Skapa eller redigera ett evenemang

Använd den här sidan när du vill skapa och hantera alla uppgifter om ett evenemang.

Steg 1: Grundläggande om evenemanget (obligatoriska)

Skriv namnet på evenemanget i rutan Rubrik.

Skriv en beskrivning på evenemanget som du vill att den ska visas på registreringssidan i rutan Beskrivning.

Klicka på något av följande i listan Evenemanget har:

  • Live Meeting-möten. Välj det här alternativet för att göra det möjligt för presentatörer att genomföra Live Meeting-sessioner med anmälda deltagare i realtid.

  • Inspelade sessioner. Välj det här alternativet för att göra det möjligt för anmälda deltagare att visa enbart inspelade Live Meeting-sessioner.

Klicka på något av följande i listan Godkänn registrering:

  • Manuell. Alla anmälda deltagare godkänns manuellt.

  • Automatisk. De anmälda deltagarna godkänns automatiskt när de har skickat sin registrering.

Om du vill göra evenemanget tillgängligt för andra deltagare på Live Meeting-servern markerar du kryssrutan Gör evenemanget offentligt.

Steg 2: Evenemangsinformation

Om du vill visa eller göra ändringar i den registreringssida som anmälda deltagare använder för att registrera sig för evenemanget klickar du på Registreringsformulär.

Om du vill visa eller ändra de automatiska meddelanden som skickas till anmälda deltagare och presentatörer om evenemanget klickar du på E-postmeddelanden.

Om du vill visa eller ändra listan över frågor som du ska be anmälda deltagare att besvara när du ansluter till en Live Meeting-session eller inspelad session för evenemanget klickar du på Anmälningsfrågor.

Om du vill visa eller ändra utseendet på registreringssidan, undersökningar, tester och andra webbsidor som hör samman med evenemanget klickar du på Evenemangsprofilering.

Om du vill visa eller göra ändringar i den undersökning som du tänker be de anmälda deltagarna att fylla i om evenemanget klickar du på Undersökningar.

Steg 3: Evenemangsmöten (krävs för att publicera evenemanget)

Om du vill skapa ett möte för evenemanget klickar du på Nytt möte. Du måste skapa minst ett möte eller en inspelning för evenemanget innan du går vidare till steg 4 eller publicerar evenemanget.

Om du vill ta bort ett möte från evenemanget markerar du kryssrutan bredvid namnet på mötet som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

Steg 4: Möteselement

Klicka på Evenemangspresentatörer om du vill hantera listan över personer som ska presentera vid Live Meeting-sessioner för evenemanget.

Om du vill överföra filer som ska användas som åhörarkopior för Live Meeting-sessionerna för evenemanget klickar du på Åhörarkopior för möte.

Om du vill skapa eller hantera tester som du kan använda för att fråga anmälda deltagare om innehållet i ett evenemang klickar du på Tester.

Knappar och länkar

Klicka på något av följande när du är klar med ändringarna i evenemanget:

  • Klicka på Spara om du vill spara ändringarna i evenemanget.

  • Klicka på Översikt om du vill visa sammanfattande information om evenemanget och skicka inbjudningar.

  • Klicka på Publicera nu om du vill publicera evenemanget.

  • Klicka på Avbryt om du vill lämna sidan utan att spara ändringarna i evenemanget.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×