Skapa eller ändra en kategori

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kategorier i Microsoft Office Project Web Access kan du hantera användare och grupp åtkomst till project och resursinformation genom en viss uppsättning vyer.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera kategorier på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny kategori på sidan Hantera kategorier.

  Om du vill ändra en befintlig kategori klickar du på kategorinamnet i kolumnen Kategorinamn och går igenom resten av stegen i proceduren.

 4. Skriv namnet på kategorin och en beskrivning under Namn och beskrivning.

 5. Klicka på namnet på de användare och grupper som du vill koppla till kategorin under Användare och grupper och klicka på Lägg till. Klicka på Lägg till alla för att lägga till alla tillgängliga användare och grupper till kategorin.

  Obs!: Även om du kan bevilja behörighet till enskilda användare rekommenderar vi att du beviljar användarbehörigheterna på gruppnivå när det är möjligt.

 6. Ange vilka projekt som användarna och grupperna i den här kategorin kan visa under Projekt. Användarna och grupperna som har åtkomst till den här kategorin kan visa projekten på något av tre sätt:

  • Alla projekt      Om du vill att alla användare och grupper i den aktuella kategorin ska kunna visa alla projekt aktiverar du alternativet Alla nuvarande och framtida projekt i Project Server-databasen.

  • Markerade projekt      Om du vill att alla användare och grupper i den aktuella kategorin ska kunna visa utvalda projekt aktiverar du alternativet Endast angivna projekt. Klicka på projekten som visas i tabellen till vänster och klicka på Lägg till så att projekten flyttas till tabellen till höger, som innehåller de projekt som användarna och grupperna i kategorin kan visa.

  • Projekt som användaren är associerad med      Markera den kryssruta under Använd säkerhetsbehörigheterna för projektet ovan för alla projekt där som bäst representerar den relation som en användare måste ha med ett projekt för att kunna visa projektet i kategorin.

 7. Ange de resurser under Resurser vars information användarna och grupperna i kategorin kan visa. Användarna och grupperna som har åtkomst till den här kategorin kan visa resursinformationen på något av tre sätt:

  • Alla resurser     Om du vill att alla användare och grupper i den aktuella kategorin ska kunna visa information om alla resurser aktiverar du alternativet Alla nuvarande och framtida resurser i Project Server-databasen.

  • Markerade resurser     Om du vill att alla användare och grupper i den aktuella kategorin ska kunna visa särskilda resurser aktiverar du alternativet Endast angivna resurser. Klicka på resurserna i listan till vänster och klicka sedan på Lägg till så att resurserna flyttas till tabellen till höger, som innehåller de resurser som användarna och grupperna i kategorin kan visa.

  • Resurser som användare eller grupper i den här kategorin är associerade med     Markera den kryssruta under Använd säkerhetsbehörigheterna för resursen ovan för alla resurser där som bäst representerar den relation som en användare eller grupp måste ha med en resurs för att kunna visa resursinformation i kategorin.

 8. Ange vilka vyer under Vyer - Lägg till i kategori som användarna och grupperna i den aktuella kategorin kan visa genom att markera kryssrutan bredvid namnen på vyerna.

 9. Klicka på Spara.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×