Skapa en "att göra"-lista med mallar

Obs!: Vissa av funktionerna som beskrivs i det här avsnittet är bara tillgängliga om du har installerat Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 1. Mer information om Service Pack och hur du hämtar det finns under Service Pack-funktioner i OneNote 2003.

 1. Klicka på det avsnitt i anteckningsboken där du vill lägga till en "att göra"-lista med uppgifter som du kan bocka av.

 2. Klicka på MallarFormat-menyn.

 3. Expandera kategorin Planering i åtgärdsfönstret Mallar.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Enkel lista: Att göra om du vill skapa en sida med en enda kolumn med uppgifter som du kan bocka av.

  • Klicka på Prioriterad lista: Att göra om du vill skapa en sida med uppgifter som är sorterade i tre kolumner (hög, mellan och låg prioritet).

  • Klicka på Projektlista: Att göra om du vill skapa en sida med två uppsättningar uppgifter som är grupperade efter projektrubrik, med ett separat anteckningsavsnitt för varje projekt.

 5. Klicka bredvid respektive post eller markera platshållartexten och skriv namnet på den uppgift som du vill följa upp och genomföra.

 6. Om du vill ange att en uppgift har utförts klickar du på anteckningsflaggan för posten.

Obs!: Du kan skapa egna "att göra"-listor var du vill i dina anteckningar med hjälp av "att göra"-flaggor. Öppna Format-menyn, peka på Anteckningsflaggor och klicka på Att göra.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×