Skapa eller ta bort en Excel-tabell i ett kalkylblad

När du skapar en tabell (tidigare kallat en lista) i ett kalkylblad i Microsoft Excel kan du hantera och analysera informationen i tabellen oberoende av data utanför tabellen. Du kan exempelvis filtrera tabellkolumner, lägga till en rad för summor, använda tabellformatering och publicera en tabell på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Data i en Excel-tabell

Om du inte längre vill arbeta med informationen i en tabell kan du konvertera tabellen till ett vanligt dataområde, men välja att behålla eventuell tabellformatering som du tillämpat. När du inte längre behöver tabellen kan du ta bort den.

Obs!   Excel-tabeller bör inte förväxlas med datatabell som ingår i en uppsättning kommandon för vad händer om-analyser.

Vad vill du göra?

Skapa en tabell

Ta bort en tabell utan att förlora data eller tabellformatering

Ta bort en tabell och tillhörande data

Skapa en tabell

Du kan skapa en tabell på två sätt. Antingen infogar du en tabell i standardformatet för tabeller eller så formaterar du data som en tabell i ett format som du väljer.

Infoga en tabell med ett standardtabellformat

 1. Markera det cellområde i ett kalkylblad som ska ingå i tabellen. Cellerna kan vara tomma eller innehålla data.

 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando  Du kan också trycka på CTRL+L eller CTRL+T.

 3. Om det markerade området innehåller information som du vill visa som tabellrubriker, markerar du kryssrutan Tabellen har rubriker.

  Tabellrubrikerna får standardnamn om du inte markerar kryssrutan Tabellen har rubriker. Du kan ändra standardnamnen genom att markera den standardrubrik du vill ersätta och sedan skriva önskad text.

Tips!

 • När du har skapat en tabell blir Tabellverktyg och fliken Design tillgängliga. Du kan använda verktygen på fliken Design om du vill anpassa eller redigera tabellen. Tänk på att fliken Design endast är synlig när en cell i tabellen är markerad.

 • En tabell har inte, till skillnad från listorna i Office Excel 2003, någon särskild rad (som visas med *) som kan användas för att snabbt lägga till nya rader.

Infoga ett tabellformat som du väljer

 1. Markera ett område med tomma celler i kalkylbladet eller celler som innehåller data som du snabbt vill formatera som en tabell.

 2. Klicka på Formatera som tabell i gruppen Format på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!   En tabell infogas automatiskt när du använder Formatera som tabell.

 3. Klicka på det tabellformat du vill använda under Ljus, Medium eller Mörk. Om det valda området innehåller data som du vill visa som tabellrubriker klickar du på ett tabellformat som har en rubrikrad.

  Obs!   Anpassade tabellformat finns under Anpassat om du har skapat sådana.

Tips!

 • När du har skapat en tabell blir Tabellverktygen tillgängliga när en cell är markerad i tabellen och fliken Design visas. Du kan använda verktygen på fliken Design om du vill anpassa eller redigera tabellen.

 • En tabell har inte, till skillnad från listorna i Excel 2003, någon särskild rad (som visas med *) som kan användas för att snabbt lägga till nya rader.

Överst på sidan

Ta bort en tabell utan att förlora data eller tabellformatering

När du har skapat en tabell kanske du inte behöver tabellfunktionerna i det längre, eller så kanske du vill använda tabellformatet, men inte tabellfunktionerna. Om du inte längre vill arbeta med informationen i en tabell, men vill behålla tabellens formatering, kan du konvertera tabellen till ett vanligt dataområde i kalkylbladet.

 1. Klicka var som helst i tabellen.

  Tips   Tabellverktyg visas och fliken Design läggs till. En cell i tabellen måste vara markerad för att fliken Design ska visas.

 2. Klicka på Konvertera till område i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!   Tabellfunktionerna är inte längre tillgängliga när du konverterar tillbaka tabellen till ett cellområde. Exempelvis visas inga sorterings- och filtreringspilar för radrubrikerna och alla strukturerade referenser (referenser som använder tabellnamn) som använts i formler förvandlas till vanliga cellreferenser.

Tips!

 • Du kan också högerklicka i tabellen, peka på Tabell och klicka på Konvertera till intervall.

 • Direkt efter det att du har skapat en tabell kan du också klicka på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst om du vill konvertera tillbaka tabellen till ett område.

Överst på sidan

Ta bort en tabell och tillhörande data

Om du inte längre vill arbeta med en tabell eller de data den innehåller kan du ta bort den.

 1. Markera tabellen i kalkylbladet.

  Tips   Tryck på CTRL+A två gånger om du vill markera hela tabellen, inklusive tabellrubrikerna.

 2. Tryck på DEL.

Tips   Du kan även klicka på Ångra Bild av knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst om du vill ta bort tabellen du skapat.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk