Skapa eller ändra en grupp med användare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sju standardsäkerhetsgrupper som installeras med Microsoft Project Server 2010. För att säkerhetskraven för din organisation, du kan också skapa egna grupper med hjälp av sidan Hantera grupper på Microsoft Project Web App (PWA) Server sidan Webbplatsinställningar.

Innan du utför den här åtgärden måste du bekräfta att:

 • Du har tillgång till Project Server 2010 via Microsoft Project Web App.

Viktigt!:  Du har global behörighet att hantera användare och grupper i Project Server 2010.

Lägga till en säkerhetsgrupp

Gör följande om du vill skapa en egen grupp i Project Server 2010.

Lägga till en grupp

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart på startsidan för Project Web App.

 2. Klicka på Hantera grupper på sidan Serverinställningar i avsnittet säkerhet.

 3. Klicka på Ny grupp på sidan Hantera grupper.

 4. På sidan Lägg till eller redigera grupp i avsnittet Gruppinformation:

  1. Skriv namnet på den nya gruppen i rutan Gruppnamn.

  2. Skriv en kort beskrivning av gruppen i rutan Beskrivning.

  3. Om du vill synkronisera den här gruppen med en grupp i Active Directory-katalogtjänst, klickar du på Sök efter grupp. På sidan Sök efter grupp i Active Directory söker du efter en Active Directory-grupp som du vill synkronisera Project Server-grupp. Sökresultaten visas i grupplistan. I grupplistan väljer du den grupp du vill synkronisera och klicka sedan på OK. Gruppens namn visas sedan i avsnittet Gruppinformation bredvid Active Directory-grupp som ska synkroniseras.

   Obs!: Det finns ytterligare alternativ för Active Directory-synkronisering på sidan Hantera grupper.

 5. I avsnittet användare, kan du lägga till användare som är medlem i den här gruppen. Välj användare och klicka sedan på Lägg till om du vill lägga till dem i gruppen i listan Tillgängliga användare.

  • Klicka på Lägg till alla om du vill lägga till alla tillgängliga användare i gruppen.

  • Om du vill välja flera användare samtidigt trycker du på CTRL-tangenten samtidigt som du gör dina val.

  • Användare som läggs till i gruppen visas i listan Markerade användare.

  • Använd knappen Ta bort eller Ta bort alla om du vill ta bort användare från gruppen.

 6. I avsnittet kategorier i listan Tillgängliga kategorier väljer du den kategori som du vill associera med den här gruppen. I listan Markerade kategorier visas de kategorier som du väljer. Om du vill lägga till alla tillgängliga kategorier klickar du på Lägg till alla.

  Ange behörigheter som du vill att användare i gruppen ska ha i respektive kategori för varje kategori i listan Valda kategorier. Listan Kategori behörigheter för en viss markerade kategori visas när du markerar motsvarande kategori i listan Valda kategorier.

  Du kan ange behörigheter manuellt för alla kategorier eller du kan använda en säkerhetsmall som innehåller fördefinierade behörighetsinställningarna.

  • Välj den kategori som du vill använda mallen om du vill ange behörigheter med hjälp av en säkerhetsmall i listan Valda kategorier. Markera mallen som ska användas i listan bredvid knappen Ange behörigheter med mall och klicka sedan på Använd.

  • Välj den kategori som du vill använda behörigheter om du vill ange behörigheter manuellt i listan Valda kategorier. Klicka på Tillåt eller Neka för varje aktivitet i listan behörigheter. Även om du kan också ange kategoribehörigheter för enskilda användare, är det bättre att ange behörighet på gruppnivå och sedan lägga till användare i gruppen. Använd kategoribehörigheter för enskilda användare med särskilda behov som inte omfattas av de behörigheter som är tilldelade till grupper.

   Obs!: Mer information om kategoribehörigheter finns i Project Server 2010 kategoribehörigheter.

 7. Markera de globala behörigheterna för gruppen i avsnittet Globala behörigheter. Du kan använda globala behörigheter manuellt eller med hjälp av en säkerhetsmall. Markera mallen som ska användas (i listrutan bredvid knappen Ange behörigheter med mall ) om du vill ange globala behörigheter med hjälp av en mall och klicka sedan på Använd.

  Mer information om globala behörigheter finns i Project Server 2010 globala behörigheter.

 8. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Andra förslag

Undvika onödiga grupper. Med ett stort antal grupper och kategorier inom en organisation kan leda till ytterligare management komplexitet. Stort antal grupper och kategorier kan dessutom understryker auktorisering systemet, vilket kan påverka datorns prestanda.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×