Skapa eller ändra en grupp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En grupp är en samling användare med samma säkerhetskrav i Microsoft Office Project Web Access. Genom att lägga till användare i grupper kan du avsevärt minska den tid som krävs för att hantera deras individuella behörigheter.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera grupper på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny grupp på sidan Hantera grupper.

  Om du vill ändra en grupp klickar du på gruppens namn i kolumnen Gruppnamn och går igenom resten av stegen i proceduren.

 4. Skriv ett namn och en beskrivning för gruppen under Gruppinformation.

  Tips: Om du vill söka efter en associerad grupp i Active Directory-katalogtjänsten klickar du på Sök efter grupp.

 5. Klicka på namnen på de användare som ska tillhöra gruppen i listan Tillgängliga användare under Användare och klicka på Lägg till. Klicka på Lägg till alla om du vill lägga till alla tillgängliga användare.

  Obs!: Användarna ärver automatiskt behörigheterna för de grupper som de tillhör.

 6. Markera de kategorier som gruppen kan komma åt och klicka sedan på Lägg till i avsnittet kategorier i listan tillgängliga kategorier. Klicka på Lägg till alla om du vill lägga till alla tillgängliga kategorier.

 7. Ange vilka behörigheter som gruppmedlemmarna ska beviljas vid åtkomsten till kategorin i listan Markerade kategorier. Markera någon av följande kryssrutor för varje behörighet under Globala behörigheter:

  • Tillåt      Markera den här kryssrutan om gruppen ska beviljas behörighet.

  • Neka      Markera den här kryssrutan om gruppen inte ska beviljas behörighet.

   Meddelanden: 

   • Om varken Tillåt eller Neka markeras har användaren inte åtkomst till kategorin såvida han eller hon inte beviljas åtkomst någon annanstans, t.ex. när du lägger till eller ändrar en användare.

   • I de flesta fall behöver du bara definiera behörigheter på gruppnivån och inte på användarnivån. Använd globala behörigheter för användare med specifika behörigheter som inte täcks av behörigheterna för gruppen.

   Tips: Du kan snabbt definiera behörigheter genom att använda en mall. Välj den säkerhetsmall i rutan Ange behörigheter med mall som du vill använda för gruppen och klicka på Verkställ.

 8. Välj de globala behörigheterna för gruppen under Globala behörigheter. Globala behörigheter är behörigheter som gruppmedlemmarna har förutom tilldelade kategori.

Synkronisera säkerhetsgrupperna med Active Directory

Du kan konfigurera Office Project Web Access så att säkerhetsgrupperna synkroniseras automatiskt med grupper med samma namn i Active Directory.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera grupper på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Synkroniseringsalternativ för Active Directory på sidan Hantera grupper.

 4. Välj uppdateringsfrekvens och det datum och klockslag då uppdateringarna ska börja under Schemaläggning.

 5. Om tidigare inaktiva användare påträffas under synkroniseringsprocessen och du vill att dessa användare ska aktiveras om automatiskt markerar du kryssrutan Återaktivera inaktiva användare automatiskt om de hittas i Active Directory vid synkronisering.

 6. Klicka på Spara. Om du vill starta Active Directory-synkroniseringen direkt klickar du på Spara och synkronisera nu.

Obs!: Om du vill associera en grupp med en annan grupp i Active Directory klickar du på gruppen på sidan Hantera grupper. Klicka på Sök efter grupp under Gruppinformation.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×