Skapa eller ändra ett anpassat fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa eller ändra anpassade fält i Microsoft Office Project Web Access och lägga till dessa fält i ditt projekt.

Du kan också använda listor (eller attribut) för anpassade fält som gör det lättare att skapa de värden som gruppmedlemmarna ser och använder. Attributen kommer från:

 • Uppslagstabeller     Uppslagstabeller innehåller fördefinierade värden som, när de har skapats, kan hämtas från en lista av gruppmedlemmar när de lägger till ett anpassat fält i sina projektplaner.

 • Formler     Formler kan användas för att generera fältvärden genom att flera fält och funktioner beräknas.

Vad vill du göra?

Skapa eller ändra ett anpassat fält

Skapa eller ändra en uppslagstabell

Skapa en formel för ett anpassat fält

Skapa eller ändra ett anpassat fält

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Definition för anpassat företagsfält på sidan Serverinställningar.

 3. Om du vill skapa ett nytt fält klickar du på Nytt fält.

  Om du vill ändra ett fält markerar du det fält som du vill ändra genom att klicka på fältnamnet i tabellen.

 4. Skriv ett namn för fältet i rutan Namn på sidan Nytt anpassat fält (eller sidan Redigera anpassat fält om du ändrar ett befintligt fält).

 5. Klicka på Projekt, Resurs eller Aktivitet i listan Entitet i området Entitet och typ och klicka sedan på fälttypen i listan Typ.

 6. Ange om fältet har en associerad uppslagstabell av fördefinierade värden i avsnittet Anpassade attribut. Om du vill skapa eller ändra en uppslagstabell, se Skapa eller ändra en uppslagstabell.

 7. Om du vill skapa en formel som genereras i ett värde för det anpassade fältet, Välj formel under Anpassade attribut och skriver Ekvationen för formeln.

  Följande formel returnerar till exempel värdet ”Ingen originalplan”, ”över budget med 20% eller mer” eller ”Under budget”:

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")

 1. Om du vill visa fältvärden som den typ av data eller text som ska visas, som du valde i området Entitet och typ i området Värden som ska visas, klickar du på Data.

 2. Om du vill visa grafiska indikatorer i stället för data klickar du på Grafiska indikatorer i området Värden som ska visas.

  • Klicka på Sammanfattningsrader, Icke-sammanfattningsrader eller Projektsammanfattning i listan Villkor för för att ange vilken typ av information som du vill visa grafiska indikatorer för.

  • Om du vill ange fler inställningar för vilken typ av information som ska visas med grafiska indikatorer väljer du ett test, ett fältvärde som du vill testa mot och den bild som ska visas för den grafiska indikatorn i rutnätet.

  • Markera kryssrutan Visa värden i knappbeskrivningar om du vill visa fältvärdet som ett skärmtips.

 3. Klicka på Ja eller Nej i området Obligatoriskt för att ange om användarna måste ange data i fältet eller inte. Du kan till exempel visa en bild av en röd knapp om värdet i ett kostnadsfält överskrider fastställd budget.

 4. Klicka på Spara.

Obs!: Om du använder en grafisk indikator för att definiera fältets värde öppnas Microsoft Office Project Professional 2007 när du klickar på Spara så att de grafiska indikatorerna eller funktionerna i formeln kan verifieras. Stäng Office Project Professional 2007 när du har skapat eller ändrat klart fältet. Du behöver inte göra fler anpassningar i Project Professional i det anpassade fält som du skapat i Project Web Access.

Överst på sidan

Skapa eller ändra en uppslagstabell

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Definition för anpassat företagsfält på sidan Serverinställningar.

 3. Om du vill skapa en ny uppslagstabell klickar du på Ny uppslagstabell.

  Om du vill ändra en befintlig uppslagstabell klickar du på uppslagstabellens namn i tabellen Uppslagstabeller för anpassade fält.

 4. Skriv ett namn för uppslagstabellen i rutan Namn på sidan Ny uppslagstabell (eller på sidan Redigera uppslagstabell om du ändrar en befintlig uppslagstabell).

 5. Välj vilken typ av projektinformation som du vill använda i uppslagstabellen i området Typ.

 6. Ange den numeriska eller alfabetiska strukturen för varje värde i uppslagstabellen i området Kodmask.

  Om du till exempel vill att värdena i uppslagstabellen ska innehålla två bokstäver följt av tre siffror i en hierarkisk struktur, klickar du på Tecken på den första raden i kodmasktabellen, skriver 2 för att ange antalet tecken och skriver sedan en punkt för att avgränsa värdena. Klicka på Tal på den andra raden, skriv 3 och skriv sedan en punkt för den andra delen av uppslagstabellens värden.

  Tips: Strukturen för uppslagsfältens koder visas i rutan Förhandsgranska kod.

 7. Skriv värdena i tabellen och skapa ett hierarkiskt samband mellan värdena i området Uppslagstabell. Värdena måste matcha kodmaskdefinitionen i området Kodmask. Det här är de värden som användarna kan välja mellan när de anger data i de anpassade fälten. Du kan använda knapparna i verktygsfältet ovanför tabellen för att skapa värdenas hierarkiska samband:

  • Markera den rad som innehåller det värde som du vill dra in om du vill ange en hierarkisk relation och klicka sedan på indrag Indrag .

  • Klicka på Infoga rad Bild av knapp om du vill skapa en ny rad.

   Låt oss fortsätta med exemplet ovan. Om du vill att värdena för uppslagstabellen ska innehålla två bokstäver följt av tre tal i en hierarkisk struktur, skriver du det första teckenvärdet på två bokstäver på den första raden med uppslagstabellens värden. På den andra, tredje och fjärde raden skriver du de tresiffriga talen som är hierarkiskt relaterade till den första raden och drar in varje rad under den första raden. På den femte raden skriver du värdet för det andra teckenvärdet på två bokstäver o.s.v.

   Tips: Om din administratör har installerat Infrastrukturuppdatering för Microsoft Office Serversi avsnittet Uppslagstabell, kan du klicka på Exportera till Excel eller Skriv ut om du vill utföra motsvarande åtgärder på fliken data i tabellen.

Överst på sidan

Skapa en formel för ett anpassat fält

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Definition för anpassat företagsfält på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på namnet för det fält som du vill associera en formel till eller klicka på Nytt fält.

 4. Klicka på Formel i området Anpassade attribut på sidan Nytt anpassat fält (eller på sidan Redigera anpassat fält om du ändrar en befintlig formel).

 5. Om du vill skapa en funktion kan du klicka på Välj en funktion. Klicka på en funktionskategori i listan med funktioner och klicka sedan på den funktion som du vill använda.

  Funktionen visas i rutan.

 6. Om du vill utveckla funktionen klickar du på Välj en operator och klickar på en operator. Operatorn läggs till i formeln.

  Tänk på följande när du skapar en formel:

  • Omge projektfält inom hakparenteser. Till exempel returnerar den här formeln [Name]&"."&[Project] ett värde som innehåller namnet på uppgiften som följt av namnet på ett projekt med en punkt (.) mellan två namn i formuläret TaskName.ProjectName.

  • En formeln kan innehålla upp till 29 kapslade funktionsnivåer.

 7. Klicka på Spara för att spara fältet med den tillhörande formeln.

Obs!: När du klickar på Spara öppnas Microsoft Office Project Professional 2007 så att funktionerna i formeln kan verifieras. Stäng Office Project Professional 2007 när du har skapat eller ändrat klart fältet. Du behöver inte spara eventuella ändringar i Project Professional eftersom Project bara används för att verifiera formeln.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×