Skapa eller ta bort ett makro

Du kan automatisera återkommande åtgärder genom att snabbt spela in ett makro i Microsoft Excel. Du kan också skapa ett makro med hjälp av Visual Basic Editor i VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) om du vill skriva ett eget makroskript eller om du vill kopiera hela eller en del av ett makro till ett nytt makro. När du har skapat ett makro kan du koppla det till ett objekt (t.ex. en verktygsfältsknapp, en bild eller en kontroll) så att du kan köra det genom att klicka på objektet. Om du inte använder ett makro längre kan du ta bort det.

Vad vill du göra?

Spela in ett makro

Skapa ett makro med hjälp av VBA

Kopiera delar av ett makro för att skapa ett annat makro

Koppla ett makro till ett objekt, en bild eller en kontroll

Ta bort ett makro

Spela in ett makro

När du spelar in ett makro spelas alla steg som behövs för att utföra åtgärderna in med makroinspelningsfunktionen. Navigering på menyflikarna innefattas inte i stegen som spelas in.

 1. Om fliken Utvecklare inte visas gör du följande:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet.

  3. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på OK.

 2. Om du tillfälligt vill ändra säkerhetsnivån så att alla makron tillåts gör du följande:

  1. Klicka på Makrosäkerhet i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

   The Code group on the Developer tab

  2. Klicka på Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) under Makroinställningar och klicka på OK.

   Obs!    Du kan minska risken för att skadlig kod körs på datorn genom att återställa inställningarna som inaktiverar samtliga makron när du har arbetat klart med makrona.

   Mer information om hur du ändrar inställningarna finns i Ändra makroinställningar för säkerhet i Excel.

 3. Klicka på Spela in makro i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 4. Skriv namnet på makrot i rutan Makronamn.

  Obs!    Det första tecknet i namnet måste vara en bokstav. De övriga tecknen kan vara bokstäver, siffror eller understreck. Blanksteg får inte användas, men ett understreck fungerar bra som ordavgränsare. Om du använder ett makronamn som även är en cellreferens kan ett felmeddelande visas som anger att namnet inte är giltigt.

 5. Om du vill skapa ett kortkommando (CTRL-tangentkombination) för att köra makrot skriver du en bokstav (gemen eller versal) i rutan Kortkommando.

  Obs!    Kortkommandot åsidosätter motsvarande standardkortkommandon i Excel när arbetsboken som innehåller makrot är öppen.

  En lista med kortkommandon som redan används i Excel finns i avsnittet Kortkommandon och funktionstangenter i Excel.

 6. Välj den arbetsbok i listan Lagra makrot i som du vill spara makrot i.

  Tips!    Om du vill att ett makro ska vara tillgängligt varje gång du använder Excel väljer du Arbetsboken Egna makron. När du väljer Arbetsboken Egna makron skapas en dold arbetsbok för egna makron (Egna.xlsb) om en sådan inte redan finns, varefter makrot sparas i arbetsboken. I Windows Vista sparas den här arbetsboken i mappen C:\Users\användarnamn\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart . I Microsoft Windows XP sparas den här arbetsboken i mappen C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Arbetsböcker i mappen XLStart öppnas automatiskt när Excel öppnas. Om du vill att ett makro i arbetsboken Egna makron ska köras automatiskt i en annan arbetsbok måste du även spara den arbetsboken i mappen XLStart så att båda arbetsböckerna öppnas när Excel startar.

 7. Ange en beskrivning av makrot i rutan Beskrivning.

 8. Klicka på OK för att starta inspelningen.

 9. Utför de åtgärder som du vill spela in.

 10. Klicka på Stoppa inspelning Bild av knapp i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  Tips!    Du kan också klicka på Stoppa inspelning Bild av knapp till vänster i statusfältet.

Överst på sidan

Skapa ett makro med hjälp av VBA

 1. Om fliken Utvecklare inte visas gör du följande:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet.

  3. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på OK.

