultat.

Aviseringar

Du kan ställa in aviseringar för olika typer av information så att du får aviseringar om de ändringar som du är mest intresserad av. Du kan ställa in en avisering för en lista, ett bibliotek, en mapp, en fil eller ett listobjekt. Du kan till exempel ställa in en avisering för en angiven mapp i ett bibliotek om du inte vill ha aviseringar om ändringar som sker i resten av biblioteket.

Du kan ställa in aviseringar för olika typer av ändringar, till exempel för alla ändringar som sker eller endast för ändringar i de filer som du har skapat. Aviseringar visas som e-postmeddelanden i din inkorg.

RSS-feeds

RSS-feeds visas i en RSS-läsare med uppdateringar och prenumerationer från andra webbplatser. RSS är en teknik som gör att du kan få uppdateringar i ett standardiserat format från flera webbplatser samtidigt.

Du kan visa och prenumerera på RSS-feeds för en lista eller ett bibliotek eller för en vy där du har filtrerat informationen eller anpassat kolumnerna.

Överst på sidan

Skapa en avisering för en lista eller ett bibliotek

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Klicka på Avisera migÅtgärder-menyn Menybild .

 3. På sidan Ny avisering kan du ändra titeln för aviseringen i området Aviseringsrubrik om du vill.

  Rubriken visas i ämnesraden för e-postmeddelandet med aviseringen och används också för att hantera aviseringar.

 4. I området Skicka aviseringar till kontrollerar du att din kontaktinformation är korrekt.

  Tips: Om du har behörighet att hantera aviseringar kan du också skapa aviseringar för en annan användare genom att skriva in användarinformationen i rutan Användare.

 5. Om området Ändra typ är tillgängligt väljer du de typer av ändringar som du vill ha aviseringar om. Du kan till exempel välja att aviseringar ska skickas för alla typer av ändringar, eller endast när objekt tas bort.

 6. I området Skicka aviseringar för dessa ändringar anger du om aviseringar ska skickas för alla typer av ändringar eller för angivna ändringar, till exempel om någon ändrar ett objekt som du nyligen har skapat eller ändrat.

 7. I området När aviseringar ska skickas anger du hur ofta aviseringarna ska skickas. Du kan till exempel ange att de ska skickas omedelbart, dagligen eller varje vecka, och ange dagar och tidpunkter.

 8. Klicka på OK.

Obs!: Beroende på inställningarna för din webbplats och servrarna kan den person som du har skapat en avisering för få ett e-postmeddelande som bekräftar att du har skapat en avisering. E-postmeddelandet med aviseringen kan innehålla länkar till listan eller biblioteket, aviseringsinställningarna, namnet på den person som skapade aviseringen, en mobil vy och annan information och andra kommandon.

Överst på sidan

Skapa en avisering för en mapp, en fil eller ett listobjekt

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Peka på det objekt som du vill skapa en avisering för, klicka på pilen som visas och klicka på Avisera mig.

  I vissa vyer, till exempel en vy med objekt i en kalender, kan du behöva klicka på objektet innan du klickar på Avisera mig.

 3. På sidan Ny avisering kan du ändra titeln för aviseringen i området Aviseringsrubrik om du vill.

  Rubriken visas i ämnesraden för e-postmeddelandet med aviseringen och används också för att hantera aviseringar.

 4. I området Skicka aviseringar till kontrollerar du att din kontaktinformation är korrekt.

  Tips: Om du har behörighet att hantera aviseringar kan du skapa aviseringar för en annan användare genom att skriva in användarinformationen i rutan Användare.

 5. Om området Ändra typ är tillgängligt väljer du de typer av ändringar som du vill ha aviseringar om. Du kan till exempel välja att aviseringar ska skickas för alla typer av ändringar, eller endast när objekt tas bort.

 6. I området Skicka aviseringar för dessa ändringar anger du om aviseringar ska skickas för alla typer av ändringar eller för angivna ändringar, till exempel om någon ändrar ett objekt som du nyligen har skapat eller ändrat.

 7. I området När aviseringar ska skickas anger du hur ofta aviseringarna ska skickas. Du kan till exempel ange att de ska skickas omedelbart, dagligen eller varje vecka, och ange dagar och tidpunkter.

 8. Klicka på OK.

Obs!: Beroende på inställningarna för din webbplats och servrarna kan den person som du har skapat en avisering för få ett e-postmeddelande som bekräftar att du har skapat en avisering. E-postmeddelandet med aviseringen kan innehålla länkar till listan eller biblioteket, aviseringsinställningarna, namnet på den person som skapade aviseringen, en mobil vy och annan information och andra kommandon.

Överst på sidan

Prenumerera på en RSS-feed för en lista eller ett bibliotek

Obs!: Beroende på vilken webbläsare du använder och vilka inställningar som används på datorn kanske den här proceduren inte är tillgänglig, eller så skiljer den sig delvis från den procedur som beskrivs nedan. Om du vill ha mer information kontaktar du webbplatsägaren eller administratören.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  Tips: Om webbläsare tillåter prenumerationer på vyer kan en RSS-verktygsfältsknapp aktiveras i det här läget. Om detta sker kan du klicka på knappen om du direkt vill börja prenumerera på listan eller biblioteket. Om den här funktionen inte är tillgänglig i webbläsaren följer du resten av instruktionerna nedan.

 2. Klicka på Visa RSS-feedÅtgärder-menyn Menybild .

  Din valda feed visas i ett webbläsarfönster.

 3. Följ instruktionerna på sidan om hur du kan prenumerera på den feed som visas. Det kan till exempel hända att texten Prenumerera på denna feed visas.

 4. Följ de eventuella andra instruktioner som visas i RSS-läsaren, webbläsaren eller e-postprogrammet.

Obs!: Om det inte fungerar att prenumerera på en feed med hjälp av prenumerationslänken i läsaren följer du instruktionerna i RSS-läsaren om du vill kopiera och klistra in webbadressen för denna feed i läsaren.

Överst på sidan

Prenumerera på en RSS-feed för en vy

Om du har behörighet att ändra en vy kan du prenumerera på en RSS-feed för en angiven vy. På så sätt kan du få besked när information som bara visas i denna vy ändras.

I vissa webbläsare kan du prenumerera på en vy genom att klicka på en RSS-knapp i verktygsfältet i webbläsaren.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Öppna den vy som du vill prenumerera på.

  Tips: Om webbläsare tillåter prenumerationer på vyer kan en RSS-verktygsfältsknapp aktiveras i det här läget. Om detta sker kan du klicka på knappen om du vill börja prenumerera på vyn direkt. Om den här funktionen inte är tillgänglig följer du resten av instruktionerna nedan.

 3. Klicka på Ändra den här vynVisa-menyn Visa-menyn .

  Obs!: Om Ändra den här vyn inte visas på Visa-menyn har du inte behörighet att redigera vyn och kan därför inte använda den här metoden för att prenumerera på en RSS-feed för vyn. Försök i stället prenumerera på vyn med hjälp av Åtgärder-menyn eller från en webbläsare.

 4. I området Namn klickar du på RSS-knappen Bild av knapp .

 5. Klicka på Prenumerera på denna feed på den sida som visas.

 6. Följ de eventuella andra instruktioner som visas i RSS-läsaren, webbläsaren eller e-postprogrammet.

Obs!: Om det inte fungerar att prenumerera på en feed med hjälp av prenumerationslänken i läsaren följer du instruktionerna i RSS-läsaren om du vill kopiera och klistra in webbadressen för denna feed i läsaren.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×