Skapa eller redigera ett index i ett databasmodelldiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Index hjälpsystemet din databas hitta och sortera poster snabbare. Skapa index för kolumner som du ofta söker efter kan avsevärt förbättra prestanda i databasen.

Du kan skapa index manuellt och du kan ändra de index som skapas automatiskt i Visio.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Skapa ett index i ett databasmodelldiagram

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som du vill lägga till ett index och klicka sedan på index i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Skriv ett namn för indexet i dialogrutan Skapa index och klicka sedan på OK.

 5. Välj ett alternativ i listan Indextyp för att skapa ett unikt eller icke-unikt index.

 6. I listan Tillgängliga kolumner väljer du namnet på varje kolumn som du vill ska ingå i detta index.

 7. Markera kryssrutan Asc att skapa ett index som har en stigande sorteringsordning i listan Indexerade kolumner eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa en som har sorteras i fallande ordning.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Obs!: Vissa databasprogram har en gräns på typ och antal index som du kan skapa per tabell. Specifik information finns i dokumentationen för databasen management system (DBMS).

Ta bort ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ta bort och klicka sedan på index i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier.

 3. Markera namnet på det index som du vill ta bort i listan Indexnamn och klicka sedan på Ta bort.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Redigera egenskaper för index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill redigera och klicka sedan på index i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier.

 3. Markera namnet på det index som du vill redigera i listan Index.

 4. Redigera egenskaperna för indexet genom att göra något av följande:

  • Klicka på Byt namn om du vill ange ett nytt namn för indexet.

  • Ange ett unikt eller icke-unikt index genom att välja ett alternativ i listan Index.

  • Klicka på Alternativ om du vill ange drivrutin indexattribut.

  • Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Lägga till, ta bort eller ändra ordning på kolumner i ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ändra och klicka sedan på index i fönstret Databasegenskaper i listan kategorier.

 3. Markera namnet på det index som du vill ändra i listan Index.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en kolumn i ett index under tillgängliga kolumner väljer du namnet på kolumnen.

  • Om du vill ta bort en kolumn från ett index under Indexerade kolumner väljer du namnet på kolumnen och klicka sedan på Ta bort.

  • Att ändra ordning på en kolumn, under Indexerade kolumner, väljer du namnet på kolumnen och dra sedan kolumnnamnet till sin nya plats i listan.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Visio Professional och Premium stöder omvänd tekniska funktioner för mallen databasmodelldiagram (som användningen av en befintlig databas för att skapa en modell i Visio) men stöder inte vidarebefordra teknik (som, med hjälp av en Visio-databas modellen för att generera SQL-koden).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio Online abonnemang 2 hittar du mer information om att göra om en befintlig databas till en databasmodell i avsnittet om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Mer information finns i

Skapa ett databasmodelldiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×