Skapa eller uppdatera ett index

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I ett index listas de termer och ämnen som diskuteras i ett dokument, tillsammans med de sidor de visas på. Om du vill skapa ett index markerar du indexposterna genom att ange namnet på huvudposten och korsreferensen i ditt dokument och sedan bygger du upp indexet.

Artikelinnehåll

Om indexord

Markera indexord och skapa ett index

Redigera eller formatera en indexpost och uppdatera index

Ta bort ett index och uppdatera index

Om indexposter

Du kan skapa indexposter för följande element:

 • För ett enskilt ord, en fras eller symbol

 • För ett ämne som omfattar flera sidor

 • Som hänvisar till en annan post, t.ex. "Transport. Se Cyklar"

När du markerar texten och markera den som en indexpost lägger Microsoft Word till en särskild fältet XE (indexpost) fält som innehåller märkt huvudpost och korsreferensinformation som du vill inkludera.

Ett XE-fält (indexpost)

När du har markerat alla indexposter väljer du en indexdesign och bygger upp det färdiga indexet. Word samlar ihop indexposterna, sorterar dem i alfabetsordning, anger deras sidnummer, hittar och tar bort dubbla poster från samma sida och visar indexet i dokumentet.

Överst på sidan

Markera indexposter och skapa ett index

Om du vill skapa ett index markerar du posterna, väljer en design och bygger sedan upp indexet.

Steg 1: Markera indexposter

Om du vill markera indexposter gör du något av följande:

Markera ord eller fraser

 1. Om du vill använda en befintlig text som indexpost markerar du den. Om du vill skriva en ny indexpost klickar du på den plats där du vill infoga indexposten.

 2. Klicka på Markera indexord på fliken referenser i gruppen Index.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Om du vill skapa huvudindexposten som använder din egen text skriver du in eller redigerar texten i rutan Huvudpost.

 4. Om du vill kan du anpassa posten genom att skapa en underpost, en tredjenivåpost eller en korsreferens till en annan post:

  • Om du vill skapa en underpost skriver du in texten i rutan Underpost.

  • Om du vill ta med en tredjenivåpost skriver du in texten följd av ett kolon (:) och skriver sedan texten för tredjenivåposten.

  • Om du vill skapa en korsreferens till en annan post klickar du på Korsreferens under Alternativ och skriver sedan texten för den andra posten i rutan.

 5. Om du vill formatera sidnumren som visas i indexet markerar du kryssrutan Fet eller Kursiv under Sidnummerformat.

  Om du vill formatera texten i indexet markerar du texten i rutan Huvudpost eller Underpost, högerklickar och klickar sedan på Teckensnitt. Markera de formateringsalternativ som du vill använda.

 6. Klicka på Markera när du vill markera en indexpost. Om du vill markera alla förekomster av samma indexpost klickar du på Markera alla.

 7. Om du vill markera andra indexposter markerar du texten, klickar i dialogrutan Markera indexord och upprepar sedan steg 3 till steg 6.

Markera ord eller fraser med text som omfattar flera sidor

 1. Markera den text som du vill att indexposten ska referera till.

 2. Klicka på Bokmärke i gruppen Länkar på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Skriv ett namn i rutan Bokmärkesnamn och klicka på Lägg till.

  Klicka i slutet av den text du markerade med ett bokmärke i dokumentet.

 4. Klicka på Markera indexord på fliken referenser i gruppen Index.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 5. I rutan Huvudpost skriver du indexposten för den markerade texten.

 6. Om du vill formatera sidnumren som visas i indexet markerar du kryssrutan Fet eller Kursiv under Sidnummerformat.

  Om du vill formatera texten i indexet markerar du texten i rutan Huvudpost eller Underpost, högerklickar och klickar sedan på Teckensnitt. Markera de formateringsalternativ som du vill använda.

 7. Klicka på Sidintervall under Alternativ.

 8. Skriv eller markera det bokmärkesnamn som du angav i steg 3 i rutan Bokmärke och klicka sedan på Markera.

Steg 2: Skapa indexet

När du har markerat posterna är du klar att välja en indexdesign och infoga indexet i ditt dokument.

 1. Klicka på det ställe där du vill lägga till indexet.

 2. Infoga Index på fliken referenser i gruppen Index.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på en design i rutan Format om du vill använda en av de tillgängliga indexdesignerna.

  • Designa en egen indexlayout:

   1. I rutan Format klickar du på Från mall och sedan på Ändra.

   2. Klicka på det indexformat du vill ändra på i dialogrutan Format och klicka sedan på Ändra.

   3. Markera de alternativ du vill ha under Formatering.

   4. Om du vill lägga till formatändringarna till din mall klickar du på Alla dokument som bygger på mallen.

   5. Klicka på OK två gånger.

 4. Markera alla andra indexalternativ du vill ha.

Obs!: 

 • Om du vill uppdatera indexet klickar du på indexet och trycker sedan på F9. Eller så klickar du på Uppdatera index i gruppen Index på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet

 • Om du hittar några fel i indexet lokaliserar du den indexpost du vill ändra, gör ändringen och uppdaterar sedan indexet.

 • Om du skapar ett index i ett samlingsdokument måste du dölja underdokumenten innan du infogar eller uppdaterar indexet.

Överst på sidan

Redigera eller formatera en indexpost och uppdatera index

 1. Om du inte ser XE-fält klickar du på Visa/Dölj Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

  Menyfliksområdet i Word

 2. Sök efter XE-fältet för den post du vill ändra, t.ex. { XE "Callisto" \t "Se Månar" }.

 3. Om du vill redigera eller formatera en indexpost ändrar du texten som finns inom citattecken.

 4. Om du vill uppdatera indexet klickar du på indexet och trycker sedan på F9. Eller så klickar du på Uppdatera index i gruppen Index på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet

Obs!: 

 • Om du hittar ett fel i indexet lokaliserar du den indexpost du vill ändra, gör ändringen och uppdaterar sedan indexet.

 • Om du snabbt vill hitta nästa XE-fält trycker du på CTRL+F, klickar på Special och klickar sedan på Fält. Klicka på Mer om knappen Special inte visas.

Överst på sidan

Ta bort en indexpost och uppdatera index

 1. Markera hela indexpostfältet, inklusive klammerparenteserna ({}) och trycker sedan på DEL.

  Om du inte ser XE-fält klickar du på Visa/Dölj Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

  Menyfliksområdet i Word

 2. Om du vill uppdatera indexet klickar du på indexet och trycker sedan på F9. Eller så klickar du på Uppdatera index i gruppen Index på fliken Referenser.

  Bild av menyfliksområdet

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×