Skapa eller redigera ett index i ett databasmodelldiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med index kan databassystemet hitta och sortera poster snabbare. Genom att skapa index för kolumner som du söker i ofta kan du markant förbättra databasens prestanda.

Du kan skapa index manuellt och redigera de index som Microsoft Office Visio skapar automatiskt.

Vad vill du göra?

Skapa ett index i ett databasmodelldiagram

Ta bort ett index

Redigera egenskaper för index

Lägga till, ta bort eller ändra ordning på kolumner i ett index

Skapa ett index i ett databasmodelldiagram

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på den tabell där du vill lägga till ett index och klicka sedan på Index i listan Kategorier i rutan Databasegenskaper.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Ange ett namn för indexet i dialogrutan Skapa index och klicka sedan på OK.

 5. Skapa sedan ett unikt eller ej unikt index genom att välja ett alternativ i listan Indextyp.

 6. Markera namnen på de kolumner som du vill inkludera i indexet i listan Tillgängliga kolumner och klicka sedan på Lägg till.

 7. Skapa ett index med stigande sorteringsordning genom att markera kryssrutan Stigande i listan Indexerade kolumner eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa ett index med fallande sorteringsordning.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Obs!: Vissa databastillämpningar har en begränsning för vilken typ och hur många index du kan skapa per tabell. Specifik information finns i dokumentationen för databashanteringssystemet (DBMS).

Överst på sidan

Ta bort ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ta bort och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Markera namnet på det index som du vill ta bort i listan Indexnamn och klicka sedan på Ta bort.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Redigera indexegenskaper

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill redigera och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Markera namnet på det index som du vill redigera i listan Indexnamn.

 4. Redigera egenskaperna för indexet genom att göra något av följande:

  • Ange ett nytt namn för indexet genom att klicka på Byt namn.

  • Ange ett unikt eller icke-unikt index genom att välja ett alternativ i listan Indextyp.

  • Ange drivrutinsspecifika indexattribut genom att klicka på Alternativ.

  • Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Lägga till, ta bort eller ändra ordning på kolumner i ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ändra och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Markera namnet på det index som du vill ändra i listan Indexnamn.

 4. Gör något av följande:

  • Lägg till en kolumn i ett index genom att markera kolumnnamnet under Tillgängliga kolumner och klicka på Lägg till.

  • Ta bort en kolumn från ett index genom att markera kolumnnamnet under Indexerade kolumner och klicka på Ta bort.

  • Ordna om en kolumn genom att markera kolumnnamnet under Indexerade kolumner och dra sedan kolumnnamnet till en ny plats i listan.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×