Skapa eller anpassa en bildbakgrund

Skapa eller anpassa en bildbakgrund

Information om varför det kan vara bra att använda en bildbakgrund finns i Vad är en bildbakgrund?

Skapa en bildbakgrund

 1. Öppna en tom presentation och klicka sedan på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Vy.

 2. När du öppnar vyn Bildbakgrund visas en tom bildbakgrund med tillhörande standardlayouter.

  Obs!: I miniatyrfönstret är bildbakgrunden den större bilden och de kopplade layouterna är placerade nedanför bildbakgrunden.

 3. Om du vill skapa eller anpassa en layout läser du Skapa en egen bildlayout.

 4. Om du vill lägga till eller ändra platshållare i layouterna kan du läsa Lägga till en eller flera innehållsplatshållare i en layout eller Ändra eller ta bort en platshållare.

 5. Om du vill ta bort en inbyggd bildlayout i standardbildbakgrunden högerklickar du på bildlayouten i miniatyrfönstret och klickar sedan på Ta bort layout på snabbmeny.

 6. Om du vill lägga till en design eller tema färger, teckensnitt, effekter och bakgrunder läser du Använda färger, teckensnitt och effekter med hjälp av teman eller Lägga till flera teman i en presentation.

 7. Om du vill ange sidorienteringen för alla bilder i presentation klickar du på Bildorientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Bildbakgrund och sedan på Stående eller Liggande.

 8. Klicka på Spara som på fliken Arkiv.

 9. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn.

 10. Klicka på PowerPoint-mall i listan Spara som och klicka sedan på Spara.

 11. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund.

Överst på sidan

Skapa en bildbakgrund

 1. Öppna en tom presentation och klicka sedan på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. När du öppnar vyn Bildbakgrund visas en tom bildbakgrund med tillhörande standardlayouter. Om du vill lägga till ytterligare en bildbakgrund gör du följande:

  1. Klicka i bildens miniatyr där du vill att den nya bildbakgrunden ska visas.

  2. Klicka på Infoga bildbakgrund i gruppen Redigera original på fliken Bildbakgrund.

   Obs!: I miniatyrfönstret är bildbakgrunden den större bilden och de kopplade layouterna är placerade nedanför bildbakgrunden.

 3. För att skapa en eller flera anpassade layouter eller ändra befintliga layouter läser du Skapa en ny anpassad layout.

 4. Om du vill lägga till eller ändra platshållare i layouterna kan du läsa Lägga till en eller flera innehållsplatshållare i en layout.

 5. Om du vill ta bort en inbyggd bildlayout i standardbildbakgrunden högerklickar du på bildlayouten i miniatyrfönstret och klickar sedan på Ta bort layout på snabbmeny.

 6. Om du vill ange sidorientering för alla bilderna i presentationen klickar du på Bildorientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på antingen Stående eller Liggande.

 7. Om du vill lägga till text som ska visas i sidfoten längst ned på alla sidor i presentationen gör du så här:

  1. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  2. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot på fliken Bild markerar du kryssrutan Sidfot, och skriver sedan den text du vill visa längst ned i mitten på alla bilder.

  3. Klicka på Använd för alla.

 8. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 9. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn, eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 10. Klicka på PowerPoint-mall i listan Spara som och klicka sedan på Spara.

 11. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund.

Överst på sidan

Se även

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×