Skapa en InfoPath-specifik vy i en webbläsarkompatibel formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Introduktion till InfoPath-specifika vyer

Användning

Steg 1: Lägg till en InfoPath-specifik vy i en webbläsarkompatibel formulärmall

Steg 2: Visa den webbläsarspecifika vyn när den webbläsaraktiverade formulärmallen öppnas i en webbläsare

Steg 3: Visa den InfoPath-specifika vyn när den webbläsaraktiverade formulärmallen öppnas i InfoPath

Introduktion till InfoPath-specifika vyer

Du kan designa en formulärmall som passar två typer av användare, de som har installerat Microsoft Office InfoPath och de som inte har gjort det. Detta kallas en webbläsarkompatibel formulärmall. I den är alla InfoPath-funktioner, inställningar och kontroller som inte fungerar i en webbläsare dolda eller inaktiverade i designläge så att du inte använder dem av misstag i designen.

När du är redo att dela en webbläsarkompatibel formulärmall med användare måste du publicera den på en server som kör InfoPath Forms Services och gör den webbläsaraktiverade. Om användarna har InfoPath installerat på sina datorer, öppna formuläret i InfoPath. Om de inte har installerat InfoPath öppnas i formuläret i en webbläsare. Oavsett vilket formulärmallen ingår inte InfoPath-funktioner, inställningar eller kontroller som inte fungerar i en webbläsare.

Om du tror att många av användarna har installerat InfoPath vill du kanske inte begränsa designen till enbart de funktioner som kan användas i en webbläsare. I så fall skapar du två vyer i den webbläsarkompatibla formulärmallen. En för användare som öppnar den i en webbläsare och en för användare som har installerat InfoPath. Den InfoPath-specifika vyn visas aldrig i en webbläsare. Det betyder att du kan använda InfoPath-funktioner i den här vyn som du annars inte skulle kunna använda, exempelvis användarregler och kontrollen Översikt/Detaljer.

Det här avsnittet innehåller information om hur du designar en InfoPath-specifik vy i en webbläsarkompatibel formulärmall. Dessutom får du veta hur du skapar en regel som upptäcker om den användare som öppnar formulärmallen har installerat InfoPath på sin dator. Om så är fallet visas den InfoPath-specifika vyn. Om InfoPath inte hittas visas i stället den webbläsarspecifika vyn i webbläsaren.

Överst på sidan

Användning

Anta att du arbetar för ett försäkringsbolag och att du designar en webbläsarkompatibel formulärmall för behandling av ersättningskrav. Den webbläsarkompatibla formulärmallen måste passa både försäkringstagare som öppnar och fyller i formulär på försäkringsföretagets webbplats, och interna användare som granskar och godkänner informationen i formulären. De externa användarna har troligtvis inte installerat InfoPath medan de interna användarna har gjort det. För att tillgodose både användare som har och användare som inte har installerat InfoPath kan du designa två skilda formulärmallar – en som är webbläsarkompatibel och en som inte är det. Det är dock enklare och mindre tidskrävande att designa en webbläsarkompatibel formulärmall med följande vyer:

Vy 1: Extern vy för ifyllning av ersättningskrav    Detta är den vy som försäkringstagarna ser när de loggar in på försäkringsbolagets webbplats och öppnar ett formulär. Eftersom du inte vet om försäkringstagaren har installerat InfoPath måste formulärmallen vara webbläsarkompatibel. Du måste alltså se till att formuläret kan fyllas i i en webbläsare.

Vy 2: Intern vy för behandling av ersättningskrav    Den här vyn används av personal som granskar inskickade formulär och vidarebefordrar dem till skadereglerare för godkännande. Alla anställda på försäkringsbolaget har installerat InfoPath på sina datorer. Därför kan du designa en InfoPath-specifik vy endast för dem. Till skillnad från ifyllningsvyn, som försäkringstagarna kommer åt via en webbläsare, visas den InfoPath-specifika vyn endast i InfoPath, och kan därför innehålla funktioner, kontroller och inställningar som inte är tillgängliga i en webbläsarkompatibel formulärmall.

Överst på sidan

Steg 1: Lägg till en InfoPath-specifik vy i en webbläsarkompatibel formulärmall

Om du vill skapa en InfoPath-specifik vy i en webbläsarkompatibel formulärmall ändrar du en inställning i dialogrutan Vyegenskaper. InfoPath-användare kan då se vyn men den visas inte i en webbläsare.

 1. Öppna den webbläsarkompatibla formulärmallen.

 2. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 3. Klicka på Lägg till en ny vy under Åtgärder i åtgärdsfönstret Vyer.

 4. Ange ett namn för vyn i dialogrutan Lägg till vy och klicka på OK.

 5. Dubbelklicka på vyn som du just skapade i listan Välj en vy.

 6. Klicka på fliken Allmänt.

 7. Avmarkera kryssrutan Visa på Visa-menyn när formuläret fylls i .

  Obs!: Genom att avmarkera kryssrutan förhindrar du användare som inte har installerat InfoPath från att försöka växla till den InfoPath-specifika vyn.

 8. Markera kryssrutan Tillåt InfoPath-specifika funktioner (vyn är inte tillgänglig i webbläsare) och klicka på OK.

 9. Designa vyn på vanligt sätt.

  Du kan nu använda många av de funktioner, kontroller och inställningar som inte skulle ha varit tillgängliga i en webbläsarkompatibel formulärmall. Du kan exempelvis använda alla kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller och inte bara de som fungerar i en webbläsare. Dessutom visas inga fel eller meddelanden om kompatibilitetsproblem i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

  Obs!: Även om du kan använda merparten av InfoPath-funktionerna i den InfoPath-specifika vyn förblir vissa funktioner och inställningar, som tillämpas på hela den webbläsarkompatibla formulärmallen, inaktiverade eller dolda. Du kan exempelvis inte aktivera digitala signaturer för hela formulärmallen eller använda skript i vyn eftersom en av formulärmallens vyer är webbläsarkompatibel.

 10. Upprepa steg 2–9 om du vill lägga till ytterligare InfoPath-specifika vyer i den webbläsarkompatibla formulärmallen.

Överst på sidan

Steg 2: Visa den webbläsarspecifika vyn när den webbläsaraktiverade formulärmallen öppnas i en webbläsare

Du ska nu skapa en regel som bestämmer vilken vy som ska visas när användaren öppnar ett formulär som baseras på den webbläsarkompatibla formulärmallen. Regeln körs när formuläret öppnas och om ett viss villkor uppfylls. Villkoret är att användaren öppnar den webbläsaraktiverade formulärmallen i en webbläsare. Om så är fallet visas formulärmallens webbläsarspecifika vy som endast innehåller funktioner för webbläsare.

 1. Öppna den webbläsarkompatibla formulärmallen som innehåller den InfoPath-specifika vyn.

 2. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på Öppna och spara i listan Kategori.

 4. Klicka på Regler under Funktioner för Öppna.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler för att öppna formulär.

 6. Ange ett beskrivande namn på regeln, t.ex. Regel 1: Växla till webbläsarvyn i dialogrutan Regel.

 7. Klicka på Ange villkor för att ange när regeln ska köras.

 8. I den första rutan under Tillämpa regeln när det här villkoret är uppfyllt klickar du på Uttrycket.

 9. I den andra rutan skriver du xdEnvironment:IsBrowser() och klickar sedan på OK.

 10. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Regel.

 11. Klicka på Växla vyer i listan Åtgärd.

 12. Klicka på webbläsarvyn som du vill växla till i listan Vy och klicka på OK.

 13. Om du inte vill att andra regler ska köras efter denna regel (efter samma händelse) markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln har bearbetats i dialogrutan Regel.

  Regeln som du nu har skapat körs när formulärmallen öppnas och villkoret som du angav – att användaren öppnar formuläret i en webbläsare – uppfylls.

Överst på sidan

Steg 3: Visa den webbläsarspecifika vyn när den webbläsaraktiverade formulärmallen öppnas i InfoPath

Du ska nu lägga till en annan regel i den webbläsarkompatibla formulärmallen. Den här regeln körs när formuläret öppnas och om ett visst villkor uppfylls. Villkoret i detta fall är att användaren som öppnar den webbläsaraktiverade formulärmallen har installerat InfoPath på sin dator. Om Infopath är installerat visas formulärmallens InfoPath-specifika vy. Eftersom den här vyn endast visas i InfoPath kan den innehålla alla InfoPath-funktioner.

 1. Öppna den webbläsarkompatibla formulärmallen som innehåller den InfoPath-specifika vyn.

 2. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på Öppna och spara i listan Kategori.

 4. Klicka på Regler under Funktioner för Öppna.

 5. Klicka på Lägg till.

 6. Ange ett beskrivande namn på regeln, t.ex. Regel 1: Växla till InfoPath-vyn i dialogrutan Regel.

 7. Klicka på Ange villkor för att ange när regeln ska köras.

 8. I den första rutan under Tillämpa regeln när det här villkoret är uppfyllt klickar du på Uttrycket.

 9. I den andra rutan skriver du not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Klicka på Lägg till.

 11. I den första rutan under det första villkoret klickar du på Uttrycket.

 12. I den andra rutan skriver du not(xdEnvironment:IsMobile()) och klickar sedan på OK.

 13. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Regel.

 14. Klicka på Växla vyer i rutan Åtgärd i dialogrutan Åtgärd.

 15. Klicka på den InfoPath-specifika vy som du vill växla till i listan Vy och klicka på OK.

 16. Om du inte vill att andra regler ska köras efter denna regel (efter samma händelse) markerar du kryssrutan Sluta bearbeta regler när den här regeln har bearbetats i dialogrutan Regel.

  Regeln som du nu har skapat körs när formulärmallen öppnas och villkoret som du angav – att användaren öppnar formuläret i InfoPath och inte i en webbläsare eller en mobil enhet – uppfylls.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×