Office
Logga in
Skapa eller ta bort en Excel-tabell

Skapa eller ta bort en Excel-tabell

När du skapar en tabell på ett Excel-kalkylblad blir det inte bara enklare för dig att hantera och analysera dina data, utan du får också inbyggd filtrering, sortering, radskuggning med olikfärgade rader och möjligheten att använda olika formler på en summarad.

Exempel på data som är formaterade som en Excel-tabell

Meddelanden: 

 • Excel-tabeller ska inte förväxlas med datatabeller som ingår i en uppsättning av kommandon för konsekvensanalys (Dataverktyg på fliken Data). Mer information finns i Introduktion till vad händer om-analyser.

 • Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Skapa en tabell i det format du vill använda

 1. Markera en cell i det cellområde som ska ingå i tabellen.

 2. Gå till fliken Start och klicka på Format > Formatera som tabell > välj önskat format i tabellen Formatmallslista.

  Urval i Excel-formatgalleriet för Formatera som tabell
 3. Tabellens dataområde markeras automatiskt och områdesadressen visas i dialogrutan Formatera som tabell, men du kan justera området om det behövs. Om den översta raden i det markerade området innehåller data som du vill använda som tabellrubriker markerar du rutan Tabellen har rubriker. Om du inte markerar rutan Tabellen har rubriker läggs tabellrubriker med standardnamn som Kolumn1 och Kolumn2 till i tabellen ovanför dess data. Du kan ändra standardrubriknamn när du vill. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera tabellrubriker i Excel.

  Exempel på hur du använder alternativet Formatera som tabell på fliken Start för att välja ett dataområde automatiskt

  När du klickar på OK formateras dataområdet som en tabell med det format som du har valt.

  Du kan ändra det aktuella formatet när som helst genom att välja ett nytt i Formatmallslista. Du kan också skapa ett eget tabellformat som du kan använda i den aktuella arbetsboken genom att välja Nytt tabellformat i formatmallslistan. När du har skapat ett eget tabellformat är det tillgängligt för den aktuella arbetsboken när du klickar på Formatera som tabell > Anpassade i Formatmallslista. Mer information finns i Formatera en Excel-tabell.

 1. Markera en cell i det cellområde som ska ingå i tabellen.

 2. Klicka Infoga > Tabell.

  Gruppen Tabeller på fliken Infoga

  Tips: Kortkommando: Tryck på Ctrl+T eller Ctrl+L.

 3. Med den här metoden visas dialogrutan Skapa tabell. Om den översta raden i det markerade området innehåller data som du vill använda som tabellrubriker markerar du rutan Tabellen har rubriker.

  Skapa tabell

  Om du inte markerar rutan Tabellen har rubriker läggs tabellrubriker med standardnamn som Kolumn1 och Kolumn2 till i tabellen ovanför dess data. Du kan ändra standardrubriknamn när du vill. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera tabellrubriker i Excel.

 • När du har skapat en tabell blir Tabellverktyg och fliken Design tillgängliga. Du kan använda verktygen på fliken Design om du vill anpassa eller redigera tabellen. Tänk på att fliken Design endast är synlig när minst en eller flera celler i tabellen är markerade.

  Bild av alternativet Tabellverktyg i menyfliksområdet när en tabellcell är markerad

  På en Mac finns tabellalternativ på fliken Tabell i menyfliksområdet.

 • När du har skapat en tabell visas knappen Snabbanalys knappbild bredvid den. Klicka på den här knappen om du vill se verktyg som kan hjälpa dig att analysera din tabellinformation, till exempel villkorsstyrd formatering, miniatyrdiagram, diagram eller formler.

 • Om du vill lägga till en rad kan du helt enkelt börja skriva var som helst på den tomma raden direkt nedanför tabellen, eller markera den sista cellen på den sista raden i tabellen och trycka på TABB.

  I exemplet som visas här utökas tabellen med en femte rad när du trycker på Tabb med cell C4 markerad och markeringen flyttas till den första kolumnen i den nya raden, cell A5.

  Markera den sista cellen och tryck på Tabb om du vill lägga till en ny tabellrad

Ta bort en tabell utan att förlora data eller tabellformatering

När du har skapat en tabell kanske du inte behöver tabellfunktionerna i den längre, eller så kanske du bara vill använda tabellformatet, men inte tabellfunktionerna. Om du inte längre vill arbeta med informationen i en tabell, men vill behålla tabellens formatering, kan du konvertera tabellen till ett vanligt dataområde i kalkylbladet.

 1. Klicka någonstans i tabellen.

  Då visas fliken Tabellverktyg i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Konvertera till område i gruppen Verktyg på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  --ELLER--

  Högerklicka på tabellen och klicka på Konvertera till område.

  På en Mac går du till Tabell > Konvertera till område

  Tabellfunktionerna är inte längre tillgängliga när du konverterar tillbaka tabellen till ett cellområde. Exempelvis visas inga sorterings- och filtreringspilar för radrubrikerna och alla strukturerade referenser som använts i formler förvandlas till vanliga cellreferenser. Mer information finns i Använda strukturerade referenser med Excel-tabeller.

Ta bort hela tabellen

 1. Markera hela tabellen genom att välja någon av rubrikcellerna och trycka på Ctrl+A för att markera alla celler.

 2. Tryck på Delete.

Radera data men behålla tabellen

Om du vill behålla tabellens struktur och formatering men ta bort data gör du så här:

 1. Markera alla rader i tabellen utom rubrikerna.

 2. På fliken Start går du till Redigering > Radera > Radera innehåll.

 3. Om du vill ta bort rubrikerna markerar du alla celler i raden och väljer Ta bort > Radera innehåll.

Obs!: Om du markerar hela tabellen tas alla markerade data samt tabellen bort när du använder Radera > Radera innehåll.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över Excel-tabeller

Video: Skapa och formatera en Excel-tabell

Summera data i en Excel-tabell

Formatera en Excel-tabell

Ändra storlek på en tabell genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner

Filtrera data i ett område eller en tabell

Konvertera en tabell till ett område

Använda strukturerade referenser med Excel-tabeller

Kompatibilitetsproblem med Excel-tabeller

Exportera en Excel-tabell till SharePoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×