Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information

Skapa en Outlook-datafil (.pst) där du kan spara din information

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

 1. Välj Nya objekt i Inkorgen, > Fler objekt > Outlook-datafil.

 2. Ange ett filnamn.

 3. Markera rutan Lägg till valfritt lösenord om du vill lägga till ett lösenord.

 4. Klicka på OK. Skriv ett lösenord i textrutorna lösenord och Bekräfta lösenord och klicka på OK igen.

  Om du anger ett lösenord måste du skriva det varje gång datafilen öppnas – till exempel när Outlook startar eller när du öppnar datafilen i Outlook.

Skapa en ny Outlook-datafil

Om Outlook-datafiler (.pst och .ost)

När du kör Outlook för första gången skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt.

Ibland behövs ytterligare datafiler. Till exempel kan äldre meddelanden och objekt som du inte använder regelbundet arkiveras i en Outlook-datafil (.pst). Och om din onlinepostlåda närmar sig lagringskvoten kan du flytta vissa objekt till en Outlook-datafil (.pst).

Outlook-datafiler (.pst) sparas på datorn i mappen Dokument\outlook-filer.

En Outlook-datafil (.pst) används för POP3-konton. Dessutom, om du vill skapa arkiv eller säkerhetskopior från valfritt konto i Outlook används Outlook-datafiler (.pst).

I en del konton används en Outlook-datafil (.ost) som är offline. Det är en synkroniserad kopia av meddelandena som sparats på en server och som du kan få åtkomst till från flera enheter och program, till exempel Outlook. Sådana konton är till exempel IMAP-, Microsoft Exchange Server- och Outlook.com-konton.

Outlook-datafiler som är offline sparas i mappen enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Det är inte nödvändigt att säkerhetskopiera en Outlook-datafil (.ost) som är offline eftersom den är en kopia av informationen på servern. Om du konfigurerar kontot igen eller på en annan dator eller enhet laddas en synkroniserad kopia av ditt meddelande ned från servern.

Om Outlook-datafiler

När du sparar dina objekt på din dator, använder Outlook en datafil som heter personliga mappar i Outlook-datafil (.pst). Om du använder ett Microsoft Exchange-konto är vanligtvis dina objekt levereras till och sparas på e-postservern. Outlook har offlinemappar som sparas i en offlinemappfil (.ost) på din dator så att du kan arbeta med dina meddelanden även när du inte kan ansluta till e-postservern.

Det som skiljer de två Outlook-datafiltyperna är i huvudsak:

 • Outlook OST-filer som används när du har ett Exchange-konto och väljer att arbeta offline eller använda cachelagrat Exchange-läge.

 • Outlook PST-filer som används för POP3, IMAP- och HTTP-konton. När du vill skapa Arkiv eller säkerhetskopior av Outlook-mappar och objekt på din dator, inklusive Exchange-konton måste du skapa och använda ytterligare en PST-filer.

När du kör Outlook för första gången skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt. Det finns dock tillfällen när du vill skapa ytterligare datafiler. Arkiverade objekt kan till exempel sparas i en annan PST-fil. Du kan också ha olika projekt i egna PST-filer.

Skapa en PST-fil i Outlook 2003/Office Outlook 2007-format

Som standard skapas en PST-fil i det senaste Outlook-formatet och därmed har den stöd för större filer och Unicode-teckenuppsättningar. Det här filformatet kan inte läsas i Microsoft Outlook 97, 98, 2000 eller 2002.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka på Outlook-datafil.

 2. Klicka på Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) och klicka sedan på OK.

 3. Ange filens namn i rutan Filnamn i dialogrutan Skapa eller öppna en Outlook-datafil och klicka sedan på OK.

 4. Ange ett namn för PST-mappen i rutan Namn i dialogrutan Skapa personliga mappar.

  Obs!: Om du anger ett visningsnamn kan du lättare skilja mellan olika Outlook-datafiler när du arbetar med mer än en PST-fil. Ange ett namn som har betydelse för dig.

 5. Om du vill skydda datafilen med ett lösenord anger du lösenordet i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord under Lösenord.

  Obs!: Av säkerhetsskäl visas endast prickar när du skriver in lösenordet.

  Dialogrutan Skapa personliga mappar

  1. Ange ett beskrivande namn.

  2. Ange ett lösenord för datafilen, om du vill använda lösenord.

  3. Markera kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan om du inte vill bli ombedd att ange lösenord varje gång du öppnar filen.

  Lösenordsinformationen

  Lösenordet kan bestå av upp till 15 tecken.

  Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  Om du markerar kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan ska du anteckna lösenordet om du skulle behöva öppna PST-filen på en annan dator. Markera endast den här kryssrutan om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan kan komma åt kontot.

  Viktigt!: Microsoft, din Internetleverantör (ISP) eller e-postadministratören har inte åtkomst till ditt lösenord, och inte heller kan de hjälpa dig med att återställa innehållet i PST-filen om du har glömt lösenordet.

Mappens namn som är associerat med datafilen visas i mapplistan. Om du vill visa mapplistan klickar du på MapplistaGå till-menyn. Standardnamnet för mappen är Personliga mappar.

Skapa en PST-fil i Outlook 97–2002-format

Om du vill skapa en datafil som är kompatibel med Outlook 97, 98, 2000 eller 2002 kan du skapa en Personlig mappfil för Outlook 97-2002 (.pst). Filformatet för den här PST-filen är samma som det format som fanns tillgängligt i Outlook 97, 98, 2000 och 2002.

 1. Peka på NyttArkiv-menyn, och klicka på Outlook-datafil.

 2. Klicka på Personlig mappfil för Outlook 97-2002 (.pst) och klicka på OK.

 3. Skriv in filens namn i rutan Filnamn och klicka sedan på OK.

 4. Skriv in ett visningsnamn för PST-mappen i rutan Namn.

 5. Om du vill skydda datafilen med ett lösenord skriver du in lösenordet i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord under Lösenord.

  Obs!: Av säkerhetsskäl visas endast prickar när du skriver in lösenordet.

  Lösenordsinformationen

  Lösenordet kan bestå av upp till 15 tecken.

  Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Starkt lösenord: Y6dh! et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långt. Ett lösenord som använder 14 eller flera tecken är bättre. .

  Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  Skriv ned lösenordet om du markerat kryssrutan Spara lösenordet i lösenordslistan, om du skulle behöva öppna PST-filen på en annan dator. Markera endast den här kryssrutan om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordsskyddat och ingen annan kan komma åt kontot.

  Viktigt!: Microsoft, din Internetleverantör (ISP) eller e-postadministratören har inte åtkomst till ditt lösenord, och inte heller kan de hjälpa dig med att återställa innehållet i PST-filen om du har glömt lösenordet.

Mappens namn som är associerat med datafilen visas i mapplistan. Om du vill visa mapplistan klickar du på MapplistaGå till-menyn. Standardnamnet för mappen är Personliga mappar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×