Skapa eller uppdatera en supportsession

Ämne. Obligatoriskt. Anger sessions-ID.

E-post-ID för sammanfattning. Listar de personer som du vill skicka sessionssammanfattningen till. Använd fullständiga e-postadresser avgränsade med semikolon.

Sessionsalternativ. Öppnar sidan Sessionsalternativ.

Spara. Schemalägger sessionen på servern.

Avbryt. Lämnar sidan Skapa eller uppdatera supportsession utan att sessionen skapas eller uppdateras.

Alla poster markerade med en röd asterisk på sidan Skapa eller uppdatera supportsession är obligatoriska och måste anges innan det går att skapa en session.

Standardalternativen för möten konfigureras av Live Meeting-administratören. Du kan åsidosätta standardinställningarna genom att ändra dem och spara dina egna standardinställningar för användning vid framtida möten.

Min startsida

Öppnar sidan Min startsida.

Möte

 • Schemalägg möte. Öppnar mallen Schemalägg möte.

 • Möte nu. Ansluter till mötesrummet Möte nu.

 • Anslut till möte. Visar sidan Anslut till möte

Hantera

 • Hantera möten. Öppnar sidan Hantera möten, där du kan visa och sortera alla dina möten.

 • Inspelningar. Länkar till sidan Hantera inspelningar där du kan visa och sortera alla dina mötesinspelningar.

 • Lagring. Öppnar sidan Hantera lagring där du kan visa och hantera lagringen av möten och inspelningar.

 • Användarinställningar. Visar sidan Användarinställningar där du kan konfigurera och redigera dina användarinställningar.

 • Adressbok. Öppnar sidan Hantera adressbok där du kan visa kontakterna i din personliga adressbok.

 • Evenemang. Länkar till sidan Evenemang där du kan visa, filtrera och skapa nya evenemang

 • Easy Assist

  • Skapa session. Öppnar mallen Skapa supportsession.

  • Anslut till session. Visar dialogrutan Anslut till supportsession.

Visa

 • Visa inspelningar. Visar sidan Visa inspelningar, där du kan visa en lista över dina inspelningar.

 • Rapporter. Öppnar sidan Visa rapporter där du kan skapa sådana rapporter som din Live Meeting-behörighetsnivå tillåter.

Administrera (endast kontoadministratörer)

 • Konto. Öppnar sidan Startsida för kontoadministration (om du är medlem av ett administratörskonto).

Om du inte är inloggad i Live Meeting Manager innehåller inte navigeringsmenyn alla objekt som beskrivs ovan.

Endast Live Meeting-kontoadministratörer ser objektet Administrera på navigeringsmenyn.

Närliggande information

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×