 2. Om du tillfälligt vill ändra säkerhetsnivån så att alla makron tillåts gör du följande:

  1. Klicka på Makrosäkerhet i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

   The Code group on the Developer tab

  2. Klicka på Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) under Makroinställningar och klicka på OK.

   Obs!    Du kan minska risken för att skadlig kod körs på datorn genom att återställa inställningarna som inaktiverar samtliga makron när du har arbetat klart med makrona.

   Mer information om hur du ändrar inställningarna finns i Ändra makroinställningar för säkerhet i Excel.

 3. Klicka på Visual Basic i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 4. Om det behövs klickar du på ModulInfoga-menyn i Visual Basic Editor.

  Obs!    Moduler skapas automatiskt för alla blad i arbetsboken.

 5. Skriv eller kopiera den makrokod som du vill använda i kodfönstret för modulen.

 6. Om du vill köra makrot från modulfönstret trycker du på F5.

 7. När du har skrivit klart makrot klickar du på Stäng och återgå till Microsoft ExcelArkiv-menyn i Visual Basic Editor.

Överst på sidan

Kopiera delar av ett makro för att skapa ett annat makro

 1. Om fliken Utvecklare inte visas gör du följande:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet.

  3. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på OK.

 2. Om du tillfälligt vill ändra säkerhetsnivån så att alla makron tillåts gör du följande:

  1. Klicka på Makrosäkerhet i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

   The Code group on the Developer tab

  2. Klicka på Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) under Makroinställningar och klicka på OK.

   Obs!    Du kan minska risken för att skadlig kod körs på datorn genom att återställa inställningarna som inaktiverar samtliga makron när du har arbetat klart med makrona.

   Mer information om hur du ändrar inställningarna finns i Ändra makroinställningar för säkerhet i Excel.

 3. Öppna arbetsboken som innehåller det makro som du vill kopiera.

 4. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

 5. Klicka på namnet på det makro som du vill kopiera i rutan Makronamn.

 6. Klicka på Redigera.

 7. Markera de rader i makrot som du vill kopiera i kodfönstret i Visual Basic Editor.

  Tips!    Om du vill kopiera hela makrot tar du med raderna Sub och End Sub i markeringen.

 8. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

  Tips!    Du kan också högerklicka och klicka på Kopiera på snabbmenyn eller trycka på CTRL+C.

 9. Klicka på den modul som du vill infoga koden i i rutan Procedur i kodfönstret.

 10. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

  Tips!    Du kan också högerklicka och klicka på Klistra in på snabbmenyn eller trycka på CTRL+V.

Tips!    Du kan inte redigera arbetsboken Egna makron (Egna.xlsb) eftersom det är en dold arbetsbok som alltid är öppen. Du måste börja med att visa den med hjälp av kommandot Ta fram. Du kan också öppna den i Visual Basic Editor genom att trycka på ALT+F11.

Överst på sidan

Koppla ett makro till ett objekt, en bild eller en kontroll

 1. Högerklicka i kalkylbladet på det objekt, den bild eller den kontroll som du vill koppla ett befintligt makro till och klicka sedan på Koppla makro.

 2. Klicka på det makro som du vill koppla i rutan Makronamn.

Överst på sidan

Ta bort ett makro

 1. Gör något av följande:

  • Öppna arbetsboken som innehåller det makro som du vill ta bort.

  • Om det makro som du vill ta bort finns lagrat i arbetsboken för egna makron (Egna.xlsb) och om den här arbetsboken är dold gör du följande för att ta fram arbetsboken:

   1. Klicka på Ta fram i gruppen Fönster på fliken Visa.

   2. Klicka på EGNA under Ta fram arbetsbok och klicka sedan på OK.

 2. Om fliken Utvecklare inte visas gör du följande:

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Alternativ och klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet.

  3. Markera kryssrutan Utvecklare i listan Primära flikar i kategorin Anpassa menyfliksområdet och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Makron i gruppen Kod på fliken Utvecklare.

  The Code group on the Developer tab

 4. Välj den arbetsbok som innefattar det makro som du vill ta bort i listan Makron i. Klicka till exempel på Denna arbetsbok.

 5. I rutan Makronamn klickar du på namnet på det makro som du vill ta bort.

 6. Klicka på Ta bort.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk