Skapa eller ändra bildlayouter

PowerPoint innehåller standardbildlayouter för varje tema. I bildlayouter definieras hur innehåll visas i bilder som du lägger till i presentationen. Platshållarna i bildlayouter ärver formatering, och ibland storlek och placering, från bildbakgrunden. När du lägger till en ny bild i en presentation i normalvyn kan du välja mellan en rad olika bildlayouter. Om du märker att du alltid ändrar en viss bildlayout på ett visst sätt kanske du vill ändra den befintliga bildlayouten i bildbakgrundsvyn. Du kanske till exempel vill ändra layouten på rubrikbilden i bildbakgrundsvyn och sedan lägga till en rubrikbild (med de layoutändringar du gjort i bildbakgrunden) i presentationen i normalvyn.

Bildlayouter i bakgrundsvy och normal vy

Bildtext 1 Redigera rubrikbildlayouten i bildbakgrundsvyn

Bildtext 2 Lägga till en ny rubrikbild i normalvyn

Om du skapar en mall kan du skapa egna bildlayouter.

Tips   Det är en bra idé att göra ändringarna i bildbakgrunden och bildlayouterna innan du börjar lägga till bilder för att skapa presentationen. Om du ändrar bildbakgrunden och bildlayouterna efter att du har skapat enskilda bilder, kanske en del av objekten i bilderna inte passar med bildbakgrundens design.

Gör något av följande:

Lägga till en ny bildlayout i bildbakgrunden

 1. Peka på BakgrundVisa-menyn och klicka på Bildbakgrund.

 2. Klicka på bildbakgrunden i navigeringsfönstret. Bildbakgrunden är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Ny layout under Bildbakgrund.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Bildbakgrund

  En ny bildlayout infogas i PowerPoint med platshållare för en rubrik och sidfötter.

 4. Gör ytterligare ändringar i den nya bildlayouten.

  Obs!   Mer information om hur du ändrar bildlayouten ytterligare finns i Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout.

 5. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips   Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara temaunder Teman på fliken Teman.

Duplicera en bildlayout i bildbakgrunden

Du kan använda egna layouter om du vill skapa en serie med layouter som har samma utseende men olika innehåll. Du kan till exempel skapa den första layouten med företagets logotyp i det vänstra hörnet och en textplatshållare, och sedan kopiera den egna layouten och ändra platshållaren till en tabell.

 1. Peka på BakgrundVisa-menyn och klicka på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den bildlayout som du vill ändra i navigeringsfönstret. Bildlayouter visas nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på Duplicera layoutInfoga-menyn.

 4. Gör ytterligare ändringar i den nya bildlayouten.

  Obs!   Mer information om hur du ändrar bildlayouten ytterligare finns i Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout.

 5. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips   Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara temaunder Teman på fliken Teman.

Ta bort en bildlayout från bildbakgrunden

Du kan ta bort bildlayouter från en bildbakgrund, bortsett från de som används i den aktuella presentationen.

 1. Peka på BakgrundVisa-menyn och klicka på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den bildlayout du vill ta bort i navigeringsfönstret. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Ta bort under Bildbakgrund.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Bildbakgrund

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips   Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara temaunder Teman på fliken Teman.

Byta namn på en bildlayout i bildbakgrunden

Du kan byta namn på en bildlayout, vilket gör att namnet som visas för layouten på menyn Ny bild eller Layout på fliken Start ändras.

 1. Peka på BakgrundVisa-menyn och klicka på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den bildlayout som du vill ändra i navigeringsfönstret. Bildlayouter visas nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Byt namn under Bildbakgrund.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Bildbakgrund

 4. Skriv det nya namnet i rutan Layoutnamn.

 5. Klicka på Byt namn.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips   Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara temaunder Teman på fliken Teman.

Se även

Lägga till eller ta bort platshållare i en bildlayout

Ändra en bildbakgrund

Om att designa en presentation

Gäller för: PowerPoint for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk